inwestycje dla zdrowia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inwestycje dla zdrowia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inwestycje dla zdrowia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Inwestycje dla zdrowia - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Inwestycje dla zdrowia. Barbara Ślusarska, dr n. med.. Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny, Lublin. Ciśnienie tętnicze krwi- PODSTAWOWY FILAR ZDROWIA/PROFILAKTYKI CH.U.K. CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI (RR)– jest siłą

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inwestycje dla zdrowia' - heaton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inwestycje dla zdrowia

Inwestycje dla zdrowia

Barbara Ślusarska, dr n. med..

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa,

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny, Lublin

ci nienie t tnicze krwi podstawowy filar zdrowia profilaktyki ch u k
Ciśnienie tętnicze krwi-PODSTAWOWY FILAR ZDROWIA/PROFILAKTYKI CH.U.K.
 • CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI (RR)– jest siłą

jaką wywiera przepływający strumień krwi

na ściany tętnicy.

 • Prawidłowe RR jest zależne od:

- siły skurczowej serca

- ilości krwi krążącej

- oporów, jakie stawiają ściany naczyń

pomiar ci nienia krwi rys historyczny
POMIAR CIŚNIENIA KRWI- RYS HISTORYCZNY
 • J.I. Poiseuile- pierwsze próby pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą u zwierząt (lata 20-te XIX wieku)
 • S. Riva Rocci – 1891r - ojciec bezkrwawej, pośredniej metody pomiaru ciśnienia - skonstruował pierwszy sfigmomanometr (skrót RR – dla opisu wyniku badania)
 • N. Korotkow – 1905r – wprowadził metodę pomiaru RR opartą na zasadzie osłuchiwania tonów pojawiających się w uciśniętej z zewnątrz tętnicy– przez mankiet założony na ramieniu – w miarę zmniejszania się tego ucisku podczas obniżania ciśnienia w mankiecie.
pomiar ci nienia t tniczego krwi wed ug za lece polskiego towarzystwa nadci nienia t tniczego
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI – - według zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
 • Usiądź i odpocznij

5 minut przed pomiarem

 • Uwolnij ramię z krępującej odzieży.
pomiar ci nienia t tniczego krwi c d
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI- c.d.
 • Umieść poduszkę gumową mankietu na ramieniu 3 cm powyżej zgięcia łokciowego nad tętnicą (tak aby mankiet znajdował się na wysokości serca).
pomiar ci nienia t tniczego krwi c d1
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI- c.d.
 • Szybko wypełnij mankiet powietrzem.
 • Pamiętaj aby nie pompować mankietu ręką, na której dokonujesz pomiaru
pomiar ci nienia t tniczego krwi c d2
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI- c.d.
 • Przyłóż stetoskop (słuchawkę lekarską) nad tętnicą w dole łokciowym. Z mankietu powoli wypuszczaj powietrze

(2-3 mmHg/sek.)

 • Pierwszy usłyszany ton oznacza ciśnienie skurczowe, zniknięcie wszystkich tonów - ciśnienie rozkurczowe.
 • Gdy tony słyszysz aż do

0 mm Hg - za ciśnienie rozkurczowe, przyjmij wartość odpowiadającą ich ściszeniu.

.

aparaty do pomiaru ci nienia krwi
APARATY DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI
 • Aparat rtęciowy - powszechnie uważany za najdokładniejszy z przyrządów, najczęściej jest wykorzystywany w gabinecie lekarskim.
 • Do wykonania pomiaru tym aparatem niezbędne są także słuchawki lekarskie.
aparaty do pomiaru ci nienia krwi c d
APARATY DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI-c.d.
 • Aparat sprężynowy- najtańszy z aparatów, wymaga niestety okresowej kalibracji.
 • Z uwagi na konieczność osłuchiwania tonów niezbędne są także słuchawki lekarskie.
aparaty do pomiaru ci nienia krwi c d1
APARATY DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI-c.d.
 • Aparat elektroniczny - najczęściej wykorzystuje do pomiaru tzw. metodę oscylometryczną, mierząc ciśnienie tym aparatem nie trzeba osłuchiwać tonów nad tętnicą a wynik przedstawiany jest na ciekłokrystalicznym ekranie. Oprócz pomiaru ciśnienia dodatkowo mierzone jest tętno. Wraz z postępem technologii aparaty te są coraz dokładniejsze.
 • Wykorzystując ten typ aparatu należy pamiętać, że:
 • nie wszystkie aparaty elektroniczne nadają się do pomiarów u osób z zaburzeniami rytmu serca,
 • wiarygodne wyniki uzyskujemy stosując mankiet założony na ramieniu,
czynniki fizjologiczne podwy szaj ce rr
Czynniki fizjologiczne podwyższające RR
 • Reakcje emocjonalne badanego np. lęk, niepokój, silny stress (np.nadciśnienie tzw. „białego fartucha”- w trakcie pomiaru RR może wzrosnąć o ok. 30 mmHg)
 • Wysiłek fizyczny przed badaniem
 • Wypicie kawy, mocnej herbaty, alkoholu, wypalenie papierosa przed badaniem (pomiaru dokonujemy po upływie 30 min po powyższych czynnikach)
czynniki fizjologiczne obni aj ce rr
Czynniki fizjologiczne obniżające RR
 • Spożycie obfitego posiłku przed badaniem;
 • Wysoka temperatura otoczenia
 • Wahania ciśnienie atmosferycznego
 • Nocna pora doby
 • Długotrwałe pozostawanie w pozycji leżącej
nadci nienie t tnicze krwi
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI
 • Nadciśnienie tętnicze(NT)jest chorobą układu krążenia,

w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi. Jest chorobą przewlekłą, która podlega długotrwałemu leczeniu.

