1 / 14

www…

www…. Historie. Internetu Adéla Fellnerová 3.Af SGO. http://…. Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje menší sítě. Slouží k přenášení informací a poskytuje služky např. elektronická pošta, chat, www. stránky, sdílení souborů, on-line hry, vyhledávání, katalogy.

hanley
Download Presentation

www…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. www… Historie Internetu Adéla Fellnerová 3.Af SGO http://…

 2. Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje menší sítě. Slouží k přenášení informací a poskytuje služky např. elektronická pošta, chat, www. stránky, sdílení souborů, on-line hry, vyhledávání, katalogy. • První zárodky internetu byly počátkem 60.let v USA. Byla snaha vytvořit síť, která by propojovala nejdůležitější vojenské, vládní a akademické počítače. Tato síť neměla žádnou centrálu a byla schopna pracovat i v případě selhání některého uzlu.

 3. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1962 Provádí se první počítačový výzkum.

 4. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1969 Za finanční podpory Pentagonu byla vytvořena experimentální sít ARPANET. Byla to první čtyřuzlová síť. Brzy se ze čtyř uzlů rozrostla na 15 a pak i na 37. Je čistě nekomerční. Postupně se k ní připojují další instituce jako např. univerzity.

 5. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1972 Ray Tomlinson vytvořil první e-mailový program. Elektronická pošta byla jednou z nejvíce používaných programů.

 6. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1987 Vzniká pojem INTERNET: inter (z latiny) = mezi net (z angličtiny) = pavučina,síť

 7. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1989 Švýcarský ústav CERN (ústav částicové fyziky) vyvinul hypertextový dokument: označená slova odkázaly na další dokumenty, které se nacházely třeba i na jiném kontinentu.

 8. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1990 Teprve teď se internet objevuje v ČR

 9. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1991 Tim Berners-Lee publikuje návrh pro vývoj www. (World wide web). 1.prototyp www. pojmenoval httpd. r.1991-spustil na adrese: http://info.cern.ch/ první webové stránky

 10. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1993 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1993 Probíhá internetový boom. Internet prožívá velký rozmach. V te době již existovalo 50 www. serverů a zdvojnásobil se počet připojených počítačů.

 11. $ £ £ £ £ $ $ £ $ $ r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1994 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 1994 Internet se stává komerčním

 12. r.1962 provádí se první počítačový výzkum r.1972 e-mail r.1989 Hypertext r.1991 1.Internetová stránka r.1994 Komerční internet r.1969 ARPANET r.1987 Internet r.1990 Internet v ČR r.1993 Internetový boom r.2005 Internet dnes 2005 Přes 900 milionů lidí je připojeno k internetu a tento počet neustále roste.

 13. Způsoby připojení k internetu: přes telefonní linku, přes mobilní telefon, přes kabelovou televizi, bezdrátové připojení • Internet a počítače se pro nás staly nepostradatelnou součástí života. Dnes nám internetové služby nabízí nejrůznější firmy,které mezi sebou navzájem konkurují. Je relativně dostupný a přináší s sebou mnoho výhod.Rozvoj internetu v posledních letech ale přispěl k masivnímu rozšíření počítačových virů, které dokážou napáchat velké škody.Proto se pro majitele počítačů s internetem antivirová ochrana stává nezbytnou součástí. Internet se nadále rozvíjí a zdokonalují. Umožňuje nám vyhledávat informace téměř o všem.

 14. Slovníček: Protokol - služba Doménová adresa - adresa pro identifikaci počítače v síti E-mail - elektronická pošta Server- síťový počítač nebo program WWW- (world wide web-celosvětová síť) nejvíce využívaná internetová služba.Poskytuje virtuální informační prostor. Nízké pořizovací náklady, možnost pravidelné aktualizace, možnost představit a zveřejnit svou firmu, výrobky atd.. IRC(internet realy chat)neboli CHAT- umožňuje součastnou konverzaci více uživatelů v reálném čase.

More Related