socialinio pedagogo veiklos ataskaita n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Socialinio pedagogo veiklos ataskaita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Socialinio pedagogo veiklos ataskaita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Socialinio pedagogo veiklos ataskaita - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Socialinio pedagogo veiklos ataskaita. 2013 m. Darbo tikslas:. Ugdymo proceso kokybės gerinimas ir motyvacijos kėlimas. VYKDYTA VEIKLA :. Mokinio elgesio, emocinių problemų sprendimas. Konsultavimas krizinėse situacijose. PRIEMONĖS:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Socialinio pedagogo veiklos ataskaita' - hashim-torres


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
darbo tikslas
Darbo tikslas:
 • Ugdymo proceso kokybės gerinimas ir motyvacijos kėlimas.
mokinio elgesio emocini problem sprendimas konsultavimas krizin se situacijose
Mokinio elgesio, emocinių problemų sprendimas. Konsultavimas krizinėse situacijose
 • PRIEMONĖS:

Individualūs pokalbiai su mokiniais, paaiškinimai, motyvaciniai pokalbiai.

darbas su problem turin i mokini t vais
Darbas su problemų turinčių mokinių tėvais
 • PRIEMONĖS

Telefoniniai pokalbiai, informaciniai raštai, tėvų lankymasis mokykloje, bendradarbiavimas su Lazdijų rajono PK .

darbas su lankomumo problem turin iais mokiniais
Darbas su lankomumo problemų turinčiais mokiniais
 • PRIEMONĖS :

Individulūs pokalbiai, pranešimai tėvams , tėvų apsilankymas mokykloje, bendradarbiavimas su klasių vadovais.

darbas su speciali j poreiki turin iais mokiniais
Darbas su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais
 • PRIEMONĖS:

Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai

darbas su rizikos grupei priklausan i eim vaikais
Darbas su rizikos grupei priklausančių šeimų vaikais
 • PRIEMONĖS:
 • Individualūs pokalbiai su mokiniais, bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, lankymasis šeimoje, bendradarbiavimas su Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, VTAT.
 • Mokiniui reikalingų priemonių parūpinimas iš mokyklos lėšų.
nemokamas maitinimas
Nemokamas maitinimas
 • PRIEMONĖS:
 • Nemokamo maitinimo talonai, maitinimo žurnalas, ataskaitos
informacijos sklaida
Informacijos sklaida
 • PRIEMONĖS:
 • Lankstinukas tėvams apie smurtą prieš vaikus „Aš tikrai galiu padėti savo vaikui“,
 • Informacija mokiniams apie rūkymo žalą TAMO dienyne,
 • Informaciniai stendai.
klas s valand l s
Klasės valandėlės
 • PRIEMONĖS:
 • Programa „Vaiko gyvenimo įgūdžių ugdymas „,

Pratybos 5-8 klasėse :

 • „Gyvenimo piramidė „ 5-6 klasėse;
 • „Vaiko teisės „ – 7-8 klasėse;
 • „Kas aš“ – 5-6 klasėse;
 • „Problemų dėžutė“- 7-8 klasėse.
 • Praktiniai užsiėmimai 1-2 klasėse „Kuo norėčiau būti užaugęs“.
 • Praktiniai užsiėmimai 3-4 klasėse „Mano baimė“;
 • Klasės valandėlė 5 klasėje „ Kaip sekasi penktokui?“.
 • Praktiniai užsiėmimai su pradinių klasių mokiniais „Mažieji –vyresniesiems“.
veiksmo savait be paty i 2013
Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2013
 • PRIEMONĖS:
 • Klasės valandėlės 5- 10 klasėse su Tolerancijos komanda „Ne tik teises, bet ir pareigas turiu“;
 • „Atsiprašymų paštas“;
 • Piešiniai , aplikacijos su pradinių klasių mokiniais „Šypsausi tau“;
 • Akcija „Draugystės apyrankės“.
gegu m nuo be smurto prie vaikus
Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus
 • PRIEMONĖS:
 • Sienkaikraštis „Smurtas mano aplinkoje“;
 • Vaikų piešinių parodėlė „Šypsausi tau, pasauli“;
 • Valančiukų būrelio laikraštėlis „Draugaukime“;
 • Piešimas ant asfalto su pradinių klasių mokiniais „Draugystės spalvos“;
 • Išvyka į Lazdijų PK.
bendradarbiavimas su vairiomis institucijomis
Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis
 • PRIEMONĖS:
 • Nuolatinis bendravimas su Lazdijų PK Nepilnamečių reikalų inspektorėmis dėl lankomumo problemų turinčių mokinių, teisės pažeidimų,
 • Bedradarbiavimas su Lazdijų PPT, Lazdijų VTAT, seniūnijomis.
vaik vasaros poilsio stovykla
Vaikų vasaros poilsio stovykla
 • 5 dienų darbas Vaikų vasaros poilsio stovykloje grupės vadove
lapkri io 16 oji tolerancijos diena
„Lapkričio 16-oji Tolerancijos diena“
 • Akcija su Valančiukų būrelio nariais „Tolerancijos gėlė“ mokykloje.
vaik ir paaugli nusikalstamumo prevencijos projekto draugyst s traukinys projekto vadov
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos projekto „Draugystės traukinys“ , projekto vadovė
 • Pristatomasisi stendas mokyklos bendruomenei;
 • Akcija „Įveskime daugiau šviesos“;
 • Akcija „Draugystės traukinukas”;
 • Sporto šventė ;
 • Filmo peržiūra;
 • Knygos „Saugokime save“ kūrimas;
 • Viktorina „Sveikatos klubas“;
 • Akcija – išvyka į Lazdijų socialinių paslaugų centrą, į senelių globos namus „Pasidalinkime šiluma...“.
 • Projekto ataskaitos pristatymas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai.
kita veikla
Kita veikla
 • Akcija „Darom 2013“;
 • Dalyvavimas dalykų pamokose, mokinių elgesio stebėjimas;
 • Dalyvavimas VGK veikloje;
 • Socialiniui pedagogui reikalingos literatūros kaupimas;
 • Darbas bei abipusė pagalba veikloje su klasės vadovais, kitais mokytojais;
 • Dalyvavimas Turizmo dienoje;
 • Dalyvavimas rajono socialinių pedagogų metodinėje veikloje;
 • Klasių socialinių pasų sudarymas;
 • Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimas, informacinis stendas prieš rūkymą, informacija mokiniams;
 • Dalyvavimas rajoninėje socialinių pedagogų nuotraukų parodoje ( pristatytos trys nuotraukos iš darbo su vaikais);
 • Ekskursija su Valančiukų būrelio nariais į Tarzaniją;
 • Išsiųsti darbai konkursui „2013- Sveikatos metai „ Vilkaviškio vyskupija – 5 klasės mokinė K. Rėkutė laimėjo pakvietimą į organizuojamą stovyklą;
 • Projekto „Saugi mokykla „ vykdymas, darbas su Tolerancijos komanda, pagalba psichologo asistentei , vykdant veiklas;
 • Prevencinė programa „Linas“ dalyvavaimas seminare ( pažymėjimo Nr. 053CH-5-FM-1/87BSKR, 2013-11-08);
 • Darbas su Vaisių vartojimo skatinimo programa mokykloje, dokumetacijos tvarkymas.