slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Faces of Mongolia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Faces of Mongolia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Faces of Mongolia - PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

Faces of Mongolia. Faces of Mongolia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Faces of Mongolia' - heather


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Faces of Mongolia

Deze foto-impressie is afkomstig uit het in december 2008 te verschijnen fotoboek FACES OF MONGOLIA, 180 pagina's full color, een fotoreportage van Paul Ketelaar met voorwoorden van de ambassadeur van Mongolië te Brussel, mr. H.E. Battur en zangeres Nynke Laverman.

slide3

Foundation Dhampus aims to support and facilitate dental treatment and education in oral health for inhabitants of mountain villages in Nepal and slums in urban areas in Mongolia, especially for children in schools, monasteries, and orphanages.

Stichting Dhampus ondersteunt

tandheelkundige zorg en geeft voorlichting over mondhygiëne aan inwoners van bergdorpen in Nepal en in achterstandswijken van steden in Mongolië. In het bijzonder richt de stichting zich op kinderen in scholen, weeshuizen, kloosters en opvanghuizen.

slide4

Faces of Mongolia

Dentist

Joost van Vlijmen

Assistant

Patty Voorsmit

Photographer

Paul Ketelaar

slide5

Eerste stop: het Lotus weeshuis in Ulaan Baatar.

First stopover: The Lotus orphanage in Ulaan Baatar

slide7

Twee koffers met alles wat nodig is. Nou ja... alles?

Two cases with everything that is needed.

Well ....everything?

slide8

In een weeshuis voelt elke aandacht als een geschenk...

zelfs van een tandarts.

In an orphanage any attention feels like a gift

....even from a dentist.

slide9

aan

“Hoe heet je, hoe oud ben je? Heb je pijn?

Hoe laat is zij verdoofd, Patty?”

“What is your name, how old are you? Do you have pain?

What time was she sedated, Patty?”

slide11

Lang wachten op de eerste deskundige blik sinds tijden.

Waiting for an expert look for a long time.

slide12

Kinderen zijn nieuwsgierig, ook hier. Ze kijken hun ogen uit als hun vriendjes aan de beurt zijn. Zonder morren gaan de mondjes open. En geen enkel kind huilt.

Children are curious everywhere. They look in awe when it’s their friends turn. They open their mouths without complaining. Nobody cries.

slide13

Poseren, ook een vorm van aandacht.

Posing for a picture, that’s also a way to get attention.

slide14

Het leven gaat door: spelen, lunchen en kijken. Wij helpen kinderen intussen van hun kiespijn af...

Life goes on: playing, eating and watching. Meanwhile we help children to get rid of their toothache.

slide15

Je voelt niks van dat tandentrekken... Zolang de verdoving nog werkt.

You don't feel a thing when he pulls your teeth out... until the anaesthesia wears off.

slide16

Dé trofee van de dag: een tandenborstel.

Trophy of the day: a toothbrush.

slide18

De weeskinderen zoeken zoals elke avond zelf hun bed op.

As always, the orphans tuck themselves in.

slide20

Een laatste blik en we zijn weg.

One last look and we're off.

slide21

Ulaan Baatar

Vuilnisbelt ● Garbage dump

Het boek “Faces of Mongolia” bevat nog impressies van een bezoek aan de vuilnisbelt in Ulaanbaatar en een kliniek in Underkhaan.

slide22

Goede tanden voor iedereen?

Goede tanden voor iedereen?

... dat zou fantastisch zijn, maar is helaas niet haalbaar. Miljoenen mensen leven dagelijks met kiespijn omdat zij geen toegang hebben tot tandheelkundige voorzieningen. Stichting Dhampus wil een aantal van hen structureel helpen door jaarlijks terugkerende bezoeken.

Wat maakt Stichting Dhampus uniek?

Stichting Dhampus verleent kleinschalige hulpverlening op de plaatsen waar het hard nodig is. Snel, professioneel en kosteloos. Geen grote kampementen, maar kleine teams van experts die vrijwillig gerichte tandheelkundige hulp verlenen. Zij betalenzèlf hun reis- en verblijfkosten. Stichting Dhampus is een initiatief van tandarts Joost van Vlijmen te Nijmegen.

slide23

Wie steunen ons

Tandartsen, mondhygiënisten en communicatiedeskundigen stellen hun professionele hulp -om niet- beschikbaar. Financieel wordt de stichting Dhampus gesteund door particulieren, bedrijven en lokale sponsorinitiatieven zoals de Rotary Club Nijmegen Zuid en de Nijmeegse tandartsenvereniging (NTV).

