Download
amerikansk beslutningstagning iflg henry kissinger og daniel ellsberg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Amerikansk beslutningstagning iflg. Henry Kissinger og Daniel Ellsberg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Amerikansk beslutningstagning iflg. Henry Kissinger og Daniel Ellsberg

Amerikansk beslutningstagning iflg. Henry Kissinger og Daniel Ellsberg

82 Views Download Presentation
Download Presentation

Amerikansk beslutningstagning iflg. Henry Kissinger og Daniel Ellsberg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Amerikansk beslutningstagning iflg. Henry Kissinger og Daniel Ellsberg

 2. Optakt • Anti-appeasement politik • Jerntæppet • Idealismen vs. Realpolitik • Harry Truman og Franklin D. Roosevelt • Joseph Stalin • 1948: Korea deles formelt • 1949: Kina bliver Kommunistisk • 1950: Nordkorea angriber syd, 25. juni. • 1953: 27. juli indgås en våbenhvile, krigen er aldrig erklæret forbi.

 3. Første Indokinesiske Krig1946 - 1954 • Japanerne befriede Vietnam fra Frankrig i marts 1945, Bao Dai blev leder. • Ho Chi Minh og Viet Minh. • 1946: Ho Chi Minh appellere gentagne gange til USA om deres støtte mod franskmændenes generobring. Dette ignoreres. • 1950: Truman yder økonomisk støtte til Frankrigs militære tilstedeværelse i Vietnam. (Og brød dermed med den anti-kolonialistiske tradition, og lovningen om selvbestemmelse i Atlanterhavs Charteret.) • 1954: 7. maj, Viet Minh Sejrer i slaget ved Diem Bien Phu.

 4. Geneve konferencen • USA deltog ikke officielt, men var tilstede og tog notits af resultatet. • Man delte Vietnam langs den 17. parallel • Den Demokratiske Republik Vietnam i Nord under Ho Chi Minh • Staten Vietnam i syd under kejser Bao Dai • Der skulle holdes valg om genforening inden to år • Alle udenlandske tropper skulle forlade Indokina • Alliancer, og udenlandske baser blev forbudt. • SEATO skabes

 5. To udemokratiske lande • 1954: Dwight D. Eisenhower, yder støtte til den nationalistiske (og ikke særligt demokratiske) oprører premiereminister Ngo Dinh Diem. • 1955: Staten Vietnam bliver til Republikken Vietnam, da Ngo Dinh Diem afsætter Bao Dai. • 1956: Ngo Dinh Diem nægter at afholde den lovede folkeafstemning • 1959: Hanois Politbureau beslutter at gå i krig. • ’60-’61: Amerikansk tilstedeværelse overstiger det aftalte (1.500 på ambassaden, 692 militær rådgivere)

 6. Domino teorien • Siden 1950 ulmede forestillingen om at det ene lands fald til kommunismen ville medføre det næstes. • Februar ’50: NSC 64 • April ’50: NSC 68 • 1951: Dean Rusk • 1952: Dominoteorien formaliseres i et NSC dokument • Kissinger mener stadig ikke at domino teorien var forkert.

 7. Guerillakrig • Det nye i Vietnam • En overlegen Konventionel hær havde store problemer. • Guerillaen vinder så længe den ikke taber, mens hæren taber hvis den ikke vinder afgørende. • Trods dårligt udstyr kan de godt være smarte.

 8. Guerillakrig • Kissinger mener at den sejrende strategi mod en Guerilla består af to dele: • At nøjes med at beskytte en tilstrækkelig stor del af befolkningen til at bevare support • Og at slå de steder guerillaen behøver ud • I stedet valgte man at søge 100% sikkerhed i 100% af landet, samt at lave ’seek-and-destroy’ operationer mod Gurillaen.

 9. Anden Indokinesiske Krig”Vietnam krigen” 1959 – 1973 (’75) • Varer over tre præsidenters embedsperiode • Fire hvis man tæller Gerald Ford med, som beder kongressen om penge til at støtte Sydvietnam mod Nords endelige invasion i 1975.

 10. Eisenhower tiden 1959: Nord sender 6000 mand ind i syd via Laos Ho Chi Minh ruten, består af et væld af stier igennem Laos og Cambodja, hvorfra man kan angribe næsten hvor som helst i syd.

 11. Kennedy årene 1961 – 1963 • Antallet af militære rådgivere (dog ikke kamptropper) stiger med omk. 18.000 mand • Brød med Eisenhowers militære forståelse og kom op med begrebet ”Nations-bygning”. • Kommer i uføre med Ngo Dinh Diem • Begge bliver de myrdet med få ugers mellemrum.

