j sz nagykun szolnok megyei kereskedelmi s iparkamara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Képzőhely ellenőrök vizsgafelkészítője 2013 A képzőhely ellenőrzést meghatározó szabályozási rendszer. Kamara szakképzésben ellátott állami feladatai (MKIK – területi kamara). A gazdálkodó szervezetek képzőhellyé minősítése, ellenőrzése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara' - heather-mendoza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j sz nagykun szolnok megyei kereskedelmi s iparkamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Képzőhely ellenőrök vizsgafelkészítője

2013

A képzőhely ellenőrzést meghatározó szabályozási rendszer

kamara szakk pz sben ell tott llami feladatai mkik ter leti kamara
Kamara szakképzésben ellátott állami feladatai (MKIK – területi kamara)
 • A gazdálkodó szervezetek képzőhellyé minősítése, ellenőrzése
 • Tanulószerződés tanácsadói hálózat működtetése
 • Gyakorlati szintvizsgák rendszerének működtetése
 • Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása
 • SZKTV , OSZTV WorldSkills, EuroSkills
 • Mesterképzés
 • Pályaorientáció
 • 125 szakma követelményrendszerének gondozása
 • MFKB 2012. október 01-től!
 • Gyakornoki program 2013. novemberétől (?)
 • Szakmai továbbképzések
szakk pz s probl m i
Szakképzés problémái
 • Szakképzés megreformálása változások
 • Új OKJwww.nive.hu
 • Modulképzés Változtak a SZVK
 • Képzés feltételeinek hiányosságai
 • Központi szabályozás és finanszírozás változásai
 • Eltérő munkaadói igények
 • Tanulási és motivációs problémák
 • Módszertani problémák
k pz hely ellen r k k pz se
Képzőhely ellenőrök képzése
 • Jogszabályok – Sonyák Béláné
 • A képzőhely ellenőrzés eljárásrendje és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs háttér – Szabó Zoltán
 • Pszichológia – Turóczy Istvánné dr.
 • Pedagógia – Földi László
gyakorlati k pz helyek min s t se fel gyelete
Gyakorlati képzőhelyek minősítése, felügyelete

Végzi: a kamara által kijelölt kamarai szakértő és

az iskola által kijelölt szaktanár

Bevezető ellenőrzés:

 • Időpontja: a gyakorlati képzés megkezdése előtt!
 • Célja: meggyőződni a képzés feltételeinek rendelkezésre állásáról

Évközi ellenőrzés

 • Időpontja: tetszőleges
 • Célja: a jogszabályi feltételek betartásának ellenőrzése
1 a k pz hely ellen rz st meghat roz szab lyoz si rendszer
1. A képzőhely ellenőrzést meghatározó szabályozási rendszer
 • 2011. évi CLXXXVIII. tv. a szakképzésről
 • 2012. évi 21 tv (187. tv) módosítása  
 • 2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről
 • 2004. évi CXL tv közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
 • 2012. évi I. tv munka törvénykönyvéről
 • 133/2011 . Évi Korm. Rend. OKJ-ról
 • 150/2012 (VII. 6.) Korm. Rendelet az ÚJ OKJ-ról
 • 14/2013 (IV. 05) NGM rendelet a szakképzési kerettantervről
 • 2011. évi CLV. Tv a SZh-ról és képzés fejlesztésnek támogatásáról
 • MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzata
tan v rendje 2013 14
Tanév rendje 2013/14
 • Első tanítási nap: 2013. szeptember 2.
 • Őszi szünet: 2013. október 28-tól október 31-ig

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25., péntek, a szünet utáni első tanítási nap november 4., hétfő.

 • Téli szünet: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., szombat, a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6., hétfő.

 • Az első félév vége: 2014. január 17.
 • Tavaszi szünet: 2014. április 17-től április 22-ig
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 16., szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 23., szerda.
 • Utolsó tanítási nap az 12. évfolyamon: 2014. április 30.
 • Tavaszi érettségi időszak, írásbeli vizsgák: 2014. május 5-től 26-ig

szóbeli vizsgák június 16-27.

 • Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.
tan rok gyakorlati oktat k k teless gei
Tanárok, gyakorlati oktatók Kötelességei
 • Személyiségfejlesztés (értelmi, érzelmi, erkölcsi)
 • erkölcsi fejlődés elősegítése
 • családi élet értékeire nevelés
 • szülő rendszeres tájékoztatása
 • gyermek testi-lelki egészségének megóvása
 • gyermekek –szülők - munkatársak emberi méltóságának megőrzése
 • ismeretek tárgyilagos és sokoldalú közvetítése
 • tanulók sokoldalú értékelése a ped.pr. alapján
 • továbbképzéseken való részvétel- minősítés
 • adminisztratív feladatok teljesítése
 • éves munkaterv szerinti iskolai rendezvényeken aktívan részt vegyen
 • hivatásához méltó magatartás- hivatali titok megőrzése
 • együttműködjön munkatársaival, más int. a tanulók érdekében
tartalmi szab lyoz s rendszere
Tartalmi szabályozás rendszere

NAT

a tartalmi követelményeket is meghatározó központi alaptanterv

Kerettantervek

részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv

Erre épülnek a

TANKÖNYVEK

Helyi tantervek:

a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv

kulcskompetenci k nat
Kulcskompetenciák - NAT

1. Anyanyelvi kommunikáció

2. Idegen nyelvi kommunikáció

3. Matematika kompetencia

4. Természettudományos és technikai kompetencia

5. Digitális kompetencia

6. Szociális és állampolgári

7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

9. A hatékony, önálló tanulás

14 2013 iv 05 ngm rendeletben a szakk pz si kerettantervek 343 db
14/2013 (IV.05) NGM rendeletben a szakképzési kerettantervek 343 db!
 • 1. Szakiskolai szakképesítések 74 db
 • 2. Szakközépiskolai szakképesítések 125 db
 • 3. Szakképesítés-ráépülések (szakiskolai, szakközépiskolai) 79 db
 • 4. Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a speciális szakiskolában oktatható szakképesítésekről 7 db
 • 5. Az egyes, iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítések rész-szakképesítéseiről 7 db
 • + szakirányok (51!)

Szakiskolai képzés összes elvi óraszáma (három évfolyamos):

1260 + 1260 + 1120 + 300 = 3940 óra

szakmai óraszám (66%): 2608 óra

a kerettantervek fel p t se
A kerettantervek felépítése
 • bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat;
 • a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban);
 • egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit.

A tantárgyi kerettantervek évfolyamonként rögzítik a tanulók heti kötelező óraszámát és a legfeljebb 10%-os szabadon felhasználható időkeretet.

slide13

8/2006. (III. 23.) OM rendeleta szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről

 • Szakképzésre iskolai rendszerű szakképzés esetén szakmai programmal, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén képzési programmal rendelkező, nyilvántartásba vett szakképzést folytató intézmény jogosult.
 • Eszköz- és felszerelési jegyzéket SZVK tartalmazza
 • Szakmai képzés nyilvános meghirdetése
 • Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési szerződést köt.
 • Az iskolai rendszerű szakképzésben oktatóként csak olyan személy vehet részt, aki előírt iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 • Tanműhely lehet: iskolai, vállalati
2 a nemzeti k znevel sr l sz l 2011 vi cxc t rv ny vonatkoz el r sai
2., A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó előírásai:
 • 2. § (1)… az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog

Aki az adott évben a 21. betölti nem kezdhet tanévet, de befejezheti képzést.Másodszakmára TSZ NEM köthető!

 • 4.§ (10) a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, …
 • (33) tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés folytatójának felügyelete alatt áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet is,
2 a nemzeti k znevel sr l sz l 2011 vi cxc t rv ny vonatkoz el r sai1
2., A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó előírásai
 • 5. § (1) c) a középfokú nevelés-oktatás szakasza 9. évfolyamon kezdődik, és szakiskolában a 11., középiskolában a 12. évfolyam végén fejeződik be .
 • 26. § (1) A nevelő és oktató munka pedagógiai program szerint folyik - nyilvánosságra kell hozni.

(2) Az iskola pedagógiai programjának részeként, kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít (10 % !)

