Vgtu student atstovyb s veiklos ataskaita
Download
1 / 27

VGTU Student? atstovyb?s veiklos ataskaita - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

VGTU Studentų atstovybės veiklos ataskaita. (201 3 . 05 . 02 -201 4 . 04. 16 ). Ataskaitiniu laikotarpiu VGTU SA komitetų veiklas koordinavo :. Viceprezident ė – dabar Ieva Kučinskaitė ; Socialinių reikalų vadovė – dabar Justina Petrovaitė

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VGTU Student? atstovyb?s veiklos ataskaita' - bianca-levine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ataskaitiniu laikotarpiu vgtu sa komitet veiklas koordinavo
Ataskaitiniulaikotarpiu VGTU SA komitetųveiklaskoordinavo:

 • Viceprezidentė– dabarIevaKučinskaitė;

 • Socialiniųreikalųvadovė – dabar Justina Petrovaitė

 • Akademinisreikalųvadovas – ArmandasPisarskis;

 • Ryšiųsuvisuomenevadovė – EditaMaciulevičiūtė, dabarSkaistėPetrošiūtė;

 • Marketingokomitetovadovas –Tomas Marčionis, dabarDonatasJūras;

 • Žmogiškųjųištekliųvadovai–dabarPovilasBaukusirSauliusLukošius;

 • Kuratoriųkoordinatoriai – ViktorijaMelder, AurelijaBusilaitė;

 • IT administratorius – JustinasPetravičius, dabar Julius Nevirauskas;

 • Kontrolėskomisija – GražvydasJakaitis (Pirmininkas), ŽivilėPurickaitė, ViliusMorkūnas;

 • Administratorės– LiucilėVervečkaitė, dabarEditaMaciulevičiūtė, Justina Petrovaitė;


Vgtu student atstovyb s veiklos ataskaita
Įžanga

 • VGTU SA vizija

 • Vieninga ir pilietiška akademinė VGTU bendruomenė.

 • Misija

 • Tinkamai atstovaujant studentams kuriame jiems palankiąsocialinę ir akademinę aplinką.

 • Vertybės

 • Atvirumas

 • Atsakomybė

 • Tobulėjimas

 • Iniciatyvumas

 • Strateginiai tikslai 2011 – 2014 metams:

 • užtikrinti tinkamą atstovavimą studentams;

 • kurti studentams palankią socialinę ir akademinę aplinką;

 • garantuoti stabilią organizacijos veiklą.


U tikrinti tinkam atstovavim studentams
Užtikrinti tinkamą atstovavimą studentams

 • Garantuoti seniūnų modelio funkcionavimą;

 • Užtikrinti tinkamą studentų informavimą;

 • Gerinti organizacijos veiklos kokybę;

 • Kokybiškai atstovauti studentams išorėje;

 • Didinti studentų pasitikėjimą studentų atstovybe.


Atstovavimas 1
Atstovavimas (1)

 • VGTU Tarybos (D. Martsinkevichus, A. Abromavičius)

 • VGTU Senatas (Senato komisijos)

 • Rektoratas (D. Martsinkevichus, A. Meškėnas)

 • VGTU SA Valdyba

 • VGTU SA CBsusirinkimai

 • Universiteto studijų komisija (D. Martsinkevichus)

 • Fakulteto Taryba, Dekanatas, Studijų programų komitetai

 • Apeliacinės komisijos

 • Atestacinės komisijos

 • Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (D. Martsinkevichus)


Atstovavimas 2
Atstovavimas(2)

 • SKVC (ekspertai) (D. Martsinkevichus, J. Petravičius, G. Jakaitis, T. Pupinis, I. Mažonavičiūtė, V. Karoblis, S. Kabasinskas)

 • SKVC Studijų vertinimo komisija

 • Studijų įmokų mokėjimo ir grąžinimo komisija (A. Pisarskis)

 • Įmokų už studijas grąžinimo komisija (J. Petrovaitė)

 • MSĮ darbo grupė (D. Martsinkevichus)

 • Universiteto atstovavimas BVTU (D. Martsinkevichus, J. Petrovaitė, A. Klimantavičiūtė, A. Meškėnas, M. Vorobjova)

 • Pažangumo strategija (A. Pisarskis)

 • Įvairios darbo grupės ir t. t.

 • VGTU SKVC instituciniovertinimosusitikimaisustudentaisirstudentųatstovųgrupėmis.


Garantuoti seni n modelio funkcionavim
Garantuoti seniūnų modelio funkcionavimą

 • Seniūnų diena 2013-03-20;

 • Seniūnų inkubatorius 2013;

 • Seniūnų kontaktų bazė;

 • SA ir administracijos susitikimai su seniūnais;

 • Seniūnų reitingavimo sistema;

 • Galutinai suredaguoti seniūnų nuostatai;

 • Seniūnų rinkimų sistema.


