anskaffelse af ny teknologi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anskaffelse af ny teknologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anskaffelse af ny teknologi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Anskaffelse af ny teknologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Anskaffelse af ny teknologi . Virksomhedens processer Leavitt’s model, FAKIR-modellen og systemudvikling. Værdikæden. Her ses den primære værdikæde i en virksomhed, som ikke selv producerer deres varer. Man køber, opbevarer og sælger. Værdikæden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anskaffelse af ny teknologi' - alida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anskaffelse af ny teknologi

Anskaffelse af ny teknologi

Virksomhedens processer

Leavitt’s model, FAKIR-modellen

og systemudvikling

v rdik den
Værdikæden

Her ses den primære værdikæde i en virksomhed, som ikke selv producerer deres varer. Man køber, opbevarer og sælger.

Anskaffelse af ny teknologi

v rdik den4
Værdikæden
 • Den primære værdikæde: direkte værdiskabende
 • Støtteprocesser: usynlige men livsnødvendige

Anskaffelse af ny teknologi

lean production
LEAN production
 • Lean eller Lean production er en forretningsfilosofi der er opstået på Toyota-fabrikkerne i 1960'erne
 • Filosofien har oprindelig taget udgangspunkt i produktionsopgaver, der løses i faste og mekaniske processer. D.v.s. samlebåndsarbejde, automatiseringer og intern struktur
 • Oftest er det også ovennævnte der refereres til, når danske virksomheder (både private og offentlige) implementerer LEAN i håbet om at kunne forenkle og effektivisere produktionsprocessen. Og dermed spare omkostninger …

Anskaffelse af ny teknologi

leavitt s model
Leavitt’s model

Anskaffelse af ny teknologi

virksomhedens interessenter
Virksomhedens interessenter

Anskaffelse af ny teknologi

indf relse af ny teknologi
Indførelse af ny teknologi
 • Små projekter:
  • Indkøb af 2 nye computere til kontoret
  • Nye programmer (software) f.eks. Office 2010
  • Virker en ny printer med den gamle PC
 • Større projekter involverer:
  • Nøje planlægning og opfølgning på processen/projektet
  • Skræddersyet ”systemudvikling”
  • … f.eks. ved brug af FAKIR-modellen

Anskaffelse af ny teknologi

her gik det galt
Her gik det galt …
 • Der er adskillige eksempler på større projekter med IT, som gik helt galt. Bl.a. indenfor det offentlige:
  • Amanda (arbejdsformidlingen)
  • Politiet
  • Told & Skat
  • Forsvaret

Systemerne var utidssvarende og nærmest ubrugelige, da de først var færdige … eller de blev aldrig helt færdige !

Anskaffelse af ny teknologi

hvad er et system
Hvad er et ”system” ??
 • Vi forstår det som en samling af del-elementer
  • som er indbyrdes afhængige af hinanden
  • og som tilsammen udgør en helhed

EKSEMPEL

Anskaffelse af ny teknologi

fase modeller
Fase-modeller
 • Systemudvikling foregår oftest efter såkaldte ”fase-modeller”, hvor hele processen opdeles i mindre bidder
 • FAKIR-modellen er en sådan fasemodel

Anskaffelse af ny teknologi

systemudvikling
Systemudvikling
 • Eksempler på spørgsmål, der kan stilles i FORANALYSEN:
 • Hvad er karakteristisk for organisationen?
 • Hvilke problemer oplever vi?
 • Hvilke funktioner skal udvikles?
 • Hvilke data berøres?
 • Hvad ønsker vi at opnå med systemudviklingsprojektet?
 • Hvor mange penge har vi til rådighed?
 • Hvor lang tid kan vi bruge?
 • Hvordan organiserer vi udviklingsarbejdet?

FAKIR er forbogstaverne for faserne: Foranalyse, Analyse, Kravspecifikation, Implementering og Revision.

