slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOD OPOREZIVANJA DOHOTKA I DOBITI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOD OPOREZIVANJA DOHOTKA I DOBITI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOD OPOREZIVANJA DOHOTKA I DOBITI - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOD OPOREZIVANJA DOHOTKA I DOBITI. Dvostruko oporezivanje - pojam Obuhvat porezne obveze Uzroci nastanka dvostrukog oporezivanja Međunarodni porezni ugovori Metode izbjegavanja dvostr. oporezivanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOD OPOREZIVANJA DOHOTKA I DOBITI' - hedya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOD OPOREZIVANJA DOHOTKA I DOBITI
 • Dvostruko oporezivanje - pojam
 • Obuhvat porezne obveze
 • Uzroci nastanka dvostrukog oporezivanja
 • Međunarodni porezni ugovori
 • Metode izbjegavanja dvostr. oporezivanja
 • Ugovori - sredstvo protiv porezne evazije
 • Načelo jednakog postupanja
kumuliranje poreza i dvostruko oporezivanje razlikovanje
KUMULIRANJE POREZA I DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - RAZLIKOVANJE
 • KUMULIRANJE POREZA - NAJMANJE DVIJE POREZNE OBVEZE NASTAJU TEMELJEM RAZLIČITIH OPOREZIVIH DOGAĐAJA (NPR. OPOREZIVANJE RASPODIJELJENOG DIJELA DOBITI)
 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - NAJMANJE DVIJE POREZNE OBVEZE NASTAJU ZA ISTU OSOBU TEMELJEM ISTOG OPOREZIVOG DOGAĐAJA
vrste dvostrukog oporezivanja
VRSTE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

S OBZIROM NA MJESTO NASTANKA:

 • MEĐUNARODNO,
 • UNUTRAŠNJE

S OBZIROM NA ODNOS MEĐU POREZNIM VLASTIMA ČIJIM DJELOVANJEM NASTAJE:

 • VODORAVNO (HORIZONTALNO),
 • OKOMITO (VERTIKALNO),
 • POPREČNO (DIJAGONALNO)
odre enje obuhvata porezne obveze odre enje fiskalne jurisdikcije
ODREĐENJE OBUHVATA POREZNE OBVEZE (ODREĐENJE FISKALNE JURISDIKCIJE)
 • Osobni obuhvat
  • sadržajna dimenzija (fizičke i pravne osobe)
  • formalna dimenzija (državljanstvo, fiskalna rezidentnost, fiskalna nerezidentnost)
 • Predmetni obuhvat
  • sadržajna dimenzija (dohodak, dobit)
  • teritorijalna dimenzija (načelo svjetskog dohotka, načelo države izvora)
 • Određenje ukupnog obuhvata
  • Neograničena porezna obveza
  • Ograničena porezna obveza
uzroci me unarodnog dvostrukog oporezivanja
UZROCI MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
 • PREKLAPANJE DVIJU NEOGRANIČENIH POREZNIH OBVEZA

(SITUACIJA DVOSTRUKE REZIDENTNOSTI, DVA SVJETSKA DOHOTKA);

 • PREKLAPANJE NEOGRANIČENE I OGRANIČENE POREZNE OBVEZE (SVJETSKI DOHODAK I DRŽAVA IZVORA)
 • PREKLAPANJE DVIJU OGRANIČENIH POREZNIH OBVEZA (DVIJE DRŽAVE IZVORA)
rje enje problema dvostruke rezidentnosti
RJEŠENJE PROBLEMA DVOSTRUKE REZIDENTNOSTI
 • a) Ako je fizička osoba, prema čl. 4. st. 1. Model-ugovora OECD, rezident obiju država-ugovornica, primjenjuje se prvi supsidijarni kriterij - utvrđuje se u kojoj državi fizička osoba ima stalno mjesto stanovanja (prebivalište);
 • b) Ako fizička osoba ima i stalno mjesto stanovanja u obje države, rezidentnost se određuje prema tome gdje je središte njezinih životnih interesa, tj. u kojoj su državi njezine osobne i ekonomske veze bliskije;
 • c) Ako i ovaj supsidijarni kriterij ne da odgovor jer se ne može ustanoviti u kojoj državi postoji veća bliskost osobnih i ekonomskih veza, rezidentnost se određuje prema tome u kojoj državi osoba ima uobičajeno mjesto stanovanja (uobičajeno boravište);
 • d) Ako se utvrdi da osoba ima uobičajeno mjesto stanovanja u obje države, ili niti u jednoj od njih, rezidentnost se utvrđuje na temelju državljanske pripadnosti.
dvije ograni ene porezne obveze
DVIJE OGRANIČENE POREZNE OBVEZE

Država C oporezuje isplaćenu dividendu kao država izvora;

država B oporezuje dividendu koju ostvari SPJ kao njezin porezni obveznik

Država A

TD X

rezident A

Y isplaćuje dividendu SPJ-i

Država B

SPJ X-a

Država C

TD Y

rezident C

SPJ ulaže u dionice Y

me unarodni ugovori kao sredstvo izbjegavanja me unarodnog dvostrukog oporezivanja
MEĐUNARODNI UGOVORI KAO SREDSTVO IZBJEGAVANJA MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
 • Postupak usvajanja međunarodnih ugovora
 • Odnos međunarodnih ugovora i propisa unutrašnjeg prava (problem: treaty shopping - ukidanje normi ugovora propisima unutrašnjeg prava)
 • Modeli ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja (OCED, UN, USA, ostale države)
 • Međunarodni ugovori o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja u hrvatskom pravnom sustavu
metode izbjegavanja me unarodnog dvostrukog oporezivanja
METODE IZBJEGAVANJA MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
 • Metoda izuzimanja (exemption method)
 • Metoda odbitka (credit method)
 • Metoda sniženih stopa
dodatne funkcije poreznih ugovora
DODATNE FUNKCIJE POREZNIH UGOVORA
 • Porezni ugovori kao sredstvo sprječavanja međunarodno organiziranog izbjegavanja porezne obveze (razmjena podataka između poreznih administracija)
 • Provedba načela jednakog postupanja