 12. Nationsbygning • Kennedy er opsat på ikke at sende kamptropper til Vietnam • Politisk reform og militær sejr med guerillaen samtidigt • Kissinger: Vietnam et land uden pluralistisk baggrund. Diem var konfuzianist. • De to ønsker forstærkede hinandens behov.

 13. Taylor – Rostow anbefalingen • General Maxwell Davenport Taylor • Kennedys militære rådgiver • Økonom Walt Whitman Rostow • Director of the State Departments Policy Planning Staff. • Taylor – Rostow missionen, efteråret 1961.

 14. Iflg. Kissinger Indsættelsen af 8.000 teknikere kun med den nødvendige support til selvforsvar. Kennedy kunne opfatte denne anbefaling som utilstrækkelig, eller et første skridt. Iflg. Ellsberg 6-8.000 tropper, og flere senere. I offentligheden: Teknikere, ikke tropper Tilstrækkeligt pga optimisme om Diem Ellsberg havde lige været i Vietnam og var ikke optimistisk Taylor – Rostow anbefalingen

 15. Quagmire modellen • Brugt af Halperstam og Schlesinger i 1967, og Ellsberg om Taylor – Rostow. • Ubegrundet optimistiske rapporter fra Vietnam, samt forsikringer om succes, ville lokke præsidenten til at tage et lille skridt mere. • Hvert lille skridt lovede den succes, som de foregående også havde lovet, men ikke havde givet. • Hvert nyt skridt blev set som det sidste. • Denne model viste sig dog at være forkert, dette var en af afsløringerne i the Pentagon Papers. • Hver optrapning havde været foregået af en realistisk pessimisme om at den ikke ville være succesfuld og ville føre til yderligere optrapning. • Kissinger: ”Graduated escalation was the fasahion of the day”

 16. Taylor – Rostow anbefalingen • Den endelige anbefaling til Kennedy • 8000 ingeniører til oversvømmelse vil sende et signal til Ngo Dinh Diem • 205.000 kamptropper vil være nødvendige • Ellers bukker Sydvietnam under for kommunismen • I medierne var det kun de 8.000 ingeniører der blev nævnt • Kennedy var stærkt imod at sætte tropper ind, som hans rådgivere ville. Derfor holdt han rådgivningen hemmelig.

 17. Ngo Dinh Diems skæbne • 1963: mistænkes for at ville gå på kompromis med Hanoi. • Det endelige brud kom efter flere buddhistiske demonstranter blev slået ihjel, 8. maj 1963.

 18. Ngo Dinh Diems skæbne • Man kræver Diems bror, lederen af sikkerhedsstyrkerne, Ngo Dinh Nhu, afsat. • Det opfattes som at man vil af med Diem selv, og afvises. • Man gentager kravet offentligt • Diem og Nhu bliver dræbt i et militærkup, 1. November.

 19. Kennedys skæbne • Kennedy bliver myrdet den 22. November • Hanoi benytter sig af det politiske kaos efter både Diem og Kennedy er blevet dræbt i løbet af tre uger.

 20. Johnson årene 1963 - 1969 • Johnson var Kennedys vicepræsident • Han blev valgt til sin første ’egen’ periode i 1965 • Blev så upopulær at han ikke kunne vise sig offentligt • Genopstillede ikke

 21. Johnsons nye politik • Johnson var ikke som Kennedy ’bange’ for at sætte militært ind. • Juli 1964: 5.000 tropper ind (nu er man oppe på 21.000 i alt) • Kissinger mener at det er på dette tidspunkt den sidste mulighed for unilateral tilbagetrækning forsvinder.

 22. Tonkin golf resolutionen • 2 – 4. august 1964 er USS Maddox under angreb • Siger man i hvert fald! • Men det viser sig at være usandt efter noget tid. • Alligevel har Johnson været ude offentligt og sige at det er utvetydigt bevist • Senatet er altså blevet narret til at vedtage tonkin golf resolutionen.

 23. Tonkin Golf Resolutionen • Ellsberg forklarer at Nordvietnam i virkeligheden handlede defensivt på Syd/USA’s beskydning af nogle øer. • 1965: 125.000 tropper • 1966: 400.000 tropper • 1967: 500.000 tropper

 24. Luftbombardementer • Med operation Rolling Thunder startes de luftbombardementer der, med undtagelse af en kort periode i 1965, fortsatte i 8 år. • I Vietnamkrigen smed USA 3½ gange så meget som i anden verdenskrig. • 7 millioner tons, imod 2 millioner.

 25. Tet offensiven • Tet = måne nytår • 29. januar 1968 angriber Nordvietnam mange steder på én gang. • Overraskelsen var total, da man havde tradition for våben stilstand i fbm. Højtiden • NVA nåede helt frem til Gen. Westmorelands hovedkvarter.