 • A kerettanterv szakmai tartalma kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi!
a nemzeti k znevel sr l sz l 2011 vi cxc t rv ny vonatkoz el r sai
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó előírásai
 • 30. § a tanítási év rendje, pihenőnapok, szünetek
 • a tanítási év utolsó napját követően 60 – szakképző iskolában legalább 30– összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.
 • 45.-46. § a tanulók kötelességei és jogai= személyiségi; SNI – különleges bánásmód; kollégiumi ellátás; anyagi helyzetétől függő támogatás;
 • 50.-53. § a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése
 • 54. § a tanuló kötelességének teljesítése (jegyek!)
 • 58.-59. § a tanuló jutalmazása = díjak,

fegyelmi (nevelőtestület hozza, szülőt értesíteni kell) és kártérítési felelőssége (1/2 min. bér – 5 havi min.bér) / TSZ – szk tv!

2 t tel 50 53 a tanul i jogviszony keletkez se s megsz n se
2. tétel50.-53. § a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése
 • A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

Középiskolában központi írásbeli felvételi vizsga szervezhető. A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.

 • Megszűnik a tanulói jogviszony
  • az átvétel napján,
  • bizonyítvány kiállításának napján
  • első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján
  • a tankötelezettség megszűnése után – ha írásban bejelenti, hogy kimarad
  • a tanköteles tanuló kivételével – ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott,
  • fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján
3 t tel 2011 vi clxxxviii tv a szakk pz sr l
3. tétel- 2011. évi CLXXXVIII. tv. a szakképzésről
 • Képzőhelyen 31. § (1) „…gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, bűntetlen…!
 • 36. § (1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.
 • Szintvizsga
 • A szakképzési kerettanterv: 90 % elméleti és gyakorlati képzés óraszámait/arányát
 • 21. §A szakközépiskola a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre.
 • 23.§ Szakiskola
a szakmai elm leti s gyakorlati k pz s elvei
A szakmai elméleti és gyakorlati képzés elvei
 • a szakmai elméleti képzés szakképző iskolában folyik.
 • 9.évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet tanműhelyében kell megszervezni
 • 26. § Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető.
 • A tanuló a szakmai programban meghatározott óraszámon felül gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.
 • TSZ - érdekvédelem és a munkavédelem (Munka törvénykönyve)
 • Tanuló egészségügyi alkalmassági, továbbá pályaalkalmassági követelményeknek megfelel!
a tanul gyakorlati foglalkoztat sa
A TANULÓ GYAKORLATI FOGLALKOZTATÁSA
 • Munkavédelmi oktatás
 • Komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítés
 • A gyakorlati képzést szervező köteles a felkészítéshez és a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi feltételeket biztosítani. ( új duális képzés!)
 • Tanulószerződés a képzés teljes időtartamára köthető
 • A gyakorlati képzési idő a napi 7 órát / 8 órát nem haladhatja meg. Képzés 6- 22 óra között!
 • A gyakorlati képzés ideje: 4,5 órát meghaladó képzés után min. 30 perc szünetet kell biztosítani.
tsz szakk pz si tv szerint
TSZ szakképzési tv szerint!
 • 1. szakma megszerzése esetén nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető,
 • aki egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel,
 • Kamara nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezet vagy 2013.01.01-től egyéb szerv, szervezet köthet,
 • Máj. 15 kötési szándék, aug. 15-ig kötés!
 • TSZ 10 napos ellenjegyzése és nyilvántartásba vétele!
 • Juttatások min.bér 15 %-nak * 0,7 – 1,3 a gyakorlat 20-80 % arányának megfelelően – bankszámlára! + - (bukás 50 %)
  • A szakképző iskola az évfolyamismétlő tanulószerződéses tanuló nevét és oktatási azonosítóját minden év szeptember 15-éig megküldi a nyilvántartást vezető szervnek. → Juttatás 50 %
 • EM, ha képzési idő 40 %-nál kevesebb, összefüggő szakmai gyakorlatra, tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére , költségvetési szervnél!
k rt r t s
Kártérítés
 • kártérítési felelősségére TSZ esetén a munka törvénykönyvéről szóló törvény kártérítési felelősségi szabályait kell alkalmazni.
  • gondatlanságból okozott kár értékének 50 %-át köteles megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke ≤a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.
 • a gyakorlati képzés szervezője felelősségbiztosítást köteles kötni.
okj tartalmazza az llam ltal elismert szakk pes t seket
OKJ tartalmazza az állam által elismert szakképesítéseket

Az új OKJ változásai:

 • Az új OKJ 485 szakképesítést különböztet meg.

