reform helyett k nyszerp lya n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reform helyett kényszerpálya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reform helyett kényszerpálya

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Reform helyett kényszerpálya - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Reform helyett kényszerpálya. Sió László. Közoktatás-finanszírozás (2002-2009). 2002 (ősz) - normatíva emelés 2003-2007 - stagnálás, értékvesztés 2007/2008-as tanév - az „új” finanszírozási rendszer belépése – forráskivonás Következmények:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reform helyett kényszerpálya' - hayden-gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k zoktat s finansz roz s 2002 2009
Közoktatás-finanszírozás (2002-2009)
 • 2002 (ősz) - normatíva emelés
 • 2003-2007 - stagnálás, értékvesztés
 • 2007/2008-as tanév - az „új” finanszírozási rendszer belépése – forráskivonás

Következmények:

 • 2500 állami, önkormányzati fenntartású óvoda, iskola összevonása, megszűntetése
 • 40.000 elbocsátott pedagógus, dajka, asszisztens, egyéb dolgozó
az egy tanul ra jut t mogat s sz m t si alapja 2007 2010
Az egy tanulóra jutó támogatás számítási alapja (2007-2010)
 • 2007/2008 2.550.000 Ft
 • 2008/2009 2.550.000 Ft

ÁSZ: az alaptámogatás alakulása az új rendszerben nincs összhangban a működési költségekkel.

 • A 2009-es költségvetés tervezete:

- 230.000 Ft számítási alap-emelés

- kiegészítő támogatás az 1-8. hónapra

 • 2009/2010 2.540.000 Ft
 • 2010 január 1-jétől: 2.350.000 Ft
mit jelent mindez
Mit jelent mindez?
 • Nominálisan is csökken a támogatás
 • Az újként belépő évfolyamokon további 20-25 %-os támogatás-csökkenés
 • A „fűnyíró” és a kiegészítő normatívák
 • Gyerek (esélyegyenlőtlenség, alapellátás)
 • Pedagógus (élet- és munkakörülmények)
 • Fenntartó (konfliktusok választási évben)
 • Szakmai háttér (képzés, szakkönyv, mérés,érettségi, stb.)
fels oktat s finansz roz s
Felsőoktatás-finanszírozás
 • Több éves stagnálás (bevételek > támogatás)
 • 2010 – összességében -2,7 milliárd csökkenés (amivel szemben majd 500 fő létszámbővülés)

- A járulékcsökkentés érvényesítése, az ÁFA növelés és más költségek figyelmen kívül hagyása (- 4 milliárd Ft))

- Zárolás beépítése a bázisba (-4 milliárd Ft)

- PPP gondok

- egyéb báziscsökkentés (– 18,5 milliárd Ft)

- előirányzat többlet (– 23,7 milliárd Ft)

fels oktat s n h ny probl ma
Felsőoktatás – néhány probléma
 • Érettségi-felvételi
 • Minőségi problémák (részben az intézményben + mit ér a diploma?)
 • Tehetséggondozás és mentorálás
 • Túlképzés és a betölthetetlen helyek
 • Pedagógusképzés
 • A mesterképzés kérdőjelei (hol, kik, hányan, mennyiért, átmenet)
 • Gazdaság és a felsőoktatás kapcsolata (keretszámok, oktatók, finanszírozás)
hogyan k pes ma a k zoktat s megfelelni az elv r soknak
Hogyan képes ma a közoktatás megfelelni az elvárásoknak?
 • Kutatási eredmények, vizsgálatok – a pedagógus kiemelt jelentősége
 • Iskolahasználók véleménye (minőség megbízhatóság, elégedettség, hatékonyság)
 • Pedagógusok véleménye (biztonság, megélhetés, elismertség)
 • Ami leginkább hiányzik a pénzen kívül:

- képzési, nevelési idő

- szakmai háttér (képzés, infrastruktúra)

- presztízsteremtő pedagóguspolitika,

a finansz rozott oktat si nevel si id n vel se
A finanszírozott oktatási-, nevelési idő növelése

Túlterheltek-e a gyerekek?

Ellátja-e maradéktalanul és jó minőségben az iskola a tőle elvárt feladatokat?

Mire nincs idő? - Művészeti képzés, munkára nevelés, egyes szaktárgyak speciális tevékenységek (prevenció, média, stb.), testnevelés, differenciált fejlesztés, szabadidős tevékenység, NEVELÉS, stb.

Megoldási lehetőségek

hogyan n velhet az id
Hogyan növelhető az idő?

Stratégiai döntés: Milyen iskolát akarunk?

Lehetőségek:

 • A jelenlegi rendszer toldozgatása, túlélés
 • Jó minőségű, de csak „oktató iskola”
 • Oktatás iskola nélkül (forgatókönyvek)
 • Iskola, mint közösségi tér: oktatás és nevelés egyensúlya
az oktat si nevel si id n vel s nek megold si lehet s gei
Az oktatási-, nevelési idő növelésének megoldási lehetőségei
 • Egész napos iskola (választható, hátrányos helyzet, alsó tagozat)
 • Nevelési színterek finanszírozása és tartalommal való megtöltése (szabadidő, kirándulás, szakkörök, énekkar, stb.)
 • Az iskolán kívül megvásárolható szolgáltatások egy részének beépítése (művészeti képzés, nyelvoktatás, stb.)
pedag gusk pz s pedag guspolitika
Pedagógusképzés, pedagóguspolitika
 • Kiből lesz pedagógus? Ki marad a pályán és hogyan teljesít?
 • Fiatalítás vagy pedagógushiány
 • Egyenlősdi vagy elismerő és motiváló differenciálás?
 • Presztízs: jövedelem, szakmaiság, karrier
 • Munkahelyi körülmények (személyi és tárgyi feltételek, túlterheltség, iskolai erőszak, stb.)
pedag gusk pz s
Pedagógusképzés
 • A merítés ne az alsó, hanem legalább a középső, de inkább a felső harmadból történjen
 • Emelt szintű belépési követelmény
 • Tanulmányok idején támogatás (ösztöndíj-szerződés)
 • Kétciklusú vagy osztatlan képzés?
 • Szakmai gyakorlat
 • A pályaelhagyás kérdésének kezelése
 • Jó szakemberek megnyerése pedagógusnak, átképzés
letp lyamodell
Életpályamodell
 • Vonzó pálya, pedagógusképzés, mint elitképzés
 • Sajátos (állami és önkormányzati közalkalmazotti) státusz
 • Alkalmasság, beválás
 • Differenciált bérrendszer
 • Minősítés - feltétel és lehetőség
 • Alkotói szabadság, tanulmányút, kutatás
 • Differenciáltabb foglalkoztatás (óraszámok, munkamegosztás, kedvezmények, fejlesztések)
pedag gus tov bbk pz s
Pedagógus továbbképzés
 • Minőség – akkreditáció áttekintése
 • Minősítés és képzés kapcsolata
 • Új finanszírozási szabályok

- államilag finanszírozott

- támogatott

- önköltséges

Valamennyi akkreditált, beszámítható

 • Tartalmi megkötések (kapcsolódás a minősítéshez)
k zoktat si fejleszt sek s a fels oktat s
Közoktatási fejlesztések és a felsőoktatás
 • Érettségi – minőségi elvárások erősítése (szintek, tartalom, tárgyak)
 • Pontszámítás – minimális követelmény
 • Presztízs-szakok alakítása – jó értelemben vett „lefelé terjeszkedés”
 • A pályaválasztás támogatása
 • Természettudományok helyzete, oktatásuk megújítása
 • Pályakövetés és visszacsatolás