Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
www… PowerPoint Presentation

www…

144 Views Download Presentation
Download Presentation

www…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www… Historie Internetu Adéla Fellnerová 3.Af SGO http://…

 2. Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje menší sítě. Slouží k přenášení informací a poskytuje služky např. elektronická pošta, chat, www. stránky, sdílení souborů, on-line hry, vyhledávání, katalogy. • První zárodky internetu byly počátkem 60.let v USA. Byla snaha vytvořit síť, která by propojovala nejdůležitější vojenské, vládní a akademické počítače. Tato síť neměla žádnou centrálu a byla schopna pracovat i v případě selhání některého uzlu.

 3. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1962 Provádí se první počítačový výzkum.

 4. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1969 Za finanční podpory Pentagonu byla vytvořena experimentální sít ARPANET. Byla to první čtyřuzlová síť. Brzy se ze čtyř uzlů rozrostla na 15 a pak i na 37. Je čistě nekomerční. Postupně se k ní připojují další instituce jako např. univerzity.

 5. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1972 Ray Tomlinson vytvořil první e-mailový program. Elektronická pošta byla jednou z nejvíce používaných programů.

 6. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1987 Vzniká pojem INTERNET: inter (z latiny) = mezi net (z angličtiny) = pavučina,síť

 7. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1989 Švýcarský ústav CERN (ústav částicové fyziky) vyvinul hypertextový dokument: označená slova odkázaly na další dokumenty, které se nacházely třeba i na jiném kontinentu.

 8. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1990 Teprve teď se internet objevuje v ČR

 9. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1991 Tim Berners-Lee publikuje návrh pro vývoj www. (World wide web). 1.prototyp www. pojmenoval httpd. r.1991-spustil na adrese: http://info.cern.ch/ první webové stránky

 10. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1993 Probíhá internetový boom. Internet prožívá velký rozmach. V te době již existovalo 50 www. serverů a zdvojnásobil se počet připojených počítačů.

 11. $ £ £ £ £ $ $ £ $ $ r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1994 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1994 Internet se stává komerčním

 12. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1994 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 2005 Přes 900 milionů lidí je připojeno k internetu a tento počet neustále roste.

 13. Způsoby připojení k internetu: přes telefonní linku, přes mobilní telefon, přes kabelovou televizi, bezdrátové připojení • Internet a počítače se pro nás staly nepostradatelnou součástí života. Dnes nám internetové služby nabízí nejrůznější firmy,které mezi sebou navzájem konkurují. Je relativně dostupný a přináší s sebou mnoho výhod.Rozvoj internetu v posledních letech ale přispěl k masivnímu rozšíření počítačových virů, které dokážou napáchat velké škody.Proto se pro majitele počítačů s internetem antivirová ochrana stává nezbytnou součástí. Internet se nadále rozvíjí a zdokonalují. Umožňuje nám vyhledávat informace téměř o všem.

 14. Slovníček: Protokol - služba Doménová adresa - adresa pro identifikaci počítače v síti E-mail - elektronická pošta Server- síťový počítač nebo program WWW- (world wide web-celosvětová síť) nejvíce využívaná internetová služba.Poskytuje virtuální informační prostor. Nízké pořizovací náklady, možnost pravidelné aktualizace, možnost představit a zveřejnit svou firmu, výrobky atd.. IRC(internet realy chat)neboli CHAT- umožňuje součastnou konverzaci více uživatelů v reálném čase.