Sponsormogelijkheden

Stichting Dhampus ontvangt geen overheidssubsidie. Al met een kleine bijdrage maakt u een zichtbaar verschil voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Uw financiële steun is welkom, op rekeningnummer 78.67.16.843 ten name van Stichting Dhampus te Nijmegen. Bij donaties vanaf 60 euro wordt de boekuitgave Faces of Mongolia thuisgestuurd. Stichting Dhampus heeft de ANBI status, dus uw donaties zijn aftrekbaar van de belasting. Stichting Dhampus is een ideale partner voor (hoofd) sponsors die in het kader van maatschappelijk ondernemen de komende jaren ons doel willen steunen. Deze vorm van steun genereert veel naamsbekendheid (en goodwill) voor deelnemende bedrijven. Sponsoring in natura is ook mogelijk door bijvoorbeeld het doneren van tandpasta, tandenborstels, tandheelkundig materiaal, speeltjes voor kinderen, suikervrij snoepgoed of het ondersteunen van de publiciteit.

slide24

Bereik van media

Donateurs ontvangen onze jaarlijkse nieuwsbrief. Vrijwilligers en ambassadeurs zorgen voor veel media-aandacht.

Succesvolle projecten

Uw bijdragen maken het mogelijk om het aantal kisten met instrumenten uit te breiden en achter te laten op de plaats van bestemming voor vervolgbezoeken. In Mongolië en Nepal staan kisten met tandartsbenodigdheden, wat herhaald bezoek van teams op dezelfde locaties mogelijk maakt. Net als in het westen gaan kansarmen dan elk jaar naar de tandarts. Ook schaft de stichting o.a. medicijnen, tandartsmateriaal en verdovingsampullen aan.

Contactpersoon: Joost van Vlijmen. J.vlijmen@chello.nl.

slide25

Good teeth for everybody?

Mission statement

Foundation Dhampus aims to support and facilitate dental treatment and education in oral health for inhabitants of mountain villages in Nepal and slums in urban areas in Mongolia, especially for children in schools, monasteries, and orphanages.

Good teeth for everybody?

... that would be fantastic but unfortunately it is not realistic. Millions of people live with toothache because they don’t have access to dental care. Foundation Dhampus aims to help a number of them structurally by yearly visits.

What makes Foundation Dhampus unique?

Foundation Dhampus offers dental care on a small scale for those who really need it. Fast, professionally, and free of charge. No big circus just small teams of experts who provide dental care on a volunteer basis. They pay their own travel and lodging expenses.

Who supports us

Dentists, oral hygenics and communication experts offer professional help for free. Foundation Dhampus is financially supported by individuals, companies, and local sponsor activities such as the Rotary Club Nijmegen Zuid and the Nijmegen Dentists Association (NTV).

slide26

Possibilities for sponsoring

Foundation Dhampus means a significant difference to those people who are less fortunate. Your financial support is welcome on account number: 78.67.16.843 under the name of Foundation Dhampus Nijmegen. Dhampus has ANBI status, which means that donations are in most cases tax deductible. Foundation Dhampus is the perfect partner for sponsors who want to indicate their societal commitment by supporting our goal. Supporting the foundation will generate brand awareness (and goodwill) for participating companies. Another form of sponsoring is by donating toothbrushes, dental equipment, toys for children, sugarfree candy and by helping to spread the message.

Coverage of media

Contributors receive our annual news letter. Volunteers and ambassadors provide a lot of media attention.

Succesful projects

Your support will allow us to enlarge the number of crates with instruments, that are to be left on location for follow-up visits. In Mongolia and Nepal crates have already been left behind. This allows poor people to visit the dentist on a regular basis, just like in western countries. The foundation also acquires medicine and sedatives.

Contactman

Joost van Vlijmen. J.vlijmen@chello.nl.

slide27

Colofon

Photography & Concept

Text

Design

Print

A special thanks to

Paul Ketelaar-Ketelaar Communicatie

www.paulketelaar.eu

Paul Ketelaar & Addy Weijers

Element Ontwerp & Design

Benda Drukkers V.O.F.

Joost van Vlijmen, Patty Voorsmit, Nynke Laverman, Mr. H. E. Battur, Erik Bruijn, Hanneke van Dam, Anne Rothenbucher, Laura Vogt, Didi Kalika, Tulga, Sukhe, Roy Dongen, Saskia van Loveren-Spaan, Carla Kuijpers, Claudia Hess, Truus Hutten, Arief Huhn, Carlo Hagemann- Quintsys PhotoEds, Paul Ubachs-Ubachs FullContact, Perfetti Van Melle, Bert Beelen, and the inhabitants of Mongolia that were treated during the visit in june 2008.