Humanistisk pedagogikk
Download
1 / 23

Humanistisk Pedagogikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Humanistisk Pedagogikk. En mangfoldig retning - både når det gjelder forståelsesgrunnlag og metode Reaksjon mot dogmatiske oppfatninger i psykodynamisk tradisjon og behaviorisme. (atferdsmodifikasjon, sosial læringsteori) Også kalt den tredje kraft

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Humanistisk Pedagogikk' - hei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Humanistisk pedagogikk
Humanistisk Pedagogikk

 • En mangfoldig retning - både når det gjelder forståelsesgrunnlag og metode

 • Reaksjon mot dogmatiske oppfatninger i psykodynamisk tradisjon og behaviorisme. (atferdsmodifikasjon, sosial læringsteori)

 • Også kalt den tredje kraft

 • Sentrale navn: Abraham Maslow, Charlotte Buhler, Carl Rogers, Uri Bronfenbrenner, William Glasser.

 • Filosofisk utgangspunkt: Eksistensialisme - Kierkegård, Heidegger, Sartre

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Menneskesyn
Menneskesyn

 • Optimistisk og positivt

 • Det typiske for mennesket er at det har i seg et driv mot selvrealisering, et ønske om å utnytte sine evner og kreativitet: å skape, være sosial og i vekst

 • For at det skal skje må det foreligge noen betingelser

 • Rogers og Bronfenbrenner: empati. Maslow : dekke noen grunnleggende behov

 • Mennesket er et fritt, selvstendig individ som kan foreta valg ut fra et selvstendig verdigrunnlag

 • Valg får konsekvenser: Solidariske og private

 • Valg kan være ansvarlige og uansvarlige

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Valg og konsekvenser
Valg og konsekvenser

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIOModell for ansvarsutvikling
Modell for ansvarsutvikling

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Humanistisk perspektiv hva det betyr for barn
Humanistisk perspektiv – Hva det betyr for barn

 • Sosial kompetanse

 • Meningsdanning gjennom dialog

 • Barnets stemme og ytringer blir hørt

 • Relasjonstrening - voksenkontakt

 • Kan bli utflytende og ustrukturert.

 • Mange og vanskelige valg kan skremme

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Trygghetsbehov

Stabilitet i tilværelsen

Noen faste rammer

Rutiner som overholdes (av voksne)

En verden som er rimelig forutsigbar

Regulert døgnrytme

Fysisk trygghet

Mobbing

tilgjengelige voksne

Vi har et samfunn som er særlig opptatt av dette, men er vi i en del sammenhenger blitt for overbeskyttende slik at det i seg selv skaper utrygghet.

(Ludvigsyndromet)

Trygghetsbehov

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Trygghetsbehov 2

Trygghet i kontaktforhold:

Kontaktskapende aktiviteter

Negativ kontaktsøking sikrest

Kontaktsøkende atferd skal bli besvart

Trygghet i relasjoner:

Avhengig av voksne som er stabile, seg selv, ikke spiller roller og er forutsigbare - betinger handlingsrom

Trygghetsbehov 2

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Trygghetsbehov 3
Trygghetsbehov 3

 • En verden med grenser og struktur

 • Det er viktig for dekning av trygghetsbehov at det finnes noen grenser og kjøreregler for atferd som er tydelige og at det finnes noen voksne som er villige til å sette disse. (Det medfører ofte ubehag) Hvilke grenser vil være individuelt og alltid et grunnlag for diskusjon. Særlig for autoritetene

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Autoritet autonomi
Autoritet / Autonomi

Å brukeautoritet er forskjellig fra å være autoritær.

Vekst og ansvarslæring er at autonomiområdet utvides.

Dersom dette ikke er et mål for pedagogisk virksomhet

er bruk av autoritet uheldig eller lite ønskelig.Valg må

skje innen faste rammer avhengig av modenhet.

 • Vekstkurve:

  Autoritetsområde

  Voksne bestemmer Autonomiområde

  barn/elever bestemmer

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Involvering 1
Involvering 1

 • Sentralt begrep i involveringspedagogikken.