Anskaffelse af ny teknologi

for analyse 1
For-analyse (1)
 • For-analysen er en slags mini-analyse og lægger rammerne for det videre arbejde med processen. En slags afgrænsning af problemet.
 • I denne fase er der plads til at tænke stort, få ideer og visioner … det koster ikke noget indtil videre
 • ”Hvad kunne vi godt tænke os ?”
 • Der er mange måder at udarbejde ideer på: brainstorm og mindmap er én af dem
 • Mindmap bruges til at strukturere og overskue ideerne og deres sammenhæng

Anskaffelse af ny teknologi

brainstorm og mindmap
Brainstorm og mindmap

Anskaffelse af ny teknologi

slide16

For-analysen munder ud i en rapport, som indeholder:

  • Virksomhedsbeskrivelse
  • Problemformulering
  • Mål for projektet
  • Virksomhedens mål og politikker (formelle og uformelle)
  • Foreløbig afgrænsning
  • Foreløbige krav til det nye system
  • Grove skitseforslag til løsningsmodeller
  • De første økonomiske overslag
  • Projektplanlægning

Anskaffelse af ny teknologi

projektstyring
Projektstyring
 • Milepæle
  • Vigtige delmål undervejs i projektet
  • Delmålene skal virke naturlige og målbare
 • Gantt-kort
  • Overblik
  • Tidsforbrug
  • Tidsplan

Anskaffelse af ny teknologi

analyse fasen 2
Analyse-fasen (2)
 • Unøjagtigheder og fejl rettes
 • Den mere detaljerede plan formuleres mere konkret
 • Alle 4 del-områder fra Leavitt’s model inddrages og analyseres

Anskaffelse af ny teknologi

hvad er et erp system
Hvad er et ERP-system ?
 • ERP = Enterprise Ressource Planning
 • Betegnelsen for en form for integreret virksomheds-software, som håndterer størstedelen af virksomhedens funktioner
 • ERP bygger oftest på én fælles database for hele virksomheden og alle dens afdelinger m.v.
 • Store leverandører på dette marked er:
  • SAP (3 produkter som dækker alle typer virksomheder)
  • Oracle (især på det amerikanske marked)
  • Microsoft (bygger bl.a. videre på danske Damgaard’s Navision og Axapta)

Anskaffelse af ny teknologi

kravspecifikation 3
Kravspecifikation (3)
 • Hvilke dele af systemet skal være manuelle, og hvilke dele skal udføres af et program?
 • Systemets dele
 • Beskrivelse af de administrative rutiner, systemet skal lave
 • Beskrivelse af de data, systemet skal behandle, og hvordan databehandlingen skal foretages (regler)
 • Opbygning af nummersystemer
 • Sikkerhed
 • Beskrivelse af systemets registre
 • Maskinkonfiguration
 • Metode til valg af leverandør af programmer og maskiner
 • Tidsplan

Kravspecifikationen bør kunne danne et grundlag

for en efterfølgende revision (evaluering)

Anskaffelse af ny teknologi

implementering 4
Implementering (4)
 • Denne fase omfatter:
  • Installation af hardware og software
  • Omlægning af opgaver og forretningsgange
  • Jobforandring
  • Konvertering af data
  • Afprøvning af brugervejledning
  • Workshop - Uddannelse af brugere

Anskaffelse af ny teknologi

slide22

Konvertering

 • Overgå til det nye system uden at vedligeholde det gamle
 • Parallelkørsel
 • Pilotkørsel

Anskaffelse af ny teknologi

test af brugervenlighed
Test af brugervenlighed
 • Let at lære
  • Hvor lang tid det tager for brugeren at lære at bruge programmet?
 • Effektivt
  • Hvor hurtigt kan brugeren løse en given opgave?
 • Let at huske
  • Genindlæringstid. Hvor lang tid det tager brugeren at lære at bruge programmet igen efter at have været væk fra det i en given periode (f.eks. et halvt år)?
 • Pålideligt
  • Korrekthed. Får brugeren de korrekte resultater?
  • Virker systemet altid (stabilt)?
 • Tilfredsstillende
  • Subjektiv tilfredshed. Gennem interview eller spørgeskemaer undersøges brugerens holdning til programmet.
  • Er brugeren meget tilfreds, tilfreds, hverken-eller, utilfreds eller meget utilfreds?

Anskaffelse af ny teknologi

revision 5
Revision (5)
 • Det er meget almindeligt, at man aftaler i kontrakterne med leverandørerne, at et system først kan anses for at være leveret korrekt, når det er afprøvet i praksis et halvt år efter, at det er blevet implementeret (læs: taget i brug).
 • I praksis er der oftest en masse fejl-rettelser og justeringer bagefter
 • … især i forhold til at behandling af gamle data

Anskaffelse af ny teknologi

og virksomheden har nu forh bentlig f et det nye it system som de nskede sig og betalte for
Og virksomheden har nu forhåbentlig fået det nye IT-system, som de ønskede sig og betalte for !

… eller var det bare penge ud af vinduet …?

Anskaffelse af ny teknologi