Poduzetni ke strategije
Download
1 / 21

Poduzetničke strategije - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Poduzetničke strategije. Mjerenje performance Slavica Singer Sunčica Oberman Peterka. Izvori:. Predavanja Buble et al., 2005., poglavlje 6, str. 242-267. Temeljni pojmovi. Holistički pristup strateškoj kontroli Efikasnost vs. Efektivnost. Sistem povratne sprege. ulazi. izlazi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Poduzetničke strategije' - helia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poduzetni ke strategije

Poduzetničke strategije

Mjerenje performance

Slavica Singer

Sunčica Oberman Peterka

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Izvori
Izvori:

 • Predavanja

 • Buble et al., 2005., poglavlje 6, str. 242-267

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Temeljni pojmovi
Temeljni pojmovi

 • Holistički pristup strateškoj kontroli

 • Efikasnost vs. Efektivnost

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Sistem povratne sprege
Sistem povratne sprege

ulazi

izlazi

procesi

Usporedba s planom

Povratna sprega

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Vrste performance
Vrste performance

 • Reputacija

 • Financijski uspjeh

 • Vrijednost za stakeholdere

  • Povrat na uloženi kapital

  • Percipirana vrijednost za kupce (value for money)

  • Efikasnost internih procesa

  • Rast (efektivnost, osnaženost zaposlenika)

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Balanced scorecard kaplan i norton
Balanced scorecard – Kaplan i Norton

 • Učenje i poboljšanje kompetencija zaposlenih

 • Jaki interni procesi

 • Poboljšanje zadovoljstva kupaca

 • Financijski uspjeh

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Mjerenje efektivnosti strate kog procesa
Mjerenje efektivnosti strateškog procesa

 • Usklađenost sa promjenama u okolini

  • ORV analiza

 • Zadovoljstvo stakeholdera

  • Ključni faktori uspjeha (key success factors – KSF), ovisno o industriji

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


O-R-V analiza

 • Kada je organizacija efektivno vođena (strateški)?

  • Okolina – svijest o prilikama, prijetnjama i dinamici promjena

  • Resursi – strateški razvijani, voditi računa o snagama i slabostima (KSF) i temeljnim kompetencijama

  • Vrijednosti (vodstvo i kultura organizacije) – jesu li u skladu sa okolinom i KSF?

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


O r v kongruencija i performanca 1
O-R-V kongruencija i performanca 1

Jakosti i slabosti

Prilike

i prijetnje

R

O

V

efikasnost

efektivnost

Liderstvo i kultura

Uspješna organizacija

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Efektivnost
Efektivnost

 • Usklađenost vrijednosti (vizije, misije, ciljeva) sa promjenama u okolini

  • Konkurentnost (udjel na tržištu, zadovoljstvo kupaca, zadržavanje kupaca, zadovoljstvo dobavljača)

  • Briga za kupce

  • Predanost i zadovoljstvo zaposlenika

  • Kvaliteta (“meki” pokazatelji)

  • Društvena odgovornost

  • Voljnost za učenjem, kapacitet za promjenu

  • Interna sinergija, kapacitet za timski rad

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Efikasnost
Efikasnost

 • Način kako se koriste resursi

  • Procesi

  • Produktivnost

  • Kontrola troškova

  • Brzina usluga

  • Pouzdanost isporuke

  • Kvaliteta (“čvrsti” pokazatelji)

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


O r v neslaganje 2
O-R-V neslaganje 2

Prilike

i prijetnje

Jakosti

i slabosti

R

O

Potrebno:

radikalna promjena strategije, strukture, liderstva

V

Liderstvo i kultura

Izgubljena organizacija

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


O r v slaganje i neslaganje 3
O-R-V slaganje i neslaganje 3

Prilike

i prijetnje

O

V

R

Jakosti

i slabosti

Vodstvo

i kultura

Potrebno:

Više proaktivnog,

poduzetničkog djelovanja

sa ciljem jačanja resursa

Svjesno nekompetentna organizacija

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


O r v slaganje i neslaganje 4
O-R-V slaganje i neslaganje 4

Prilike

i prijetnje

O

R

V

Jakosti

i slabosti

Potrebno:

