Vad är Luftvårdsförbundet?
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Vad är Luftvårdsförbundet?. En ideell förening som bildades 1988 med uppgift att:. klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten. medverka vid luftundersökningar som syftar till bedömning av omgivningshygieniska och medicinska effekter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - helia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vad r luftv rdsf rbundet

Vad är Luftvårdsförbundet?

En ideell förening som bildades 1988 med uppgift att:

 • klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten

 • medverka vid luftundersökningar som syftar till bedömning av omgivningshygieniska och medicinska effekter

 • redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet inom regionen

 • verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar

 • fungera som rådgivande organ i luftvårdsfrågor

 • informera förbundets medlemmar om verksamheten och om andra frågor av intresse för medlemmarna


Vad r luftv rdsf rbundet

Vad gör Luftvårdsförbundet?

 • Informationsspridning genom hemsida och samordning med övriga aktörer i länet

Luftvårdsförbundet har som ambition att när resurserna så medger öka fokusering på hälsorelaterad övervakning

 • Föreningen ansvarar för regelbundna mätningar av luftföroreningsnedfallet i länet.

 • Mätningarna koncentreras idag till i första hand försurande och gödande luftföroreningar d v s svavel och kväve.


Vad r luftv rdsf rbundet

Utsläpp till luft skapar problem på olika nivåer

3.Globala: Klimatgaser, växthuseffekten

1. Lokala: Utsläpp som påverkar människors hälsa.

2. Regionala: Försurning, övergödning
Vad r luftv rdsf rbundet

Vad ger ett medlemskap i Jönköpings läns Luftvårdsförbund?

 • möjlighet för länet att få en god uppfattning om tillståndet i luften, vilket behövs för att ta fram och få genomslag för åtgärder som kan förbättra miljön

 • tyngd åt företagets miljöprofilering

 • direktinformation om de mätprogram av luftföroreningar som bedrivs av förbundet och länsstyrelsen

 • erfarenhetsutbyte och nätverk med andra företag och myndigheter som arbetar med luftvårds/miljöfrågor


Vad r luftv rdsf rbundet

Vad Luftvårdsförbund?kostar det att bli medlem?

Två avgiftsklasser för privat verksamhet:

Kommun med 0 – 15 000 invånare: 7 000 kr

Kommun med 15 000 – 25 000 invånare: 10 000 kr

Kommun med 25 000 – 50 000 invånare: 13 000 kr

Kommun med > 50 000 invånare: 16 000 kr

Övriga myndigheter: 13 000 kr

Omsättning < 5 miljoner: 3 000 kronor per år

Omsättning > 5 miljoner: 6 000 kronor per år

I dessa avgifter ligger en medlemsavgift som är på 200 kronor. Resten av avgiften utgör en s.k. verksamhetsavgift som är avdragsgill för företag med luftutsläpp.


Vad r luftv rdsf rbundet

Vilka är medlemmar? Luftvårdsförbund?

ca 50 st

PaperPak Sweden AB

+ Alla kommuner, landsting, Vägverk, Luftfartsverk och länsstyrelsen

AB Ekoflock

Becker Acroma KB

Burseryds Bruk AB

Gislaved Folie AB

Loxi Pur AB

Nässjö Tryckeriet AB

Carlfors Bruk

Carpenter Sweden AB

Husqvarna AB

Tranås Energi AB

Trioplast AB

JB:s Färgborttaging AB

Munksjö Hygien AB

Metsä Tissue AB

Sävsjö Energi AB

Södra skogsägarna

Skara Stift

MPG Produkter AB

Nässjö Affärsverk AB

Trelleborg Building systems

LRFLänsförbund

Skogsvårdsstyrelsen

Peltor AB


Vad r luftv rdsf rbundet

www.f.lst.se/luftvardsforbundet Luftvårdsförbund?


ad