1 / 14

LES FORMES DE LA LLUNA I L’UNIVERS

LES FORMES DE LA LLUNA I L’UNIVERS. CLASSE DE LES ENXANETES ESCOLA LA FONT CURS 2013-14. UN DIA EL MOHAMED VA ARRIBAR A LA CLASSE AMB UNA INFORMACIÓ QUE VOLIA COMPARTIR I A PARTIR D’AQUÍ E SVA GENERAR UNA CONVERSA MOLT INTERESSANT. -ARA HE VIST LA LLUNA. -LA LLUNA VE A LA NIT.

helga
Download Presentation

LES FORMES DE LA LLUNA I L’UNIVERS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LES FORMES DE LA LLUNA I L’UNIVERS CLASSE DE LES ENXANETES ESCOLA LA FONT CURS 2013-14

 2. UN DIA EL MOHAMED VA ARRIBAR A LA CLASSE AMB UNA INFORMACIÓ QUE VOLIA COMPARTIR I A PARTIR D’AQUÍ E SVA GENERAR UNA CONVERSA MOLT INTERESSANT. -ARA HE VIST LA LLUNA. -LA LLUNA VE A LA NIT. -ESTAVA ALLÀ PERQUÈ ESTAVA MARXANT A L’ESPAI. -HA MARXAT PERQUÈ HA VINGUT EL SOL. -LA MEVA GERMANA ESTÀ ESTUDIANT ELS ASTEROÏDES I ELS PLANETES. -QUAN ÉS DE DIA, LA LLUNA NO BRILLA. QUAN ÉS DE NIT, LA LLUNA BRILLA. -QUAN PASSEN ELS DIES LA LLUNA CREIX. -VA CREIXENT I ES POSA RODONA. -LA LLUNA EVOLUCIONAN FINS A FER-SE RODONA. -PERÒ, ON NEIXEN LES ESTRELLES? -LES ESTRELLES NO NEIXEN. -SI, PERQUÈ HI HA DE PETITES I DE GRANS. -L’ESTRELLA POLAR TÉ MÉS LLUM. -LES ESTRELLES, EN VERITAT SÓN SOLS QUE ESTAN MOLT LLUNY. CONVERSA

 3. A PARTIR DE LA CONVERSA, CAL COMPROVAR LES SEVES AFIRMACIONS I CONTRASTAR LA INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LA LLUNA I EL SEU “CREIXEMENT” I LES ESTRELLES I EL SEU “NAIXEMENT”. CADA INFANT HA FET L’OBSERVACIÓ DE LA LLUNA DURANT UN DIA DE MARÇ I HAN RECOLLIT TOT EL PROCÈS QUE FA. OBSERVACIÓ I RESPONSABILITAT

 4. AMB UNA MAQUETA ACABEN DE COMPROVAR EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT. COMPROVACIÓ DE LES HIPÒTESIS

 5. PER APROFUNDIR SOBRE EL TEMA, ES PREPAREN UNES CONVIVÈNCIES A L’ESCOLA ON ES PORTA UN PLANETARI BOMBOLLA. COM QUE ELS INFANTS ESTAN MOLT ENGRESCATS SE’LS PROPOSA PREPARAR ALGUNES PREGUNTES PER PODER-LI FER A L’EXPERT. ELS INFANTS VAN PLANTEJANT PREGUNTES. -LES ESTRELLES SÓN PLANETES? -NO, LES ESTRELLES SÓN SOLS QUE ESTAN LLUNY. -LA LLUNA ÉS UN SATÈL·LIT? -QUÈ ÉS UN SATÈL·LIT? -ÉS UNA BOLA QUE TÉ FOC. -AIXÒ SERIA UN METEORIT! -ÉS UNA COSA QUE ÉS DE METALL QUE FA QUE NO HI HAGI GRAVETAT. -ÉS UNA COSA QUE FLOTA EN L’ESPAI. -ON VAN LES ESTRELLES QUAN SURT EL SOL? -ON VA LA LLUNA QUAN SURT EL SOL? -DE QUÈ SÓN FETES LES ESTRELLES? -SÓN DE COLOR BLANC LES ESTRELLES? -COM CREIXEN EL SOL I LES ESTRELLES? -ON VA EL SOL ALA NIT? -LES ESTRELLES NO VAN ENLLOC QUAN SURT EL SOL, S’IL·LUMINEN AMB EL SOL. -DE QUÈ ESTAN FETS ELS PLANETES? -EL SOL ÉS UN ESTRELLA? -PER ON VENEN EL SOL I LA LLUNA? FER-SE PREGUNTES, GAUDIR D’UN PLANETARI

 6. DURANT LA NIT DE LES CONVIVÈNCIES TAMBÉ ES VA PODER OBSERVAR LA LLUNA AMB UN TELESCOPI I AMB UNS PRISMÀTICS, VAN PODER VEURE QUE LA LLUNA TÉ UNES TAQUES. -QUÈ CREIEU QUE SÓN AQUESTES TAQUES QUE ES VEUEN A LA LLUNA?(PREGUNTA LA MESTRA) -SÓN CRÀTERS QUE ESTAN A LA SUPERFÍCIE DE LA LLUNA. -L’AIRE DE LA SUPERFÍCIE BUFA FORT. -POT SER QUE QUAN BAIXEN ELS COETS FAN CRÀTERS. -PERQUÈ ELS RAJOS DE SOL LI TOQUEN I FAN CRÀTERS. OBSERVACIÓ, FAMILIARITZACIÓ AMB MATERIAL CIENTÍFIC

 7. PER SABER COM ES FAN ELS CRÀTERS A LA LLUNA, SE’LS PROPOSA UN EXPERIMENT. AQUESTA ÉS MÉS GRAN I PESA MÉS, FARÀ EL CRÀTERER MÉS GRAN. S’IMAGINEN QUE LES BOLES SÓN METEORITS I LA SAFATA AMB FARINA LA SUPERFÍCIE DE LA LLUNA. SE’LS PLANTEJA. QUIN METEORIT FARÀ EL CRÀTER MÉS GRAN? EXPERIMENTACIÓ I EXTREURE CONCLUSIONS

 8. PROVEN A VEURE QUE PASSA. PODEN COMPROVAR QUE QUAN CAU UNA BOLA (METEORIT) A LA FARINA (SUPERFÍCIE DE LA LLUNA) QUEDA LA MARCA COM A LA LLUNA. COMPROVACIÓ DE LES HIPÒTESIS

 9. AMB TOTA LA INFORMACIÓ OBTINGUDA ELABOREN UN MURAL. OEGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

 10. CONVERSA

 11. L’ABRIL JA FEIA TEMPS QUE HAVIA PORTAT UNES ENGANXIDES DELS PLANETES DEL SISTEMA SOLAR I, PER FI, ELS HAN UTILITZAT. HAN IDENTIFICAT CADA PLANETA I ELS HAN COL·LOCAT EN L’ORDRE ADEQUAT OBSERVANT LA MAQUETA DE LA CLASSE. COM QUE FALTAVA EL SOL, L’HAN HAGUT DE DIBUIXAR. CONVERSA

 12. ELS NENS I NENES DE 5È HAN PREPARAT UNA EXPOSICIÓ DE MAQUESTES SOBRE DIFERENTS TEMES, TOTS MOLT INTERESSANTS, PERÒ HI HAVIA DUES QUE VAN CRIDAR L’ATENCIÓ: UN SISTEMA SOLAR I LES CONSTEL·LACIONS ESCOLTAR I VALORAR EL TREBALL DELS ALTRES

 13. CONVERSA

More Related