Promjena u liderstvu,

povećati decentralizaciju i

osnaženost

Vodstvo

i kultura

Nesvjesno kompetentna organizacija

- kandidat za izgubljenu organizaciju

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


O r v slaganje i neslaganje 5
O-R-V slaganje i neslaganje 5

O

V

Vodstvo

i kultura

Prilike

i prijetnje

R

Potrebno:

Promjena liderstva, nove ideje, da se iskoriste prilike u okolini

Jakosti

i slabosti

Organizacija u strateškom ”čekanju”

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Zadovoljstvo stakeholdera
Zadovoljstvo stakeholdera

 • Zahtjevi stakeholdera (brža isporuka, visoka kvaliteta, male zalihe, pozitivan cash-flow) – moraju biti zadovoljeni, ukoliko organizacija želi opstati na tržištu

 • Određeni pojedinim industrijskim granama (proizvođač robe široke potrošnje vs. humanitarna organizacija)

 • Resursima se mora upravljati vodeći računa o potrebama stakeholdera

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Klju ni faktori uspjeha ksf

Tehnološki KSF

Istraživačka kompetencija

Sposobnost inoviranja procesa i proizvoda

Stručnost u postojećoj tehnologiji

Organizacijska sposobnost

Superioran informacijski sistem

Sposobnost brzog prilagođavanja tržišnim promjenama

Managersko iskustvo i know-how

Ključni faktori uspjeha - KSF

 • Marketinški KSF

  • Dobro trenirano prodajno osoblje

  • Raspoloživa, pouzdana i stručna pomoć

  • Dubina i širina proizvodnog asortimana

  • Atraktivna ambalaža

  • Garancije ..

 • Ostali KSF

  • Image, reputacija

  • Niski troškovi (ne samo proizvodnje)

  • Pogodna lokacija

  • Pristup kapitalu

  • Ugodni zaposlenici

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Temeljne kompetencije
Temeljne kompetencije

 • Razvijaju se u skladu sa ključnim faktorima uspjeha i vode ka konkurentskoj prednosti organizacije

  • Osiguravaju pristup važnim tržištima ili tržišnim segmentima

  • Doprinose značajno zadovoljenju potreba kupaca

  • Teško ih je imitirati

 • Moraju biti fleksibilne i odgovarati promjenama potražnje i očekivanja kupaca

  • Canon (precizna mehanika, optika, mikroelektronika)

 • Konkurentska borba na nivou kompetencija

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Dodavanje vrijednosti
Dodavanje vrijednosti

 • Razlika između vrijednosti outputa (proizvod/usluga organizacije) i troškova inputa (korištenih resursa)

  • Što je vrijednost outputa?

  • Što su troškovi inputa?

  • Diferencijacija kao osnov za povećanje cijene

 • Važni elementi u dodavanju vrijednosti su:

  • Razumijevanje i izgradnja dobrih odnosa sa kupcima

  • Predanost kvaliteti

  • Visoki nivo cjelokupne usluge

  • Brze reakcije na konkurentske prilike i prijetnje

  • Inovacije

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Konkurentska prednost 1
Konkurentska prednost 1

 • Svrha strateškog managementa je omogućiti organizaciji da bude bolja od konkurencije

 • Dobra strategija je ona koja omogućava bolji položaj u odnosu na konkurenciju uz prihvatljivi vlastiti trošak:

  • Identificirati ključne faktore uspjeha i koncentrirati resurse tamo gdje poduzeće može ostvariti značajnu konkurentsku prednost

  • Pronaći područje u kojem poduzeće ima relativnu superiornost (tehnologija, prodajna mreža)

  • Pokušaji ka promjeni ključnih faktora uspjeha

  • Inovativnost – otvoriti nova tržišta ili razviti nove proizvode

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.


Konkurentska prednost 2
Konkurentska prednost 2

 • Izbjegavati raditi istu stvar, na istom području, kao konkurencija

 • Porter (strategija troškovnog vodstva i diferencijacije)

 • Konkurentska prednost može se kreirati kroz: dizajn, pakiranje, dostava, usluga i “customizing” (osiguravanje diferencijacije kroz povećanje troškova i cijene – koliko su kupci spremni platiti?)

 • Ne dolazi samo od toga da smo drugačiji od konkurencije (dodavanje vrijednosti!)

singer_poduzetničke strategije, 06.04.2009.