inwestycje 2010
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inwestycje 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Inwestycje 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Inwestycje 2010. Rewitalizacja centrum miasta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inwestycje 2010' - filia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rewitalizacja centrum miasta
Rewitalizacja centrum miasta

Trwa realizacja inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. W dniu 30.09.2010 r. zakończony został III etap robót. Do dnia dzisiejszego wykonano 6673 m2 co stanowi 64% całego zakresu inwestycji. Obecnie trwa przerwa technologiczna – roboty wznowione zostaną wiosną 2011 r. Umowny termin zakończenia inwestycji to dzień 30.09.2011 r.

slide3
Kamienice przy ul. Poniatowskiego

Kamienica przy ul. Kościuszki

Plac Jana Pawła II

slide4
W roku przyszłym, w terminie do dnia 30 września 2011 r., modernizacji poddane zostaną ulice: Pułaskiego, Kościuszki, 1 Maja, Poniatowskiego i Ojca Bernarda. Całe zadanie obejmuje ponad 1 ha nawierzchni kamiennych.
slide7
Nasadzenia na Placu Jana Pawła II

Grusza

drobnoowocowa

Abies concolor

slide8
Budowa ścieżek pieszo – rowerowych (etap II)

W roku 2010 wybudowano kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Wąbrzeźnie o długości 537 mb, od skrzyżowania ul. Chełmińskieji Nadbrzeżnej, przy „Rybakówce” do mostu na Jeziorze Zamkowym.

slide10
W budynku stworzonych zostało 30 mieszkań jedno i dwupokojowych o powierzchniach od 31,3 do 34,6 m2. W każdym z mieszkań wydzielona jest kuchnia i łazienka, wyposażone w niezbędne urządzenia. Bezpośrednio przy mieszkaniu zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze, w którym umieszczony został indywidualny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe.

Na budowę budynku Miasto, po raz kolejny, uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

boisko wielofunkcyjne orlik
Boisko wielofunkcyjne „ORLIK”

W lipcu 2010 r. oddano do użytku boisko wielofunkcyjne „ORLIK” przy Pływalni Miejskiej im. P. Bączyńskiego.

Na potrzeby inwestycji wykonano :

 • ogrodzenie terenu,
 • nawierzchnie boiska z trawy syntetycznej,
 • zaplecze sanitarne,
 • przyłącza wodne i kanalizacyjne.
budowa drogi cz cej ul bukow z ul okr n remont ul eglarskiej
Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. OkrężnąRemont ul. Żeglarskiej

Miasto jest w posiadaniu dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ulicę Bukową z ulicą Okrężną. Dokumentacja ta złożona została wraz z wnioskiem o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Działania 1.1. Droga ta bezpośrednio połączy Osiedle Niepodległości z Osiedlem Marysieńka.

termomodernizacja ratusza
Termomodernizacja ratusza

W miesiącu czerwcu 2010 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego termomodernizacji wąbrzeskiego ratusza. Wniosek obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachów, ocieplenie ścian, odnowienie ceglanej oraz wykonanie nowej elewacji.

slide18
Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach prac interwencyjnych w 2010 r.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych:

- 160 osób w ramach prac interwencyjnych,

- 25 osób w ramach prac społecznie – użytecznych.

W ramach prac interwencyjnych wykonano następujące roboty:

budowa chodników m.in. ul. Żołnierza Polskiego, Pruszyńskiego, Matejki i Staszica,

budowa drogi Cisowej,

sprzątanie miasta,

koszenie zieleni miejskiej,

budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera,

przebudowa ul. Wiśniowej.

informacja dotycz ca funkcjonowania miejskiego zak adu us ug komunalnych
Informacja dotycząca funkcjonowania Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Do produkcji elementów betonowych prowadzonej na betoniarni zatrudniono w ramach robót interwencyjnych w 2010 r. 21 osób.

slide20
W okresie produkcyjnym od dnia 01.01.2010 r. do 18.10.2010 r. wyprodukowano:

