v tok otvorem pln n a pr zdn n n dob p epad vody m rn p elivy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výtok otvorem, plnění a prázdnění nádob. Přepad vody, měrné přelivy. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výtok otvorem, plnění a prázdnění nádob. Přepad vody, měrné přelivy.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Výtok otvorem, plnění a prázdnění nádob. Přepad vody, měrné přelivy. - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Výtok otvorem, plnění a prázdnění nádob. Přepad vody, měrné přelivy. Jana Pařílková. Výtok otvorem. výtok otvorem ustálený - výtoková rychlost a množství se s časem nemění, hladina v nádrži konstantní, přítok Q p se rovná výtoku Q;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výtok otvorem, plnění a prázdnění nádob. Přepad vody, měrné přelivy.' - hayes-dudley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v tok otvorem pln n a pr zdn n n dob p epad vody m rn p elivy

Výtok otvorem,plnění a prázdnění nádob.Přepad vody,měrné přelivy.

Jana Pařílková

v tok otvorem
Výtok otvorem

výtok otvorem

 • ustálený - výtoková rychlost a množství se s časem nemění, hladina v nádrži konstantní, přítok Qp se rovná výtoku Q;
 • neustálený - výtoková rychlost a množství se v čase mění, hladina v nádrži je proměnná, Qpą Q - nádrž se plní nebo prázdní.

z hydraulického hlediska může být výtok

 • volný (nezatopený) - kapalina vytéká do volného prostoru, výtokové charakteristiky nejsou ovlivňovány kapalinou za otvorem;
 • zatopený - kapalina vytéká pod hladinu;
 • částečně zatopený - část výtokového otvoru je pod hladinou, kapalina vytéká současně do volna i pod hladinu.
voln v tok
Volný výtok
 • vychází z Bernoulliho rovnice pro profil v nádobě a ve výtokovém paprsku
 • a po úpravě tedy
 • rovnice platí v případě, že zh se příliš neliší od zdtj. malý otvor:
  • ve stěně při zh>10a
  • ve dně při z >10a a A0/A > 4, A0je plocha hladiny a A plocha výtokového otvoru
 • výtokový paprsek se zužuje - zúžení ve vzdálenosti l = 0,5a, plocha zúženého paprsku Ac→ součinitel zúžení a tedy průtokčili
 • často velká nádrž (v0 blízké 0) a p0=pa→
voln v tok velk otvor
Volný výtok – velký otvor
 • velký otvor ve dně - jako malý otvor, k hloubce otvoru z pod hladinou třeba přidat vzdálenost zúženého profilu (cca l = 0,5a)
 • velký otvor ve stěně - třeba integrovat po výšce:kde d je odklon roviny otvoru od vodorovné a x(h) je šířka otvoru jako funkce hloubky. Pro velký obdélníkový otvor šířky b ve svislé stěně tedy bude
slide5

Výtok zatopeným otvorem

a částečně zatopeným otvorem

Výtok zcela zatopenýpřičemž nezáleží na velikosti otvoru (hydrostat. tlak po celé ploše otvoru konstantní).

Výtok částečně zatopený

 • hladina dolní vody dělí otvor na dvě části,
 • celkový průtok Q=Q1+Q2,
 • dílčí průtok Q1 se vypočte jako výtok do volna,
 • dílčí průtok Q2 se vypočte jako výtok zcelazatopeným otvorem,
 • výpočetní schéma je problematické, avšak neexistuje lepší.
z en nedokonal a ste n
Zúžení nedokonalé a částečné

Zúžení nedokonalé - pokud vzdálenost otvoru od stěny < 3a

kde A je plocha výtokového otvoru,

An je plocha stěny, v níž je výtokový otvor.

Zúžení částečné - pokud část obvodu otvoru splývá se stěnou,

kde k je součinitel (k = 0,15 pro čtvercový nebo obdélníkový otvor, k = 0,13 pro kruhový otvor), s je délka části obvodu splývajícího se stěnou, O obvod celého otvoru.

