Den tv rgymnasiale og tv rsproglige proces i gefionprojeket
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Den tværgymnasiale og tværsproglige proces i Gefionprojeket. Konference for netværksprojektet vdr . fremmedsprog i gymnasiet. 14. marts 2012 Anne Vase, Odder Gymnasium. Gefionprojektets indhold og deltagere. Indhold: Innovation som pædagogisk redskab Didaktik og fremmedsprog

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - helia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Den tv rgymnasiale og tv rsproglige proces i gefionprojeket

Den tværgymnasiale og tværsproglige proces i Gefionprojeket

Konference for netværksprojektet vdr. fremmedsprog i gymnasiet. 14. marts 2012

Anne Vase, Odder Gymnasium


Gefionprojektets indhold og deltagere
Gefionprojektets indhold og deltagere

 • Indhold:

  • Innovation som pædagogisk redskab

  • Didaktik og fremmedsprog

  • Digitale medier i fremmedsprogsundervisningen

 • Deltagende skoler:

  • Gefion Gymnasium

  • Tønder Gymnasium

  • Gribskov Gymnasium

  • Odder Gymnasium

   Hvert gymnasium deltager med mindst 1 sproglærer fra hvert fremmedsprog – både de moderne og klassiske


Deltagerne flere fora p samme tid
Deltagerne: Flere fora på samme tid

 • De deltagende lærere deltager sideløbende i forskellige sammenhænge:

  • Skoleprojekt

  • Individuelt projekt

  • Triade på egen skole

  • Tværskole-faggruppe

   Alle lærere deltager desuden i konferencer/seminarer i løbet af projektperioden


Form l med de forskellige fora
Formål med de forskellige fora

Projekterne skal

 • skabe udvikling og merværdi både for den enkelte lærer, den enkelte skole og på tværs af de fire skoler

 • generere ny viden

 • bringe de deltagende lærere i nye situationer


Overordnet plan
Overordnet plan

 • F 2012: Afklaring

  • De individuelle projekter og skoleprojekterne fokuseres og beskrives i portefolioskabelon

  • Triader: respons på de individuelle projekter forud for møde med partnerskolernes faggrupper

  • Første møder i tværskole-faggrupper

 • E 2012: Afprøvning

  • Praksisfase, hvor 2 forløb afprøves: 1 før efterårsferien, 1 efter efterårsferien

 • F 2013: Evaluering


Tilrettel ggelse af processen
Tilrettelæggelse af processen

Portefolioforløb

 • Gælder både de individuelle projekter og skoleprojekterne

 • Refleksion – balance mellem teori og praksis

 • Giver mulighed for fokusering og videndeling

 • Oplæg, fremlæggelse og respons centrale elementer


Portefolio
Portefolio

Udgangspunkt:

 • Samme portefolioskabelon anvendes til alle individuelle projekter og skoleprojekter

 • Fokuserer arbejdet på de forskellige skoler i samme retning

 • Giver sammenlignelige resultater

 • Giver en fælles referenceramme i tværskolesamarbejdet


Skoleprojekter
Skoleprojekter

 • Mål:

  • Skolen skal flytte sig, sådan at man efter projektet har fået mere sprog

 • Krav til skoleprojekter

  • De skal i sig selv generere ny viden

  • Skal skabe merværdi for skolen, dvs. det skal ikke kun være ét fag, der får noget

  • Eks: Sprogdage, indretning af sprogfløje, talentpleje, udvekslingsarbejde, kontakt til og inddragelse af lokalområdet, sprogcamps

 • Beskrives i skoleportefolio

 • Styring:

  • Hver skole har en skolekontakt/tovholder, der fungerer som kontakt til de andre partnerskoler + er ansvarlig for skoleportefolio og –produkt

  • Hvert enkelt skoleprojekt har en projektleder


De individuelle projekter
De individuelle projekter

 • Mål:

  • Skal skabe ny viden og ny praksis for den enkelte lærer

  • Skal tilsammen skabe endnu mere – merværdi

  • Eks: arbejde m. ny skriftlighed, elektroniske tavler, frekvensgloser, mundtlighed, innovation i spanskundervisningen

 • Foråret 2012

  • Marts: Afklaringsfase: de individuelle projekter fokuseres og kvalificeres

  • April-maj: Start på portefolio-skrivning i april 2012


Refleksion og sparring triader og tv rskole faggrupper
Refleksion og sparring: Triader og tværskole-faggrupper

 • Alle deltagende lærere indgår i 2 sparringsfællesskaber

 • Triader på egen skole

  • Grupper på 3 lærere – helst med forskellige sprog

  • F 2012: Læser hinandens projektbeskrivelser og giver respons på fokusområder

  • Før og eftersamtaler i forbindelse med praksisafprøvninger i E 2012

 • Tværskolefaggrupper

  • F.eks. alle fransklærere fra de 4 partnerskoler

  • Mødes første gang i april-maj 2012

  • Sparring og videndeling på tværs af skoler


Organisering af netv rksprojekt fremmedsprog i gymnasiet innovation didaktik og digitale medier
Organisering af netværksprojekt: ”Fremmedsprog i gymnasiet: innovation, didaktik og digitale medier”

1)Gefion -delprojekter

m 1 kontakt-person/projekt

2)Tønder-delprojekter

m 1 kontakt-person/projekt

3)Gribskov-delprojekter

m 1 kontakt-person/projekt

4)Odder-delprojekter

m 1 kontakt-person/projekt

Styregruppe:

Jens, Anne, Susanne, Birgitte, Lene

Gefion

Skolekontakt: Jens

Skoleprojekt

Processtyring

Anne, Lene

Tønder

Skolekontakt: Jens

Skoleprojekt

Gribskov

Skolekontakt: Trine

Skoleprojekt

Praksis, gennemførelse

Anne

Odder

Skolekontakt: Anne Skoleprojekt

 • Kontakt til det store netværk:

 • Susana Fernández