presentation av tankesmedjan kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Presentation av tankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Presentation av tankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle” - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Presentation av tankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle”. Håkan Persson, ordförande i Tankesmedja 3 och verksam som central utvecklingsledare vid Sydskånska gymnasieförbundet http://www.tankesmedjan.nu/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentation av tankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle”' - MikeCarlo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
presentation av tankesmedjan kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle
Presentation avtankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle”

Håkan Persson, ordförande i

Tankesmedja 3 och verksam som

central utvecklingsledare vid

Sydskånska gymnasieförbundet

http://www.tankesmedjan.nu/

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle

”Den stora utmaningen för skolan som system handlar om att ta hjälp av ny teknik och nya kommunikationsmönster för att utveckla pedagogik, göra undervisningen mer stimulerande, men också för att se till att elever lär sig mer på kortare tid. För det är inte mindre vi behöver kunna i framtiden, och det är inte mindre vi behöver förstå på djupet.”

Citatet hämtat från rapporten Skola 2021 från Myndigheten för skolutveckling och Kairos Future

Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle1
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Framtidsberedskap….

Hur ska ska skolan

kunna förbereda för en

framtid som är både

oviss och föränderlig?

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle2
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Att forma framtiden..

Det bästa sättet att

förutsäga framtiden är

att skapa den

?

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle3
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

”Nuet kan vi uppskatta och

njuta av, historien är

spännande och lärorik, men i

den mån vi vill använda vårt

förnuft för att förbättra våra

levnadsvillkor är det

framtiden vi ska ägna oss åt.

Framtidsbevakning, teorier

och metoder för studiet av

framtiden, borde vara det

viktigaste ämnet på alla

utbildningar” Bo Dahlbom s.19

Sveriges framtid

Liber 2007

Författare: Bo Dahlbom

mer inspirationslitteratur
Mer inspirationslitteratur

Skolans nya syfte

Eldsjälsförlaget 2007

Författare:

John Steinberg

Så tändseldsjälar

Nutek 2007

Författare:

Christer Westlund & Marielle Peterson

Skolan och de kulturella förändringarna

Studentlitteratur 1999

Författare: Andersson, Persson, Thavenius

Draken i tiden

SNS förlag 2007

Författare:

Kurt Lundgren

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle4
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

I våra diskussioner och texter

har vi utgått och förhållit oss till

EU:s 8 kompetenser

 • Kommunikation på modersmålet
 • Kommunikation på främmande språk
 • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
 • Digital kompetens
 • ”Lära att lära”
 • Interpersonell kompetens, interkulturell och social kompetens
 • Entreprenörskap & företagaranda
 • Kulturella uttrycksformer
tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle5
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Vi har diskuterat kring

 • Möjliga framtider
 • Sannolika konsekvenser
 • Grundläggande värderingar
 • Önskad framtid
 • Helhetsperspektiv
 • Vidgad kunskaps- och elevsyn
tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle6
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

”Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning men jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet. [...] Att sitta och surfa på nätet tar en himla massa tid. Vad är det bra för? [...] Det kanske är så att det är något som vuxit upp nu. Alla pratar om internet men kanske är det övergående och sedan blir inriktningen mer specificerad. ”

 • Ines Uusman, kommunikationsminister 94-98, citerad i Svenska Dagbladet, 12 maj 1996
tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle7
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

”Datorn, internet och

mobiltelefonen har

påverkat skolan långt

mer än någon

läroplansförändring

någonsin gjort”

Bodil Jönsson, s 15

Vi lär som vi lever,

Gleerups förlag 2008

slide12

Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Framtidens lärande

”In 20 years, we`re going to see an

impact equal to the printing press.

This time we`ll se a global, diverse,

educated workforce deliver on

dependable innovation, shared

vision, and collaborative

creativity.”

Randy Microsoft 2004

Interaktivitet

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle8
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Många av de mest

eftertraktade jobben år

2010 kommer att vara

jobb som inte fanns år

2004.