A 2003. évi OKJ-ban még 823 szakképesítés szerepelt.

 • OKJ szerkezete

- 7 számjegyű: 2 szint -3 tanulmányi terület – 2 sorszám

- szakképesítés megnevezése a szakmák számának csökkenése miatt ezek is sokszor eltérnek az előző OKJ-ben használtaktól

 • szakmacsoport (21) - ágazati besorolás (37)
 • képzési idő (óraszám)
 • képzés munkarendje : N – E –L – S – Tanf.k – Távokt.
 • felelős miniszter

Szakképesítés – részszakképesítés - Ráépülés

slide24

150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet OKJ - rőlFSZ képzés kikerült az OKJ-bólSzakképesítés azonosító száma 7 számjegyű Kötelező képzési időt írják elő

 • Szakképesítések számának csökkentése
7 szvk szakmai program k pz si program
7. § SZVK (szakmai program // képzési program)
 • Ált. információ a szakképzésről OKJ – FEOR szám
 • Bemeneti követelmények + eü/pályaalkalmassági követelmény
 • A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozás
 • Az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok száma, szintvizsga!
 • Szakmai követelménymodul(ok) azonosító száma
 • Nem tartalmazza a modul tartalmakat Korm. Rend.
 • Komplexvizsga, nincs felmentés a modul alól! 2-3 nap!
 • Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei pl. nyelvvizsga
 • Leghangsúlyosabb a vizsgakövetelmény rész!
 • Eszköz- és felszerelési jegyzék,
 • Teljesítendő összefüggő szakmai gyakorlat időtartama,
ellen rz s hat s gi t rv nyess gi szakmai
Ellenőrzés: hatósági – törvényességi - szakmai
 • TSZ és EM gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági ellenőrzését a gazdasági kamara végzi
 • 1 kamarai és 1 iskolai szakértő bevonásával
  • Eredménye=Határozat: Megfelelés // Nem felelt meg // Eltiltás
  • Új = Végzés: Ellenőrzés elrendelése; Hiánypótlásra felszólítás; Ismételt hiánypótlásra felszólítás
 • Kiterjed:
  • személyi és tárgyi feltételekre
  • Munka- és balesetvédelem
  • szakképzési kerettanterv szerint folyik-e a képzés
  • TSZ és EM tartalmára
  • Jogszabályi kötelezettségek (juttatások) biztosítására
  • Szakoktató
  • Szakképzési dokumentumok vezetése
slide29

2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Önkormányzati Szabályzata

 • A Szt. 60. § (1) bek.: „A nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – a gazdasági kamara ellenőrzi...”
 • Ket. 12. §: közigazgatási hatósági ügy: minden olyan ügy, amelyben a hatóság
 • az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg,
 • adatot, tényt vagy jogosultságot igazol,
 • hatósági nyilvántartást vezet vagy
 • hatósági ellenőrzést végez.
 • Továbbá: tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vételt végez vagy nyilvántartásból töröl
k zigazgat si hat s gi elj r s
Közigazgatási hatósági eljárás

Eljárás megindítása

 • Hivatalból
 • Kérelemre

Kizárás célja: a hatóság részrehajlásmentes, független eljárásának biztosítása (ha a tárgyilagos megítélés nem várható el.)

Értesítés az eljárás megindításáróla Kh-t (8 nap)!

 • Hivatalból indult eljárásban: az erre való utalás.
 • Kérelemre indult eljárásban: kérelmező ügyfél neve.

