Erhvervsklimam ling randers
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Erhvervsklimamåling Randers. Randers Kommune Randers Erhvervs- og Udviklingsråd Væksthus Midtjylland. Konceptet bag erhvervsklimamålingen - Erhvervsklimaet fra virksomhedens perspektiv. Vækst : Muligheder og Begrænsning. Borgerrettede serviceydelser. Erhvervsrettede serviceydelser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - italia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erhvervsklimam ling randers

ErhvervsklimamålingRanders

Randers Kommune

Randers Erhvervs- og Udviklingsråd

Væksthus Midtjylland


Konceptet bag erhvervsklimam lingen erhvervsklimaet fra virksomhedens perspektiv
Konceptet bag erhvervsklimamålingen- Erhvervsklimaet fra virksomhedens perspektiv

Vækst:

Muligheder og

Begrænsning

Borgerrettede

serviceydelser

Erhvervsrettede

serviceydelser

Virksomhed


Form l med erhvervsklimam lingen
Formål med erhvervsklimamålingen

 • At skabe indsigt i virksomhedernes muligheder og begrænsninger for vækst

 • At skabe viden om virksomhedernes behov for og tilfredshed med erhvervsrelaterede serviceopgaver

 • At skabe grundlag for videreudvikling af den kommunale erhvervsudviklingsstrategi


Unders gelsens gennemf relse
Undersøgelsens gennemførelse

 • Erhvervsklimamålingen er baseret på 404 interviews med virksomheder, fordelt på:

 • 149 virksomheder fra ’globale erhverv’ (Copenhagen Economics’ definition)

 • 255 virksomheder fra andre erhverv

 • Svarprocent = 70 %

 • Indsamlingsperiode: 2/10 til 16/10 2007


Temaer i pr sentationen
Temaer i præsentationen

Erhvervsklimaets muligheder og begrænsninger

Arbejdskraft – en central vækstbarriere

Borgervendte serviceydelser

Erhvervsrettede serviceydelser

Hovedresultater og SWOT

Kontaktoplysninger


Erhvervsklimaets muligheder og begr nsninger

Erhvervsklimaets muligheder og begrænsninger

Innovation, netværksdannelse og samarbejde med forskningsverdenen


Innovation som v kstdriver stort innovationspotentiale i virksomhederne
Innovation som vækstdriver Stort innovationspotentiale i virksomhederne

På hvilke måder arbejder virksomheden med innovation og udvikling?

Arbejder virksomheden med innovation og udvikling?

n = 404

● Mere end halvdelen af virksomhederne arbejder med innovation og udvikling

● Udviklingen er primært centreret omkring udvikling af nye og eksisterende produkter samt

udvikling af services


Erhvervsklimam ling randers
Stort potentiale for samarbejde og netværksdannelseVirksomheder samarbejder primært om salg og forretningsudvikling

Indgår virksomheden i formaliseret samarbejde eller informationsudveksling med andre virksomheder (netværk, industriklynger e.l.)?

Hvilke aktiviteter samarbejder virksomheden med andre virksomheder om?

n = 404


Erhvervsklimam ling randers
Hver femte virksomhed samarbejder med videninstitutionerFælles forskning og teknologioverførsel er mest populært

Samarbejder virksomheden med én eller flere videninstitutioner?

Hvilken karakter har virksomhedens samarbejde med videninstitutionerne?

n = 404

● Ca. 1/5 af virksomhederne samarbejder med videninstitutioner omkring fælles forsknings- og udviklingsprojekter samt teknologioverførsel


Arbejdskraft en central v kstbarriere

Arbejdskraft– en central vækstbarriere


Erhvervsklimam ling randers
Den gode historie: Stor vækst i medarbejdere fra 2005 til 2007Forventning om øget vækst i antal medarbejdere


Erhvervsklimam ling randers
Mangel på arbejdskraft - en barriere for fortsat vækst 200739 % (64 virksomheder) har haft 3 eller flere ubesatte stillinger

Hvor mange ledige stillinger har virksomheden inden for det seneste år oplevet ikke at kunne besætte?

Har virksomheden inden for det seneste år oplevet ikke at kunne besætte ledige stillinger med kompetente medarbejdere?

n = 404

● Knap halvdelen af virksomhederne har inden for det seneste år oplevet, at de ikke kunne besætte ledige stillinger med kompetente medarbejdereBehov for mere fagl rt og ufagl rt arbejdskraft til produktion
Behov for mere faglært og ufaglært arbejdskraft til produktion

Note: Blandt de 245, der svarede ”meget sværere” eller ”sværere” på forrige spørgsmål


Erhvervsklimam ling randers
18 % har oplevet barrierer for udvikling og innovation: produktionManglende medarbejderkompetencer den mest almindelige barriere

Barrierer for vækst: Manglende…

Har virksomheden oplevet barrierer for udvikling, innovation og vækst i løbet af de seneste to år?

n = 404

● Flertallet af virksomheder oplever ikke barrierer for vækst

● Medarbejderkompetencer og infrastruktur opleves som de største barrierer


Borgervendte serviceydelser

Borgervendte serviceydelser produktion

Kan kommunen være med til at forbedre virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde arbejdskraft?