1. Trylinka - 78 658 szt.

2. Trylinka ½ - 1 734 szt.

3. Płytka chodnikowa – 3 056 szt.

4. Krawężnik – 1 552 szt.

5. Bloczki „14” – 831 szt.

6. Bloczki „10” – 744 szt.

7. Beton plastyczny - 140,6 m3

8. Beton suchy – 244,2 m3

slide21
Poza w/w produkcją MZUK w ścisłej współpracy z Wydziałem Budownictwa Inwestycji i Ochrony Środowiska, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zrealizował niżej wymienione zadania inwestycyjne i remontowe:
 • budowa ulicy Cisowej o długości 125 m i szerokości 5 m,
 • budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera o pow. około 150 m2 ,
 • budowa chodnika przy parkingu przy ul. Mikołaja z Ryńska o długości 35 mi szerokości 1,1 m,
 • modernizacja chodnika przy ul. Górnej o długości ok. 100 mb i szerokości 1,5 – 2,0 m,
 • modernizacja chodnika przy ul. Kopernika pomiędzy ul. Górną i Toruńską oraz pomiędzy ul. Wolności i O. Bernarda o łącznej długości około 70 m i szer. 2,0 - 2,2 m,
 • modernizacja chodnika przy ul. Targowej o długości 115 m i szerokości 1,0 – 1,5 m,
 • modernizacja chodnika przy ul. Staszica u długości 180 m i szerokości 1,8 m,
 • modernizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza polegająca na zainstalowaniu elementów architektury ogrodowej oraz wykonaniu nawierzchni żwirowej placów zabaw,
 • modernizacja chodnika przy ul. Żołnierza Polskiego o dł. ok. 90 m, i szer. 1,5 – 2,0 m,
 • modernizacja chodnika przy ul. Mestwina o łącznej długości około 89 m i szer. 1 m,
 • modernizacja ul. Wiśniowej na odcinku dł. 100 m i szer. 6 m,
 • budowa ogrodzenia wokół siedziby MZUK o długości około 1145 m,
 • budowa chodnika przy kompleksie sportowym „Orlik” o dł. 55 m i szer. 1,4 – 2,0 m,
slide22
Poza powyższymi zadaniami ekipa remontowo-budowlana składająca się z trzech pracowników zatrudnionych w MZUK na podstawie umowy o pracę wraz z pracownikami interwencyjnymi wykonała szereg robót remontowo-budowlanych spośród których należy wymienić:
 • remont i adaptacja pomieszczeń w budynku dawnego Sanepidu przeznaczonych na siedzibę Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej,
 • gruntowny remont wszystkich pomieszczeń w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Matejki, pomalowanie i wytapetowanie pomieszczeń warsztatowych, położenie paneli podłogowych i wykładzin, położenie płytek w kuchni,
 • roboty malarskie i płytkarskie w Szkole Podstawowej nr 3, remont dwóch łazienek, pomalowanie klatki schodowej i korytarza,
 • remont holu i klatki schodowej w budynku WDK , położenie około 200 m2 płytek posadzkowych w holu i na stopniach klatki schodowej, pomalowanie lokalu wyborczego,
 • remont budynków wczasowych w Przydworzu, pomalowanie pomieszczeń i naprawa dachu,
 • roboty malarskie i płytkarskie w Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 2,
 • roboty malarskie i płytkarskie w Szkole Podstawowej nr 2, położenie płytek posadzkowych i ściennych w łazience i szatniach przy sali gimnastycznej,

- roboty malarskie i płytkarskie w budynku MKS Unia.

Istotnymi w działalności MZUK były zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na ulicach miasta, terenach komunalnych, pielęgnacją zieleni miejskiej, konserwacją miejsc pamięci narodowej, utrzymaniem placów zabaw, montażu nowych oraz naprawy nieustannie niszczonych znaków drogowych. Powyższe prace wykonywane były również grupą kilkunastu pracowników interwencyjnych.

slide26
Dziękujemy za uwagę

Dane zebrał:

Wydział Promocji i Rozwoju Miasta

na podstawie informacji otrzymanych z Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

oraz Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

ad