Az egyes eljárási cselekmények dokumentálására:

Jegyzőkönyv vagy hivatalos feljegyzés

Eredmény= határozat ; végzés; Eljárási bírság (Ket. 61. §)

slide31

„Bevezető ellenőrzés” (Szt. 45. §)

 • Kérelemre történhet: nyilvántartásba vétel céljából
 • Előkészítés: szakértők felkérése; időpont egyeztetése
 • „Ellenőrzés elrendelése” (Ket. szerint: helyszíni szemle): VÉGZÉS
 • Ellenőrzés (ún. helyszíni szemle): JEGYZŐKÖNYV felvétele (helyszínen átadandó vagy 10 napon belül meg kell küldeni)
 • Ha hiánypótlás szükséges: VÉGZÉS (Jegyzőkönyv felvételétől számított 8 napon belül (Ket.) meg kell hozni.
 • Végzésben: határidő: 15 nap (Kamarai Szabályzat szerint). (A Szabályzat 2 alkalommal történő hiánypótlást említ, a Ket. nem ismer ilyet, az Szt. sem szabályoz így.)
slide32

„Bevezető ellenőrzés” (Szt. 45. §) folyt.

 • Döntések:
 • 1. MEGFELELT = a gyakorlati képzés folytatására jogosult:HATÁROZAT
 • (Szabályzat szerint ISZIIR-ben rögzíti)
 • - Szt. 45. § (5) bek.: ellene fellebbezésnek van helye, amelyet az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek kell címezni, de az I. fokon eljáró kamarához kell benyújtani. A kamara 10 napon belül továbbítja az eljárás összes iratával és szakmai véleményével.
 • 2. HIÁNYPÓTLÁST NEM TELJESÍTI = nincs kellő információ a nyilvántartásba vételhez: VÉGZÉS az eljárás megszüntetéséről
 • 3. NEM FELELT MEG: HATÁROZAT (a kérelmet elutasítja)
slide33

„Köztes ellenőrzés” (Szt. 60. § (1) bek.)

(nyilvántartásban szereplő képzőhellyel kapcsolatos ell.)

 • Hivatalból induló eljárás (alapja: tanuló, kk. tanuló esetén szülő (gyám), szakképző iskola
 • Előkészítés: szakértők felkérése
 • Ellenőrzés elrendelése: VÉGZÉS (szakképző iskola részvételével) Ha az eljárás eredményességét veszélyezteti, úgy a képzőhely részére a végzés nem kerül expediálásra, de a szakképző iskola részére a jelenléte biztosítása miatt igen. A képzőhelyet az ellenőrzésről annak megkezdésekor szóban kell tájékoztatni.)
 • Ellenőrzés: JEGYZŐKÖNYV felvétele (helyszínen átadandó vagy 10 napon belül meg kell küldeni) Szakképző iskola észrevételt tehet.
 • VÉGZÉS /Szt. 61. § (1) bek./ (jogszabálysértés azonnali megszüntetésére + a feltételek 15 napon belüli pótlására kötelez.)
slide34

Nyilvántartásban nem szereplő „képzőhely” vizsgálata

(Szt. 62. § (1) bek.)

 • Hivatalból induló eljárás (alapja: tudomásszerzés)
 • Előkészítés: bizonyítékok beszerzése
 • Értesítés az eljárás megindításáról (Ket. 29. §)
 • Figyelmeztetés: VÉGZÉS(szüntesse meg az gyakorlati képzést vagy kezdeményezze a nyilvántartásba történő felvételt)
 • Gondoskodni a tanuló jsz. szerinti gyakorlati képzéséről + szakképző iskolát tájékoztatja.
 • Ha szükséges, helyszíni szemle: JEGYZŐKÖNYV felvétele (helyszínen átadandó vagy 10 napon belül meg kell küldeni)
slide35

Nyilvántartásban nem szereplő ”képzőhely” vizsgálata folyt.

(Szt. 62. § (1) bek.)

 • Gyakorlati képzést felfüggeszt + Bírságot szab ki: HATÁROZAT-JSZ.
 • 3 évre eltilt: HATÁROZAT:
 • Szt. 62. § (2) bek. a): figyelmeztetés ellenére tovább folytatja
 • Szt. 62. § (2) bek. b): korábbi eltiltó határozat ellenére tovább folytatja
 • Ha az eljárás jogsértést nem tárt fel: VÉGZÉS az eljárás megszüntetéséről /Ket. 31. § j)/
k sz n m megtisztel figyelm ket sony k b l n szakkepzes @ jnszmkik hu www jnszmkik hu
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Sonyák Bélánészakkepzes@jnszmkik.huwww.jnszmkik.hu