Gap analyse behov for bedre infrastruktur og b rnepasning
GAP-analyse produktion: Behov for bedre infrastruktur og børnepasning


De st rste udfordringer jobs kultur erhvervsprofil og infrastruktur
De største udfordringer: Jobs, kultur, erhvervsprofil og infrastruktur

 • ”(Åbent spørgsmål) Hvad ser du og din virksomhed som den største udfordring i forhold til at få flere borgere til at flytte til Randers”

 • Ifølge virksomhederne er de største udfordringer i forhold til at tiltrække flere borgere:

  • Jobmuligheder

  • Kultur

  • Erhvervsprofil

  • Infrastruktur


Broforbindelsen den st rste udfordring for infrastrukturen
Broforbindelsen: Den største udfordring for infrastrukturen Jobs, kultur, erhvervsprofil og infrastruktur

”(Åbent spørgsmål) Hvad er den største udfordring i forhold til infrastrukturen i Randers-området?”


Nske om generelle forbedringer af kulturlivet
Ønske om generelle forbedringer af kulturlivet Jobs, kultur, erhvervsprofil og infrastruktur

”(Åbent spørgsmål) Hvad skal der til for, at du og din virksomhed bliver tilfreds med Randers Kommunes tilbud inden for kultur, oplevelser og byliv?”

Note: n = 404. Virksomhedernes åbne svar er kodet i kategorier, der skal læses som områder, virksomhederne ønsker ”for bedre”.eller ”mere af”/”flere af” eller


Erhvervsrettede serviceydelser

Erhvervsrettede serviceydelser Jobs, kultur, erhvervsprofil og infrastruktur

Kan kommunen være med til at forbedre virksomhedernes vækstbetingelser gennem service?


Mange virksomheder kender ikke til randers kommunes erhvervsrettede serviceydelser
Mange virksomheder kender ikke til Randers Kommunes erhvervsrettede serviceydelser

”Hvor meget eller hvor lidt kendskab har du og din virksomhed til den service, som Randers Kommune tilbyder virksomheder i Randers-området?”

 • En stor andel af virksomhederne (35 %) har ingen kendskab til Randers kommunes erhvervsrettede serviceydelser

 • Andelen af virksomheder, som ikke kender til de erhvervsrettede serviceydelser eller som blot har ”lidt” kendskab, udgør tilsammen hele 75 %

Note: n = 404


Erhvervsklimam ling randers
Et stort flertal (75 %) af virksomhederne har ikke prøvet Randers Kommunes erhvervsrettede servicetilbud

”Har din virksomhed prøvet et eller flere af de servicetilbud, som Randers Kommune tilbyder virksomheder i Randers-området?”

Note: n = 261 ”Ved ikke” og ”Nej” er kodet til kategorien ”Nej”


Virksomhederne modtager prim rt servicetilbud fra kommunen med hensyn til arbejdskraft
Virksomhederne modtager primært servicetilbud fra kommunen med hensyn til arbejdskraft

”Inden for hvilket område tog din virksomhed imod servicetilbud fra Randers Kommune?”

n = respondenter, der har svaret ”ja” på foregående slide (69)


Erhvervsklimam ling randers
Der er udbredt tilfredshed (67 %) blandt de virksomheder, der har modtaget erhvervsrettet service fra Randers Kommune

”Hvor tilfreds var din virksomhed samlet set med servicen fra Randers Kommune?”

n = respondenter, der har svaret ”ja” på slide 22 (69)

Note: ”Meget tilfreds” er slået sammen med ”Tilfreds” til kategorien ”Tilfreds” , ligesom ”Meget utilfreds” er slået sammen med ”Utilfreds” til kategorien ”Utilfreds”.


Erhvervsklimam ling randers
En stor andel af virksomhederne (45 %) har ikke kendskab til, at REU er en selvstændig interesseorganisation

”Har du kendskab til, at Randers Erhvervs- og Udviklingsråd er en selvstændig interesseorganisation for erhvervslivet i Randers?”

Note: n = 404. ”Ved ikke” og ”Nej” er kodet til samme kategori, ”Nej”


Erhvervsklimam ling randers
En stor andel af virksomhederne har ikke kendskab til de erhvervsrettede serviceydelser fra REU og Væksthuset

”Har du og din virksomhed kendskab til den service, som Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland i fællesskab tilbyder til virksomheder i Randers-området?”

