1 / 11

WWW

WWWWWWWWWWWW

IgorOlczak
Download Presentation

WWW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Click to Edit Title Click to Edit Title Click to Edit Sub Title Warszawa

 2. 23 dzień II wojny światowej w Warszawie 1939 r.

 3. Pomnik Małego Powstańca Pomnik Małego Powstańca – pomnik znajdujący się przy ulicy Podwale u zbiegu z ulicą Wąski Dunaj, przy zewnętrznym murze obronnym Starego Miasta w Warszawie. Upamiętnia najmłodszych uczestników powstania warszawskiego.

 4. Stadion Narodowy Stadion Narodowy w Warszawie, od lipca 2015 PGE Narodowy – wielofunkcyjny stadion podwyższonym standardzie, oraz 69 lóż (dla 800 osób). sportowy znajdujący się przy alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, wybudowany w latach 2008–2011 w niecce byłego Stadionu Dziesięciolecia przed Mistrzostwami Europy UEFA Euro 2012 i oficjalnie otwarty 29 stycznia 2012. Posiada 4. (najwyższą) kategorię w klasyfikacji UEFA. Na dwukondygnacyjnych trybunach znajduje się 58 500 miejsc (wszystkie dla osób siedzących)[6], w tym 4600 miejsc o

 5. Pałac Kultury i Nauki Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej) znajdujący się w Śródmieściu Warszawy na placu Defilad 1. Właścicielem gmachu jest miasto stołeczne Warszawa. Obiektem zarządza miejska spółka Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.

 6. Syrenka Warszawska Najstarszy istniejący wizerunek herbu Warszawy z syreną występuje na pieczęciach dokumentów rady miejskiej Warszawy z 7 kwietnia 1400 roku. Przez długi czas syrena jednak miała zupełnie inny kształt niż dzisiaj. Górna połowa była ludzka, kobieca, na niektórych starszych pieczęciach prawdopodobnie męska, dolna z rozwiniętymi skrzydłami (czasem bez), ogonem i dwiema łapami. Syrena w kształcie półkobiety półryby w oficjalnej symbolice miejskiej czyli na pieczęciach pojawiła się dopiero od około połowy XVIII wieku. Jednak już od drugiej połowy XVII wieku spotykana była na ilustracjach do utworów literackich.

 7. Zamek Królewski w Warszawie – Zamkowym 4. Pełni funkcje siedziba władz I (Izby Poselskiej i Senatu). barokowo-klasycystyczny zamek muzealne i reprezentacyjne. Rzeczypospolitej: króla i Sejmu królewski znajdujący się w Pierwotnie rezydencja książąt Warszawie przy placu Zamek Królewski mazowieckich, a od XVI wieku

 8. Łazienki Królewskie Łazienki Królewskie – zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nazwa pochodzi od barokowego pawilonu Łaźni, wzniesionego w latach 80. XVII wieku przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i przebudowanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na pałac Na Wyspie[1]. Oprócz budynków pałacowych, pawilonów oraz wolnostojących rzeźb znajdują się tutaj cztery ogrody: Ogród Królewski, Ogród Romantyczny, Ogród Modernistyczny i Ogród Chiński. Łazienki są miejscem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym i rozrywkowym, a także jednym z ulubionych miejsc spacerów mieszkańców i gości stolicy.

 9. Stare Miasto Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie prostokąta. Stara Warszawa była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

 10. Kolumna Zygmunta Kolumna Zygmunta III Wazy w Warszawie – pomnik króla Zygmunta III Wazy znajdujący się na placu Zamkowym w Warszawie, wzniesiony w latach 1643–1644 z fundacji Władysława IV Wazy według projektu Augustyna Locciego i Constantino Tencalli. Monument został odrestaurowany w latach 1885–1887 i 1929–1931. Został zniszczony przez Niemców we wrześniu 1944[1] i zrekonstruowany w latach 1948–1949.

 11. opracował Igor Olczak kl. IV a

More Related