 • O nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne uznane za prawidłowe.
 • Za wartość graniczną uznaje się ciśnienie

140/90 mm Hg

slide16
Najwyższe wskaźniki częstości NT:

USA

Kanada

Australia

Japonia

Wielka Brytania

Niemcy

Francja

Włochy

Najniższe wskaźniki częstości NT:

Indie (ch.u.k.3% zgonów)

Kraje Afryki Wschodniej

Chiny (ch.u.k.5% )

Niektóre kraje Pacyfiku

Kilka plemion australijskich

Kilka plemion południowoamerykańskich

Epidemiologia nadciśnienia tętniczego- częstość występowania uzależniona od warunków: ekonomicznych, geograficznych i oraz społeczno-kulturowych

slide17
Nadciśnienie tętnicze w Polsce – rozpowszechnienie poszczególnych wartości ciśnienia tętniczego wśród dorosłych Polaków.
cz sto wyst powania nt w polsce zale nie od wieku natpol plus
w grupie 18-39 lat – 7% badanych

w grupie 40-59 lat – 34 % badanych

powyżej 60 roku życia – 58% badanych

Odsetek niewykrytego nadciśnienia tętniczego wyniósł 33%.

10 % osób świadomych posiadania choroby nadciśnieniowej z różnych powodów nie chciało się leczyć.

Wśród wszystkich chorych z NT 47% było leczonych nieskutecznie, zaś 12% skutecznie .

Za chorego leczonego skutecznie, uznawano osobę przyjmującą leki hipotensyjne, u której stwierdzono wartości ciśnienia < 140/90 mmHg

Częstość występowania NT w Polsce zależnie od wieku (NATPOL PLUS)
czynniki zwi kszaj ce ryzyko rozwoju nt
Niemodyfikowalne

Wiek

Rasa

Płeć

Czynniki genetyczne

Modyfikowalne

- nadmierne spożycie soli (NaCl)

dieta bogato tłuszczowa

niskie spożycie potasu

- nadwaga, otyłość

- palenie tytoniu

mała aktywność fizyczna

nadużywanie alkoholu

stres

zmęczenie

Czynniki zwiększające ryzykorozwoju NT
objawy kliniczne nt
OBJAWY KLINICZNE NT
 • Przebieg bezobjawowy przez długi okres czasu
 • Mogą występować objawy niespecyficzne:

- bóle głowy szczególnie okolicy potylicznej

- ranne zawroty głowy

- łatwa męczliwość

- zaburzenia snu

- trudności w koncentracji

- uczucie kołatania serca, potliwość

- przejściowy rumień twarzy i szyi

okresy rozwoju nt
Okresy rozwoju NT
 • I okres – faza początkowa – nadciśnienie zazwyczaj chwiejne, wzrost ciśnienia występuje okresowo np.pod wpływem emocji
 • II okres – nadciśnienie ma charakter stały, w fazie tej nie ma zaburzeń narządowych
 • III okres - nadciśnienie jest już utrwalone, ciśnienie skurczowe powyżej 200nnHg, rozkurczowe powyżej 120 mmHg, występuje przerost lewej komory serca, mogą towarzyszyć objawy miażdżycy naczyń wieńcowych i obwodowych, retinopatia nadciśnieniowa, białkomocz
 • IV okres – pojawiają się poważne powikłania np. zawał mięśnia sercowego, krwotoki mózgowe, niewydolność lewo komorowa, niewydolność nerek, postępujące powikłania w narządzie wzroku
powik ania nieleczonego nt
POWIKŁANIA NIELECZONEGO NT

Nadciśnienie tętnicze może spowodować:

 • Przerost lewej komory serca
 • Przyspieszony rozwój miażdżycy w tętnicach szyjnych, wieńcowych, nerkowych i kończyn dolnych
 • Udar mózgu
 • Upośledzenie czynności nerek i ich niewydolność
 • Rozwarstwienie aorty
 • Zmiany w naczyniach siatkówki oka
zasady leczenia nt
ZASADY LECZENIA NT
 • Systematyczne i długotrwałe leczenie
 • Leczenie rozpoczyna się od niefarmakologicznych metod leczenia, jeśli nie ma wskazań do pilnego zastosowania farmakoterapii
 • Według zaleceń ESH/ESC oraz JNC 7leczenie niefarmakologiczne obejmuje:

