3 virksomhedens afs tningsforhold n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3.Virksomhedens afsætningsforhold PowerPoint Presentation
Download Presentation
3.Virksomhedens afsætningsforhold

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

3.Virksomhedens afsætningsforhold - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

3.Virksomhedens afsætningsforhold. Efterspørgsel. En virksomheds ide angiver det eller de behov , virksomheden ønsker at dække gennem salg af varer. Ved efterspørgsel efter en vare forstås mængde af varen, der i løbet af et vist tidsrum er solgt eller kan sælges på et bestemt marked.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3.Virksomhedens afsætningsforhold' - helene


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eftersp rgsel
Efterspørgsel
 • En virksomheds ide angiver det eller de behov, virksomheden ønsker at dække gennem salg af varer.
 • Ved efterspørgsel efter en vare forstås mængde af varen, der i løbet af et vist tidsrum er solgt eller kan sælges på et bestemt marked.
eftersp rgsel1
Efterspørgsel
 • Hvor stor er efterspørgslen – og hvilke faktorer påvirker efterspørgslen?
 • HR: Jo lavere prisen er, jo større er efterspørgslen.
eftersp rgselsdeterminanter
Efterspørgselsdeterminanter
 • De faktorer, der påvirker efterspørgslen efter varen.
  • Varens pris
  • Prisen på andre varer
   • Substituerende varer
   • Komplementære varer
  • Kvalitet og emballage
  • Reklameindsats
  • Samfundsøkonomi
  • Mode
  • Vejret
eftersp rgsel2
Efterspørgsel
 • Ved substituerende varer forstås varer, som kan dække samme behov hos køberne, ide de kan erstatte hinanden i forbruget
 • Ved komplementære varer forstås varer, der tilsammen dækker et bestemt behov hos køberne, idet de supplerer hinanden i forbruget.
afs tning
Afsætning
 • Ved en virksomheds afsætning af en vare forstås den mængde af varen, virksomheden kan sælge i en bestemt periode.
 • Ved en virksomheds handlingsparametre forstås de faktorer, der påvirker afsætningen af virksomhedens produkter, og som virksomheden selv har indflydelse på
handlingsparametre
Handlingsparametre
 • Handlingsparametre kan opdeles i 4P
  • Product
  • Price
  • Place
  • Promotion
price priselasticitet
Price - priselasticitet
 • Sammenhængen mellem en prisændring og en dertil hørende ændring af afsætningen.
  • Neutralelastisk – når omsætning er uændret ved prisnedsættelse
  • Elastisk (prisfølsom) – når omsætning stiger ved prisnedsættelse
  • Uelastisk – når omsætning falder ved prisnedsættelse
priselasticitet
Priselasticitet
 • Priselasticitet i givet afsætningsinterval beregnes som forholdet mellem den procentuelle ændring den afsatte mængde og den procentuelle ændring i prisen.
  • Priselasticitet Procentuel ændring i afs

Procentuel ændring i prisen

priselasticitet1
Priselasticitet
 • Da salgspris og afsætning bevæger sig i hver sin retning kan man vælge at beregne den procentuelle afsætningsændring i forhold til den nye afsætning – og den procentuelle ændring i forhold til den oprindelige pris.
 • Når priselasticitet = 1 => neutralelastisk
 • Når prisalasticitet > 1 => elastisk afsætn.
 • Når prisalasticitet < 1 => uelastisk afsætn.
priselasticitet3
Priselasticitet
 • I forhold til købernes indtægter
  • Varer til velstående købere vil ofte være uelastisk
  • Varer til økonomisk trængte vil ofte være elastiske på ikke nødvendige varer
 • Nødvendighedsvarer og luksusvarer
  • Afsætning af nødvendighedsvarer er uelastisk
  • Gælder også vanedannende varer – cigaretter
  • Luksusbetonede varer kan være elastiske
priselasticitet4
Priselasticitet
 • Substituerende varer
  • For produkter, der let kan substitueres, vil afsætningen ofte være elastisk
 • Varens betydning for købernes budgetter
  • Varer med lille betydning vil være uelastisk (tændstikker, gær)
  • Dyrere varer (bil, rejser) vil være elastisk
priskrydselasticitet
Priskrydselasticitet
 • Priskrydselasticiteten beregnes som forholdet mellem den procentuelle ændring i den afsatte mænge af A og den procentuelle ændring i prisen for B.
priskrydselasticitet1
Priskrydselasticitet
 • Substituerende varer
  • Priskrydselasticiteten vil være positiv, idet afsætning af det ene produkt ændrer sig i samme retning som prisen på det andet produkt.
 • Komplementære produkter
  • Priskrydselasticiteten vil være negativ, idet afsætning af det ene produkt ændrer sig i modsat retning som prisen på det andet produkt.
indkomstelasticitet
Indkomstelasticitet
 • Et produkts indkomstelasticitet måler sammenhængen mellem forbrugernes indkomst og efterspørgslen efter produktet.
 • Hvis indkomstelasticiteten er 3, betyder det, at efterspørgslen stiger 3%, hver gang forbruger priserne stiger med 1%
differensoms gr nseoms
Differensoms/grænseoms
 • Ved differenceomsætning forstås den gennemsnitlige mer- eller mindreomsætning pr. enhed, der forekommer i den totale omsætning, når man ændre afsætningen med mere end en enhed.
 • Differensomsætning = Ændr. Omsætn.