Note: n = 404. ”Ved ikke” og ”Nej” er kodet til samme kategori, ”Nej”


Mere end halvdelen af virksomhederne har ikke modtaget servicetilbud fra reu eller v ksthuset
Mere end halvdelen af virksomhederne har ikke modtaget servicetilbud fra REU eller Væksthuset

”Har din virksomhed prøvet et eller flere af de servicetilbud, som Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland tilbyder til virksomheder i Randers-området?”

Note: n = 115. ”Ved ikke” og ”Nej” er kodet til samme kategori, ”Nej”


St rst eftersp rgsel p arrangementer kurser og netv rk
Størst efterspørgsel på arrangementer, kurser og netværk servicetilbud fra REU eller Væksthuset

 • ”Inden for hvilke(t) område(r) tog din virksomhed imod tilbud fra Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland (gerne flere svar)?”

Note: n = 50


Stor tilfredshed blandt de virksomheder der har modtaget service fra reu og v ksthus midtjylland
Stor tilfredshed blandt de virksomheder der har modtaget service fra REU og Væksthus Midtjylland

”Hvor tilfreds var din virksomhed samlet med servicen fra Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Væksthus Midtjylland?”

n = respondenter, der har svaret ”ja” på slide 27 (50)

Note: ”Meget tilfreds” er slået sammen med ”Tilfreds” til kategorien ”Tilfreds” , ligesom ”Meget utilfreds” er slået sammen med ”Utilfreds” til kategorien ”Utilfreds”.


Virksomhederne vil gerne have flere foredrag og seminarer
Virksomhederne vil gerne have flere foredrag og seminarer service fra REU og Væksthus Midtjylland

”I hvilken grad vurderer du, at din virksomhed i fremtiden kunne få nytte af råd, vejledning og hjælp på følgende områder:

n = 404


Behov for assistance til rekruttering og netv rksdannelse
Behov for assistance til rekruttering og netværksdannelse service fra REU og Væksthus Midtjylland

”I hvilken grad vurderer du, at din virksomhed i fremtiden kunne få nytte af råd, vejledning og hjælp på følgende områder:

n = 404


Hovedresultater og swot

Hovedresultater og SWOT service fra REU og Væksthus Midtjylland


Hovedresultater i v kstbetingelser og borgervendt service
Hovedresultater I: Vækstbetingelser og borgervendt service service fra REU og Væksthus Midtjylland

 • Vellykket måling

  • høj svarprocent

  • 82 % af virksomhederne vil gerne kontaktes igen

 • Stort innovationspotentiale i virksomhederne

 • Stort potentiale og ønske om samarbejde og netværksdannelse med andre virksomheder

 • Positiv udvikling: Vækst i antal medarbejdere

 • Mangel på arbejdskraft - en vækstbarriere

 • Rekruttering bliver endnu sværere de kommende år

 • Behov for bedre infrastruktur og børnepasning

 • Behov for assistance til rekruttering og netværksdannelse

 • Største udfordringer for Randers Kommune: Jobs, kultur, erhvervsprofil og infrastruktur

 • Broforbindelsen: Den største udfordring for infrastrukturen

 • Ønske om generelle forbedringer af kulturlivet


 • Hovedresultater ii de erhvervsrettede serviceydelser
  Hovedresultater II: De erhvervsrettede serviceydelser service fra REU og Væksthus Midtjylland

  • Stor andel af virksomhederne har ikke kendskab til de erhvervsrettede serviceydelser fra Randers Kommune, REU og Væksthus Midtjylland

  • …men der er et ønske om oplysende erhvervsservice blandt virksomhederne

   • Virksomhederne vil gerne have flere foredrag og seminarer

   • Størst efterspørgsel på arrangementer, kurser og netværk

  • Et stort flertal af virksomhederne har ikke prøvet Randers Kommunes erhvervsrettede servicetilbud

  • Hjælp til arbejdskraft er den serviceydelse, virksomhederne hyppigst har benyttet sig af hos Randers Kommune

  • Der er udbredt tilfredshed med den erhvervsrettede service fra Randers Kommune

  • Stor andel af virksomhederne har ikke kendskab til, at REU er en selvstændig interesseorganisation

  • Stor tilfredshed blandt de virksomheder der har modtaget erhvervsrettet service fra REU og Væksthus Midtjylland


  Swot 1 v kstbetingelser og borgervendt service
  SWOT 1: Vækstbetingelser og borgervendt service service fra REU og Væksthus Midtjylland


  Swot 2 v kstbetingelser og erhvervsrettet service
  SWOT 2: Vækstbetingelser og erhvervsrettet service service fra REU og Væksthus Midtjylland


  Erhvervsklimam ling randers

  Kontaktoplysninger service fra REU og Væksthus Midtjylland

  Terje Vammen

  Tel: +45 8730 9500

  Dir: +45 8730 9515

  Mob: +45 2986 1515

  Email: terje.vammen@capacent.dk