Strategiprosess, EBA - PowerPoint PPT Presentation

roz
strategiprosess eba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategiprosess, EBA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategiprosess, EBA

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Strategiprosess, EBA
250 Views
Download Presentation

Strategiprosess, EBA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Strategisk og operative fokusområder for EBA Strategiprosess, EBA Etikk Arbeidsgiver- spørsmål Bygnings- og nærings- jus Lønnsom Næring Respektert Næring HMS FoU Medlems- service Kompetanse og Rektruttering Nærings- politikk