hodnoty sou initel p i v toku otvorem
Hodnoty součinitelů při výtoku otvorem
 • teoreticky se zatím nepodařilo odvodit - určují se experimentálně;
 • rychlostní součinitel (součinitel výtokové rychlosti) φ » 0,97;
 • součinitel zúžení (otvory do 0,3 m; z = 0,6-6,0 m) e = 0,60-0,64;
 • součinitel výtoku - podle charakteru otvoru:
 • - malý ostrohranný otvor s dokonalým zúžením mv = 0,60-0,62; - otvory středních rozměrů mv = 0,65;
 • - otvory u dna s plynulým usměrněním proudu z boků až mv = 0,80-0,85;
 • - všechny uvedené hodnoty platí v kvadratickém pásmu odporů (Re>1·105), jinak závisí na Re s hodnotami pro kruhový ostrohranný otvor.
n trubky
Nátrubky
 • zvýšení kapacity otvoru:
    • - zaoblení hrany,
    • - nátrubek (lze dosáhnout různých účinků),
 • vnější válcový nátrubek - mv = 0,725 (l/d=20) až 0,814 (l/d=3,33), při zaoblení vstupní hrany mv = až 0,95;
 • vnitřní válcový nátrubek (Bordův) - velké zúžení, proud se odtrhává od stěn - při l/d<3 obvykle volný paprsek, mv = 0,51 (nepoužívá se);
 • kónicky zúžený nátrubek - mv = f(d), max. hodnota pro d=13°24’ mv = 0,946, tam kde je třeba velká výtoková rychlost, dostřik a kompaktní paprsek (požární dýzy, hydromechanizace);
 • kónicky rozšířený nátrubek (difuzory) - nebezpečí odtržení proudu, d = max. 10°. Voda opouští nátrubek s min. kinetickou energií - savky turbin;
 • plynule zúžené nátrubky (konfuzory) - největší účinnost, mv = až 0,987 (Lískovcova strofoida); při zaoblení hrany poloměrem 0,3d je mv = 0,95
 • potrubí lze též uvažovat jako nátrubek; potom
neust len v tok otvorem pln n a pr zdn n n dob
Neustálený výtok otvorem – plnění a prázdnění nádob
 • obvykle třeba znát dobu plnění/prázdnění

základní vztah:protože , bude a tedy po integraci

 • Analyticky řešitelné pro Qp=konst. a lze vyjádřit A=f(z).
 • Prázdnění prismatické nádoby (A=konst.) při Qp = konst.:
  • přítok vyjádříme jako (fiktivní výška) a
  • integrací po substitucích a řešení
  • zvláštní případ
zvl tn p pady v toku v tok pod uz v ry
Zvláštní případy výtoku – výtok pod uzávěry

nejčastěji stavidlo nebo segment

 • řešení: obdélníkový otvor, výtokový paprsek je veden dnem - v jeho spodní vrstvě působí přetlak. Otvor bývá široký - řeší se poměrný (specifický) průtok.
 • pro hladinu dolní vody nad spodní hranou výtokového otvoru a dokonalý výtok
  • zúžení paprsku yc =e a
  • specifický průtokE0=h+h0, , , výtokový součinitel mv= f (a/h), podobně součinitel zúžení e = f (a/h).
 • Pro hladinu dolní vody pod spodní hranou výtokového otvoru
 • Nedokonalý výtok
  • pro malou míru vzdutí , hodnoty součinitele výtoku - graf;
  • pro vysoký stupeň zatopení jako standardní zatopený výtok.
slide11

Z Mariottovy lahve vytéká ostrohranným otvorem ve stěně stálý průtok Q. Jak vysoko musí být konec otevřené trubice, procházející těsnicí zátkou v hrdle, nad těžištěm otvoru o průměru d = 35 mm, aby průtok dosahoval hodnotu Q = (0,70 + 0,02·n) l/s. Součinitel výtoku m = 0,62. Počítejte pro pořadové číslo n = 19.

slide12

Mariottova láhev zajišťuje konstantní výtok a používá se proto jako součást dávkovače roztoků. Mějme skleněnou láhev o vnitřním průměru D0 = 30 cm naplněnou do maximální výšky h = 40 cm nad výtokovou trubkou s průměrem D = 0,6 cm. Vzduch se do lahve přivádí trubicí o vnějším průměru D‘ = 1 cm, která končí ve výšce H = 10 cm nad výtokovou trubkou. Stanovte výtokovou rychlost v a průtok Q a rovněž dobu, po kterou je výtok zabezpečen. Součinitel výtoku uvažujte mv = 0,80.

slide14

Velká nádoba je rozdělena na dvě části stěnou, ve které je kruhový otvor s ostrou hranou o d3 = 0,08 m. Do nádoby přitéká objemový průtok Q = 50 l/s. V obou částech nádoby jsou ve dně otvory s vnějším nátrubkem s průměrem d1 = d2 = 0,08 m a délkami L1 = L2 = 0,24 m. Určete vyteklé množství vody z každého nátrubku Q1, Q2 za předpokladu ustáleného proudění a rovnosti tlaků působících na hladiny a výtokový paprsek.

Tabelované hodnoty výtokových součinitelů:m3 = 0,62;

m1 = m2 = 0,82.