Ændr. Afsætn.

gr nseoms tning
Grænseomsætning
 • I særlige tilfælde har man oplysninger om omsætningsbeløbene ved samtlige afsætningsstørrelser med blot en enhed som interval.
 • Ved grænseomsætning forstås den ændring, der forekommer i den totale omsætning, når man ændrer afsætningen med 1 enhed.
pris som handlingsparameter
Pris som handlingsparameter
 • Prisændringer og konkurrentreaktioner
 • Prisen som lokkemiddel
 • Prisen som kvalitetsindikator
 • Prisen på et nyt produkt
  • Skimming price
  • Penetration price
place
Place
 • Beliggenhed
 • Distributionssystem
  • Valg af distributionskanal må tage sit udgangspunkt i selve varen.
promotion
Promotion
 • Reklame
  • Upersonlig psykologisk påvirkning af en gruppe personer med det formål at få dem til at handle i en bestemt retning.
 • Personligt salgsarbejde
 • Sales Promotion
 • Public Relations
konkurrenceformer
Konkurrenceformer
 • Standardvarer og differentierede varer
  • Varer der handles på børser (råvarer) er standardvarer
  • Varer, der opfattes som forskellige af køberne (fx mærkevarer) er differentierede varer.
 • Det er den enkelte købers opfattelse af varen, som afgør, om det er en standard eller differentieret vare.
konkurrenceformer1
Konkurrenceformer
 • Homogene og heterogene markeder
  • I det homogene marked foretrækker den enkelte køber ikke den ene udbyder frem for den anden. (standardvarer)
  • I de heterogene marked har den enkelte køber præference for den ene udbyder og/eller dennes produkter (diff. varer)
  • Udbydernes geografiske placering kan medføre, at køberne har præference -> heterogent
  • Et homogent marked må være gennemsigtigt (børser)
  • Det må være virksomhedens mål at styrke graden af præference
konkurrenceformer2
Konkurrenceformer
 • Konkurrenceformer bestemt af følgende
  • Konkurrenternes antal og størrelse
  • Om markedet er homogent eller heterogent
konkurrenceformer3
Konkurrenceformer
 • Vi skelner mellem de to yderpunkter
  • Fuldkommen konkurrence
  • Monopol
  • … og det ligger i mellem: ufuldkommen konkurrence.
fuldkommen konkurrence
Fuldkommen konkurrence
 • Markedsprisen vil være givet udefra, idet den enkelte sælger ikke kan påvirke prisen.
 • Sælger tilpasser sin udbudte mængde til prisen. (mængdetilpasser)
monopol
Monopol
 • En monopolist kan vælge mellem at være pristilpasser eller mængdetilpasser – de fleste er pristilpassere.
  • Mængdetilpasser (auktion)
prisdifferentiering
Prisdifferentiering
 • Prisdifferentiering er, når en udbyder på samme tid tager forskellige priser (ab fabrik) for den samme vare.
 • Udbyderen må kunne opdele sine kunder i køber grupper med forskellig priselasticitet
 • Udbyderen må kunne holde købergrupperne adskilte.
eks p prisdiffentiering
Eks. på prisdiffentiering
 • Geografisk prisdifferentiering
  • Eksport/hjemmemarked
  • Større/mindre byer
 • Prisdifferentiering efter egenskaber hos køberne.
 • Efter varens anvendelse – el til industri
 • Tidsmæssig prisdifferentiering
 • Uegentlig prisdiffentiering
  • Forskellig indpakning
 • Rabatter