 • Def.: Involvering kan defineres som et sterkt, vedvarende, gjensidig følelsesmessig forhold mellom to eller flere mennesker. (Nissen 83)

 • Et umulig pedagogisk ideal eller forutsetning for vekst? ( ekte og positivt)

 • Likevel et nyttig begrep?

 • Det er lettere å tenke involvering dersom en er gruppeorientert

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Involvering 2
Involvering 2

 • For lærere og andre som arbeider med mennesker: Forsiktig med utbrenthet

 • Det er forskjell på involvering og invadering

 • Involvering fremmes gjennom aktiviteter som gir samhandling og felles opplevelser. Friluftsliv og nærmiljø kan gjerne brukes.

 • Tid er en ressurs - tid sammen

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Sosiale behov 1
Sosiale behov 1

 • Sosial behovsdekning skjer i miljøer der det er flere personer som samhandler og kommuniserer

 • Primærgrupper har tapt betydning i forhold til ulike sekundærgrupper både for barn, ungdom og voksne

 • Barnehage, skole og organiserte fritidsaktiviteter blir derfor viktige arenaer for sosial behovsdekning.

 • En forutsetning for god sosial behovsdekning er at et menneske - i et miljø som har betydning for det - opplever omsorg og anerkjennelse fra andre i miljøet. (Signifikante andre). G.H.Mead -symbolsk interaksjonisme

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Sosiale behov 2
Sosiale behov 2

 • På dette området er det store individuelle forskjeller – særlig gjelder det den sosiale sensitiviteten

 • Fokusering på den enkelte og hans fungering I gruppa blir viktig: Personliggjøring og samspillsperspektiv

 • I denne sammenheng hører også konflikter og å lære å løse disse til (Metode problemløsing I grupper)

 • En annen viktig forutsetning er at et individ opplever seg som en ressurs I miljøet – dvs. En bidragsyter som kan ha en omsorgsfunksjon og bety noe for andre

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Sosiale behov 3
Sosiale behov 3

 • Den beste sosiale behovsdekningen finner vi i miljøer er preget av gjensidige praktiske og følelsesmessige gi / ta forhold og der deltakerne kan veksle mellom disse posisjonene

 • Å skape slike miljøer er den pedagogiske utfordringen

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Sosial ansvarlighet 1
Sosial ansvarlighet 1

 • Def.: Sosial ansvarlighet defineres som evnen til å tilfredsstille de grunnleggende behov. Det skjer på en slik måte at andre av den grunn ikke fratas muligheten til å få sine behov tilfredsstilt (Nissen 83)

 • En norm for sosialt samvær som er almengyldig og logisk

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Sosial ansvarlighet 2
Sosial ansvarlighet 2

 • 3 betingelser for vekst i sosial ansvarlighet:

 • 1. Den enkelte må være deltaker i et miljø hvor det er et rimelig tilfredsstillende involvert forhold mellom deltakerne. (jfr. trygghetsbehovsdekning)

 • 2. Det må ligge til rette for aktiviteter som muliggjør interaksjon mellom deltakerne slik at det utvikles et følelsesmessig gi/ta forhold (sos.

 • 3. Det må være personer tilstede i miljøet som selv har utviklet så stor grad av sos. ans. at de er villige til å gå inn å kreve det samme av andre, sette grenser og kreve ansvarlig atferd

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Egenverdsbehov
Egenverdsbehov

Aktiviteter

og

Oppgaver

Meningsfullhet

og

nyttefunksjon

Miljøreaksjoner

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Stemplingsteori h becker 63 outsider
Stemplingsteori - _H. Becker 63 Outsider

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


4 typer problematferd problematferd i skolen nordahl s rlie 1998
4 typer problematferd: Problematferd i skolenNordahl - Sørlie1998

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Humanistisk pedagogikk
4 typer problematferd: Lærerrapporterte4.kl: 11,5% - 7kl.: 10,8% - vgs/gr.k.: 19,8% Andel av de problemdefinerte

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Gamle uller l honerud timeplan
GAMLE Ullerål / HonerudTimeplan

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO


Ulike arenaer
Ulike arenaer

 • Læringsarena

 • Sosial arena

 • Sosial læringsarena

 • Underholdningsarena

Terje Endrerud Ansvarslæring ISP -UIO