strategiprosess 2011 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strategiprosess 2011-2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Strategiprosess 2011-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Strategiprosess 2011-2012. Allmøte SAM desember 2011. Strategiprosess. «Styret ber høgskoledirektøren sette i gang en prosess for utvikling av strategisk plan for HiOA for perioden 2012-2020.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategiprosess 2011-2012' - hei


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategiprosess 2011 2012

Strategiprosess 2011-2012

Allmøte SAM desember 2011

strategiprosess
Strategiprosess
 • «Styret ber høgskoledirektøren sette i gang en prosess for utvikling av strategisk plan for HiOA for perioden 2012-2020.
 • Planen skal være kortfattet, konkret og bygge på visjon og mål for fusjonen, strategi for universitetssatsing og overordnede nasjonale føringer.
 • Strategisk plan skal dekke høgskolens samlede virksomhet. Parallelt utvikles fakultetenes og øvrige enheters strategiske planer.
 • Strategisk plan implementeres gjennom ordinære plan- og budsjettprosesser.»
dokument 1 fase 10 febr
Dokument 1. fase (10. febr.)

Identifikasjon av

 • mulige satsningsområder
 • mulige utfordringer
universitetsstrategien visjon
UniversitetsstrategienVisjon
 • Profesjonsrettet profil med sammenheng mellom FoU og utdanning på alle nivå
 • Være nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent
 • Være et attraktivt studie- og arbeidssted, som samvirker med storbyregionen
universitetsstrategi 4 hovedomr der
Universitetsstrategi – 4 hovedområder
 • Utdanning (kvalitet bachelor, sammenhengende løp, arbeidsliv/region)
 • FoU (FoU+utdanning, profesjon, disiplin, tverrfaglig, prosjekter, instituttsektor…)
 • Samfunn (formidling, region, praksisnær FoU, læring i arbeidslivet)
 • Menneskelige og økonomiske ressurser (rekruttering, kultur, adm. støtte, økonomi)
slide7

Skjønn, kunnskap, refleksjon, evne…

praktisk syntese

Situasjon

Universitet med profesjonsprofil

Lynkurs i profesjonsteori – «praktisk syntese» (jf. Grimen 2008)

Vitenskapelige disipliner Profesjonens etablerte metoder

Tverrfaglig forskning

Erfaringer fra praksis

fakultet sam
Fakultet SAM
 • Sterkt fakultet i høgskolen på utdanning og forskning

undervisningskultur og –struktur (spesielt forholdet mellom praktisk og vitenskapelig orientering); studiegjennomføring; studiepoeng; forskningsprosjekter og –grupper (eksterne midler; publikasjonsrate; formidling); to phd’er og en del mastere; høy formell kompetanse (p.t. 66% førstekomp.); rekruttering av gode pedagoger og forskere; attraktivt fagmiljø og studier; lokaler; internasjonalisering; mangfold, utvikling av studieportefølje…

 • Bli ett fakultet

ett fakultet; instituttenes form; felles kultur og møteplasser; samarbeid FoU; samarbeid utdanning; administrasjon som sammenbindende element

 • Effektiv administrasjon og drift

studieadm; hr; økonomi; samarbeid mellom adm. og fagmiljø

 • Godt arbeidsmiljø

kultur, sosiale tiltak, hms, diskusjon – åpenhet – kommunikasjon - informasjon, forankring av vedtak, økonomi, lokaler, gjøre interessante ting