ministerul educa iei na ionale n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministerul Educației Naționale PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministerul Educației Naționale

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ministerul Educației Naționale - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Campania de promovare a Programului Operațional Competitivitate (2014-2020) Axa 1 Cercetare-Dezvoltare și Inovare în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor. Dana Gheorghe Director General MEN - OI Cercetare. Ministerul Educației Naționale. 2 8 Mai 2014

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministerul Educației Naționale' - hashim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ministerul educa iei na ionale

Campania de promovare a Programului Operațional Competitivitate (2014-2020) Axa 1 Cercetare-Dezvoltare și Inovare în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Dana Gheorghe

Director General

MEN - OI Cercetare

Ministerul Educației Naționale

28 Mai 2014

București

slide2

Direcții tactice pentru noua etapă de programare

 • Continuarea tipurilor de proiecte care au avut succes ca implementare/rezultate/sustenabilitate
 • Dezvoltarea unor noi tipuri de proiecte care să permită valorificarea și maximizarea impactului unor rezultate obținute în perioada anterioară (de exemplu valorificarea infrastructurilor de cercetare finanțate între 2007 și 2013)
 • Finanțarea unor proiecte în sinergie cu Orizont 2020
slide3

Cadrul strategic 2014-2020

 • Strategia Națională pentru CDI 2014-2020
 • Strategia Națională de Competitivitate
 • Strategia Națională de Export
 • Strategia Națională de Sănătate
 • Planul Național de Dezvoltare Rurală
 • Strategia Europa 2020 a Uniunii Europene
 • Acordul de Parteneriat 2014-2020
slide4

Domenii de specializare inteligentă 2014-2020

 • Strategia Națională pentru CDI 2014-2020
 • BIOECONOMIE
 • TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE
 • ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE
 • ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE
 • SĂNĂTATE (domeniu de interes național)
slide5

Categorii de noțiuni în viitoarea perioadă de programare

 • Obiective tematice (Regulamentul general al fondurilor 1303/2013, art. 9)
 • OT1consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
 • Priorități de investiții (Regulamentul FEDER 1301/2013, art. 5)
obiectivele specifice ale po competitivitate
Obiectivele specifice ale PO Competitivitate
 • OS1.1.A Creșterea investiţiilor private în CDI și încurajarea cererii pentru CDI
  • Rezultate așteptate:
 • - Creșterea cheltuielilor sectorului privat pentru CDI
 • - Creșterea procentului de întreprinderi care execută și utilizează activități CDI
 • OS1.1.B Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI prin parteneriate între mediul privat și cel de cercetare
  • Rezultate așteptate:
 • - Creșterea capacității organizațiilor de cercetare de a răspunde cererilor de piață și de a furniza servicii accesibile sectorului privat
 • - Creșterea cheltuielilor sectorului privat pentru CDI
slide7

OS1.2.A Creșterea excelenței bazei științifice ca motor al inovării prin dezvoltarea infrastructurii CD

  • Rezultate așteptate:
 • - Crearea de infrastructuri CD cheie pentru dezvoltare competitivă
 • - Creșterea excelenței bazei științifice ca motor al inovării
 • OS1.2.B Creșterea implicării în cercetarea la nivelul UE, prin deblocarea potențialului pentru excelență în CDI ca de exemplu în programul cadru Orizont 2020 și prin atragerea de talente și competențe avansate în sistemul național de CDI
  • Rezultate așteptate:
 • - Creșterea participării organizațiilor de cercetare și întreprinderilor (în special IMM-uri) din România la Orizont 2020
 • - Creșterea excelenței bazei științifice ca motor al inovării
ac iuni pentru cdi n po competitivitate
Acțiuni pentru CDI în PO Competitivitate
 • Întărirea capacității pentru cercetare și inovare în întreprinderi
 • A1.1.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități
  • Proiecte tehnologice inovative (perfecționarea ”O2.3.3” cu elemente de parteneriat)
  • Proiecte CDI pentru întreprinderile nou-create inovatoare
  • Angajarea/detașarea temporară de personal cu înaltă calificare
  • Vouchere(cecuri) de inovare
slide9

Formarea ofertei de cercetare și inovare pe nevoile afacerilor

 • A1.1.5 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
 • (Knowledge Transfer Partnerships)
 • „transfer de cunoștințe” înseamnă orice proces care are scopul de a obține,colecta și schimba cunoștințe explicite și implicite, inclusiv abilități șicompetențe, în cadrul unor activități economice și neeconomice, cum ar ficolaborări în materie de cercetare, servicii de consultanță, acordare de licențe,creare de produse derivate, publicare și mobilitate a cercetătorilor și a altorcategorii de personal implicate în activitățile respective. Pe lângă cunoștințele științifice și tehnologice, transferul de cunoștințe include, de asemenea, alte tipuri de cunoștințe, precum cunoștințele privind utilizarea standardelor și a reglementărilor din care fac parte acestea, cunoștințele privind condițiilemediilor de operare din viața reală și metodele de inovare organizațională,precum și gestionarea cunoștințelor cu privire la identificarea, dobândirea,protejarea, apărarea și exploatarea imobilizărilor necorporale
slide10

Formarea ofertei de cercetare și inovare pe nevoile afacerilor

 • A1.1.5 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
 • (Knowledge Transfer Partnerships)
 • Încurajarea interacțiunilor dintre universități / instituțiile CD și mediul de afaceri și valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD dezvoltate sau modernizate în România începând cu anul 2007 pentru a servi nevoilor de inovare ale întreprinderilor
 • Oferta organizațiilor de cercetare va include trei categorii de activități C&I:
 • consultanță și expertiză
 • acces la facilități CDI
 • transfer de abilități de cercetare
 • Organizaţiile de cercetare au rol de organizații intermediare.
 • Beneficiarii indirecți ai acțiunii sunt întreprinderile care accesează oferta organizațiilor de cercetare.
slide11

Instrumente financiare pentru întreprinderi inovative

 • A1.1.2 Măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative
  • Proof-of-Concept
  • Pre-seedstage
  • Seedstage
 • A1.1.3 Credite şi garanţii în favoarea IMM-urilor inovatoare şi a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă
 • A1.1.4 Sprijinirea spin –off-urilor şi start –up-urilorinovatoare
 • Se va derula până la momentul operaţionalizării măsurilor de capital de risc (acţiunea 1.1.2) bazate pe instrumente financiare
slide12

Dezvoltarea capacităților C&I – infrastructură

 • A1.2.1 Mari infrastructuri CD
  • Crearea de noi infrastructuri în vederea valorificării potenţialului de cluster în sectoare economice competitive
  • Infrastructuri CD în întreprinderi
  • Sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene (ELI-NP faza II și Centrul DANUBIUS)
 • A1.2.2 Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale
 • GRID și RoEduNet
 • Facilități de acces la publicații științifice
slide13

Dezvoltarea capacităților C&I – sinergii și oameni

 • A1.2.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al UE şi alte programe CDI internaţionale
  • ERA Chairs
  • Teaming
  • Centre Suport
 • A1.2.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
 • Perfecționarea instrumentului ”O2.1.2” din perioada 2007-2013
calendar caravan axa 1
Calendar caravană Axa 1

Consultare POC: www.poscce.research.ro/ro/node/node/nid/2438