1. Zmianę stylu życia

2. Zaprzestanie palenia papierosów

3. Redukcję masy ciała

4. Ograniczenie spożycia soli

5. Zwiększeniu ilości warzyw i owoców w diecie, zmniejszenie zawartości tłuszczów w diecie

6. Zwiększeniu aktywności fizycznej

7. Ograniczenie spożycia alkoholu

slide24

OBNIŻENIE CIŚNIENIA PO ZASTOSOWANIU LECZNICZYCH ZMIAN STYLU ŻYCIAŹródło: Ścibiorski C., Pasierski T.: Kardiologia dla lekarzy rodzinnych. PZWL, Warszawa 2006

ryzyko sercowo naczyniowe
RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE
 • Ryzyko sercowo-naczyniowe:

oznacza prawdopodobieństwo wystąpienie u danej osoby choroby sercowo-naczyniowej w określonym czasie

 • Całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe:

oznacza teoretyczne ryzyko oszacowane na podstawie wszystkich czynników ryzyka występujących u danej osoby.

 • Ogólne ryzyko sercowo-naczyniowe:

oznacza ryzyko oszacowane na podstawie wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u danej osoby

slide26

Szacowanie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowegoUdział poszczególnych, modyfikowalnych czynników ryzyka, w kształtowaniu ogólnego ryzyka w poszczególnych grupachwieku. Ryzyko obliczano w skali 10-letniej

 • Udział poszczególnych czynników ryzyka w kształtowaniu całkowitego ryzyka jest różny w poszczególnych przedziałach wieku.
 • W grupie osób najmłodszych najbardziej istotnym czynnikiem jest palenie papierosów, w grupie najstarszej nadciśnienie tętnicze.
 • Redukcja ryzyka związana z normalizacją poziomu cholesterolu całkowitego w populacji jest podobna w każdej grupie wiekowej
system score systematic coronary risk evaluation
System SCORE(Systematic Coronary Risk Evaluation)
 • Ogłoszony w 2003 r i stanowiący podstawę do podejmowania decyzji odnośnie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.
 • Opracowany przez międzynarodowe grono ekspertów z 8 Europejskich Towarzystw Naukowych.
 • Opracowany na podstawie analizy związku pomiędzy występowaniem głównych czynników ryzykaa umieralnością z przyczyn sercowo-naczyniowych w 12 populacjach europejskich
 • Obserwacji poddano 205 178 osób z populacji ogólnej, wyłączając osoby z zawałem serca przebytym przed przystąpieniem do badania.
zastosowanie tablic score
Zastosowanie tablic SCORE
 • Tablice SCORE pozwalają na oszacowanie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (np. zawał serca, udar, pęknięty tętniak aorty) w ciągu kolejnych 10 lat na podstawie pięciu łatwo mierzalnych i powszechnie dostępnych ocenie głównych czynników ryzyka:

1. Wiek

2. Płeć

3. Palenie tytoniu

4. Ciśnienie skurczowe krwi

5. Stężenie cholesterolu całkowitego

kategorie ryzyka wed ug systemu score
Kategorie ryzyka według systemu SCORE
 • Na podstawie tablic SCORE wyróżniono 4 kategorie ryzyka ogólnego:

- małe<1%

- umiarkowane 1-4%

-zwiększone 5-9%

-znacznie zwiększone >10%

 • Przyjmuje się, że ryzyko może być większe przy współistnieniu innych czynników:

-siedzący tryb życia

-otyłość i otyłość brzuszna

-niski status społeczny

-obciążenia genetyczne

-zaburzenia tolerancji glukozy

slide31
Na podstawie tabeli można określić korzyści występujące po ograniczeniu odpowiednich czynników ryzyka.
 • Przykład 2:Kobieta 59 - letniaPapierosy - tak, Stężenie cholesterolu całkowitego - 230 mg/dl,Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi - 160 mmHg
 • Ryzyko 7%Po zaprzestaniu palenia papierosów: Papierosy - nie, Stężenie cholesterolu całkowitego - 230 mg/dl,Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi - 160 mmHg
 • Ryzyko 3%Po zastosowaniu leczenia mającego na celu obniżenie ciśnienia krwi oraz obniżenie stężenia całkowitego cholesterolu:Papierosy - nie,Stężenie cholesterolu całkowitego - 190 mg/dl,Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi - 120 mmHg
 • Ryzyko 1%
pi miennictwo
PIŚMIENNICTWO
 • Podolec P.(red.): Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.1. Wd. Med..Prakt. Kraków, 2007
 • Jarosz M., Respondek W.: Nadciśnienie tętnicze. PZWL, Warszawa, 2006
 • Ścibiorski C., Pasierski T.: Kardiologia dla lekarzy rodzinnych. PZWL, Warszawa, 2006
 • Majda A.: Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą (W:) Ślusarska B., Zarzycka D, Zahradniczek K.(red). Podstawy Pielęgniarstwa. T.1. Wyd. Czelej, Lublin, 2004
 • Zdrojewski t., Ignaszewska-Wyrzykowska A., Wierucki Ł, Januszko W., Szpajer M., Krupa-Wojciechowska B., Wyrzykowski B.: Modelowy projekt prewencji chorób układu krążenia na przykładzie doświadczeń Programu SOPKARD. Choroby Serca i Naczyń, 2004, 1,2,115-129.