html5-img
1 / 20

WWW

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ . AMAÇ. WWW. Bu sistem ile; bir çok uygulamada geçen firma, tesis, kullanıcı gibi kavramların ortak bir havuzda toplanması amaçlanmaktadır. Böylece;

hedda
Download Presentation

WWW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ AMAÇ WWW Bu sistem ile; bir çok uygulamada geçen firma, tesis, kullanıcı gibi kavramların ortak bir havuzda toplanması amaçlanmaktadır. Böylece; Firma, tesis ile ilgili herhangi bir güncelleme için ayrı ayrı uygulamalarda tek tek işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Birden çok uygulama için ayrı internet adresi, kullanıcı adı, şifreye gerek duyulmayacak. Giriş adresi: online.cevre.gov.tr

 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE ÖN BİLGİ • Kavramlar: • Firma: Bir vergi numarasının ilişkili olduğu veri, örn: Arçelik • Tesis: Firmanın lokasyonları, işletme, depo, fabrika vs.. örn: Arçelik Bulaşık Üretim İşletmesi • Kullanıcı: Tesis düzeyinde, uygulama erişimcileri.. • Teknik Noktalar: • Tüm ekranlarda ‘*’ ile işaretli alanlar zorunlu alan demektir. • Sistem; Maliye Bakanlığı ile entegre çalışmaktadır. Firma vergi numarası ve Firma-Tesis yetkilisi Ad-Soyad –TC girişlerinde kontrol mevcuttur.

 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Firma İşlemleri : KAYIT BAŞLANGIÇ Henüz sistemde kayıtlı olmayan bir firma girişi için ya da bu firmaya yeni tesis eklemek için izlenecek adımlar;

 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Firma İşlemleri : KAYIT BAŞLANGIÇ

 5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Firma Vergi Numarası Kontrolü www.cevre.cob.gov.tr

 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ FİRMA KAYIT www.cevre.cob.gov.tr

 7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ TESİS LİSTELEME Firma kayıt işlemi yapıldıktan sonra Tesis İşlemlerine geçilebiliyor. Tesis, firma aynı yerdeyse “Tesisim Yok” Seçeneği seçilebilir. E-imza ile girişte, İşlemleri “Sonlandır” ile başvuru onaylanabilir.

 8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ TESİS KAYIT Tesis kaydı için ilgili alanlar; E-Mail önemli

 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ BAŞVURU FORMU WWW Bu çıktıyla tesisin bulunduğu ildeki İÇOM’a başvurulması gerekiyor.

 10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ BAŞVURU FORMU

 11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ Firma İçin İlk Giriş İÇOM’un onaylamasıyla maile gelen kullanıcı adı, şifre bilgisi; http://cevre.cob.gov.tr www.cevre.cob.gov.tr 1 2 3

 12. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI İŞLEMLERİ- TESİS WWW Tesislerle ilgili işlemler;

 13. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI İŞLEMLERİ- TESİS WWW

 14. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI İŞLEMLERİ- TESİS WWW Yeni uygulama talebi için başvuru formu

 15. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI İŞLEMLERİ- TESİS WWW Firma güncelleme ekranı girişi

 16. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI İŞLEMLERİ- TESİS WWW Firma güncelleme ekranı

 17. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI İŞLEMLERİ- KULLANICI Kullanıcıların listelenmesi;

 18. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI İŞLEMLERİ- YENİ KULLANICI WWW www.cevre.cob.gov.tr Yeni Kullanıcı ekleme;

 19. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ WWW www.cevre.cob.gov.tr

 20. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ WWW www.cevre.cob.gov.tr Şifre Yenileme Ekranı

More Related