Detta år fanns inte

Facebook, Youtube,

Twitter, my space, Wii sport,

118100 , flertalet onlinespel..

Vilka branscher och framtidsyrken

kommer att locka den infödda

nätgenerationen?

Reklam, media, spel eller

varför inte läromedelsförfattare för kreativa

avatarer och bloggare?

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle9
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Det finns en myt som

säger att de flesta

unga kan hantera

olika sociala

nätgemenskaper på

Internet

Dr. Mikael Wesch Kansas State University

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle10
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

En nyckel till

framtiden är att den

redan är född. Det är

de unga som bär

framtiden…

youtube

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle11
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Skolans roll blir tydlig i

att vara den del i

samhället som

säkerställer den digitala

kompetensen för

livslångt lärande

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle12
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

”Kan

Kan själv!”

Viljan och lusten till

lärandet finns där….

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle13
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Fundera ett tag på ett lärandeideal!

Vad krävs för det

ideala lärandet?

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle14
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Vi har haft en vilja till insikt

genom en öppen diskussion

av motsättningar.

En polarisering mellan

 • homo economicus
 • homo zappiens
 • homo pedagogicus där vi pekar ut riktningen mot den sistnämnde.
tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle15
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Vägen in i

förståelsesamhället

skapar ett behov av:

Ett livslångt lärande

 • Förstår jag vad som sker?
 • Angår det mig?
 • Kan jag göra något åt det?

Ben Shalit, israelisk psykolog

Lärande nätverk, arbete och

utbildning vävs samman…

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle16
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Howard Gardner hävdar att vi skall

odla 5 sinnen för framtiden

 • Ämnes/disciplinsinnet-att behärska kunskap och färdighet
 • Syntessinnet-bedöma det som är viktigt och sammanställa information till begriplig kunskap
 • Kreativitetssinnet – utforska
 • Respektsinnet-uppskatta olikheter, samarbeta
 • Etiksinnet-agera för samhällets bästa
tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle17
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Framtidens skola – en

kvalitetstänkande skola!

Eleven sätts i centrum

 • Lärande styrs av behov och intressen
 • Autentiskt lärande-meningsfullhet
 • Utveckling av lärmiljöer
 • Dokumentation
 • Inflytande och delaktighet
tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle18
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Kvalitativa utvecklingsnivåer

Blooms* taxonomi

 • Utifrån faktakunskaper kan vi förstå hur saker och ting hänger ihop
 • Denna förståelse gör att vi kan tillämpa våra kunskaper
 • Därefter kan vi göra analyser, dra slutsatser och göra värderingar

Handla

Värdering

Syntes

Analys

Tillämpning

Förståelse

Faktakunskap

* Benjamin Bloom, pedagog

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle19
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Faktorer som vi tror påverkar

lärandet i framtiden

 • Förmågan att kritiskt analysera och värdera
 • Hållbar utveckling
 • En skola utan timplan
 • IKT, sociala medier
 • Variation , fix punkter, Exempel
 • EU:s dokument om 8 nyckelkompetenser
tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle20
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Framtidsberedskap

Det behövs ett samspel

mellan kunskapssökande

och kritiskt tänkande

samt grundläggande

värderingar och

handlingsvilja

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle21
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Du binder själv din bukett med hjälp av ett snöre

idé=p(k x i)

Nyskap drömmar

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle22
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Utvecklingsländer = mindre rika länder som utvecklas och

det går fort….. Föreläsning +diagram

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle23
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Hur hittar vi framtidens

paradigm?

”Vad är det som är omöjligt

att göra i vår verksamhet idag

som, om det kunde göras,

fundamentalt skulle förändra

vår verksamhet till det

bättre”

Framtidsforskaren Joel Barker

tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samh lle24
Tankesmedja 3kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

Slutligen bara två frågor..

 • Var befinner ni er i er skolutveckling?
 • Vad gör du i morgon för att skapa framtidens

skola?