 26. Tet offensiven • Kissinger: • Et militært nederlag for Nordvietnam (man mistede for meget ved at gå bort fra guerilla taktikken) • En større psykologisk sejr var det dog. • Formålet var at forøge Nordvietnams forhandlingsposition

 27. Tet offensiven • Ellsberg • Tet offensiven havde en enorm påvirkning på folkestemningen i USA • Dette skal ses i lyset af den intense løgn der foregik i tiden op til, i forbindelse med den enorme troppeforøgelse ’65 – ’67.

 28. Wheeler rapporten lækkes • Gen. Earl Wheeler skriver en rapport der foreslår en 206.000 troppers forøgelse, samt taler om muligt brug af atomvåben • Kæmpe chok, da offentligheden aldrig havde hørt de rigtige troppe tal før. • Denne indsættelse bliver dermed forhindret. • Dette åbner Ellsbergs øjne for ’sandhedens magt”

 29. Hemmeligheder og sandhed • Man siger at hemmelighed øger præsidentens handlings muligheder, men Ellsberg mener at det nogen gange kan give præsidenten muligheder denne ikke burde have. Han kunne starte noget, der senere ikke kunne styres. • Johnson tilfredsstillede på den ene side befolkningen ved at sige at der ikke blev sendt så mange ind, og generalerne ved at sende det de bad om. • Ellsberg fik den ide at han ville forhindre præsidenten i at lyve sig til sine beslutninger, han ville offentliggøre noget hver dag.

 30. Kritikken af Vietnamkrigen • Stemningen for krigen vendte fuldstændigt fra ’65 – ’67. • 1966: ”Arrogance of Power” • Fra 1967 og frem intensiveredes anti-krigs demonstrationerne. • Civil ulydighed, inspireret af Ghandi.

 31. Kissinger: Både krigen og kritikken resultat af universel idealisme. Amerikanerne opdraget med klar distinktion mellem godt og ondt. Giver krigsmodstanderne skylden for blodbadet i Cambodja. Ellsberg: Fuldt overbevist i 1969. Krigen skulle stoppes for enhver pris. Ubetvivlede antagelse af at USA havde ret til at vinde. Deler flyveblade ud Bliver klar til at gå i fængsel på livstid for at stoppe krigen. Kritikken

 32. Nixon årene 1969 – 1972 • Overtog en Vietnam krise fra Johnson • Ulovligheder i forbindelse med eftersøgningen af Ellsberg, og hans egen ulovlige offentliggørelse af sandheder om Kennedy, førte til Watergate skandalen.

 33. ”I am not a crook” • Overvejede tre strategier: • Unilateral tilbagetrækning • Styrkeprøve • Vietnamisering • Det blev en kombination af de to sidste

 34. Madman teorien • Gik ud på at give kommunisterne det indtryk at Nixon var gal, og ville gøre hvad som helst. • Kissinger har lært alt hvad han ved om forhandling fra Ellsbergs foredrag på Harvard i 1959 ”The art of Coercion”, der handlede om Hitlers blackmail af Østrig og Czekoslovakiet. • Men det var ikke en teori Ellsberg nogensinde havde foreslået som USA’s strategi. • Nixons mentale ubalance. • New uniforms • Marine Band

 35. Operation Menu • Bombning af Laos og Cambodja i 1969 og 1970. • Seks operationer: Breakfast, Lunch, Snack, Dinner, Desert og Supper. • Hemmelige operationer afsløret af flyveværns folk • Kissinger: Cambodja nærmest inviterede til bombningerne, som ikke kunne have noget med Khmer Rouge’s opstand at gøre

 36. Le Duc Tho og Kissingerhemmelige forhandlinger ’70 – ’72 • To forhandlings-niveauer: det officielle og de private samtaler mellem Le Duc og Kissinger. • De officielle: USA, Saigon, NLF, Hanoi. • Le Duc Tho og Kissinger blev tilbudt Nobels fredspris i 1973, kun Kissinger tog imod den.

 37. Le Duc Tho og Kissingerhemmelige forhandlinger ’70 – ’72 • Foregik over tre omgange: • Februar til april 1970: • Le Duc afviser: 15 måneders tilbagetrækning, våbenhvile, deeskalation og neutralisering. • Le Duc nævnte aldrig de hemmelige bombninger i Cambodja. • Maj til Juli 1971: • Le Duc fremviser ny kynisme • Man lagde offentligt pres på Nixon • August 1972 til Januar 1973: • Gennembrud 8. oktober: man går ind på en række af USA’s krav • Operation Linebacker I havde kørt i tre måneder • Under forhandlingerne starter Linebacker II, julebombningerne. • Paris fredsaftalen underskrives 27. januar 1973, og dermed sluttede USA’s Vietnam involvering.