U tikrinti tinkam student informavim
Užtikrinti tinkamą studentų informavimą

 • Virš 1,5 tūkstačionaujųgerbėjų Facebook profilyje;

 • Pranešimaipasiekia 2 – 15 tūkstančiųvartotojų;

 • Vgtusa.ltaplankė 100 tūkstančiųunikaliųvartotojų;

 • Sutartyssuapiepraktikosvietasinformuojančiaisinternetiniaisportalais;

 • SutartissuEventum Group;

 • Studentamsaktualiosinformacijospateikimasstovyklų, mokymųir kt. renginiųmetu;

 • Konsultavimasstudijųmugiųmetu;

 • Dalyvavimasatvirųdurųdienose;

 • Nuolatinisstudentųinformavimasįvairiaisbūdais;

 • Informavimasbeikonsultavimassu LSP susijusiaisklausimais;

 • Projekto „Misija Erasmus“ visapusiškasrėmimas.


Gerinti organizacijos veiklos kokyb
Gerinti organizacijos veiklos kokybę

 • Visuotiniai mokymai (160 žmonių);

 • Vidiniai mokymai SA F (apie 30 žmonių);

 • Komitetiniai mokymai (apie 20 žmonių);

 • Visuotinės bei fakultetinės poreikių analizės;

 • Ataskaitinės konferencijos (ataskaitų teikimas seniūnams tvirtinti);

 • Aktyvi kontrolės komisijos veikla;

 • Aktyvus Alumni prisidėjimas prie veiklos (darbo grupės Alumni sąskrydžio metu) ir kt.


Kokybi kai atstovauti studentams i or je
Kokybiškai atstovauti studentams išorėje

 • Įkurtas ESTIEM LG Vilnius klubas;

 • Dalyvavimas ir pozicijų teikimas VJOSAS asamblėjų metu;

 • Lietuvos Studentų savivaldų sąskrydis Aukštadvaryje;

 • Jaunimo iniciatyvų finansavimas Vilniaus mieste per VJORT;

 • Pozicijų pateikimas atstovaujant Vilniaus jaunimą Vilniaus miesto reikalų tarybai per VJOSAS ir jaunimo reikalų koordinatoriai;

 • Dalyvavimas BALTECH veikloje;

 • Bendradarbiavimas su Lietuvos Studentų sąjunga;

 • PastovikomunikacijasukitomisLietuvosStudentųsavivaldomis.


Didinti student pasitik jim student atstovybe
Didinti studentų pasitikėjimą studentų atstovybe

 • Poreikių analizės metu studentai palankiausiai vertina VGTU SA darbą tarp visų su studijomis bei socialiniu aprūpinimu dirbančių padalinių;

 • Veiklos viešinimas;

 • Kasmet augantis besikreipiančių įvairiais klausimais studentų skaičius;

 • Veiklos bei finansų ataskaitų teikimas seniūnams.


Kurti studentams palanki socialin ir akademin aplink
Kurti studentams palankią socialinę ir akademinę aplinką

 • Gerinti akademinę ir socialinę aplinką;

 • Vienyti akademinę bendruomenę.


Gerinti akademin ir socialin aplink 1
Gerinti akademinę ir socialinę aplinką (1)

 • Vykdomosapklausos;

 • Iniciavimasbeidarbasrengiantsutartisviešajamkonkursui:

  • Coffee hill;

  • Maitinimotaškaicentriniuoserūmuose;

  • Skalbimosavitarnosvietosbendrabučiuose;

 • Iniciavimasbeidarbasrengiant „Pirmakursioužrašus“;

 • Įrengtosdviračiųsaugojimovietos 3 ir 4 bendrabučiųgyventojams;

 • Įrenginėjamosdviračiųsaugojimovietos 1 ir 5 bendrabučiųgyventojams;

 • Praktikosvietųkūrimas;


Gerinti akademin ir socialin aplink 2
Gerinti akademinę ir socialinę aplinką (2)

 • Tarpininkavimasteikiantmantijųirvinječiųpaslaugasstudentams;

 • Šeimyniniųkambariųskyrimobendrabučiuoseadministravimas;

 • Teiktassiūlymaskurtidarbogrupędėlstipendijųtvarkosaprašoperžiūros;

 • Apklausosmedeine.vgtu.ltoptimizavimas.

 • Įrengiamospapildomos 11 virtuviųSaulėtekio al. 25;

 • Poilsiozonosbendrabučiuose;

 • Bendrabučiųtarybosmodelioįgyvendinimas;

 • Studentųsusitikimassu VGTU administracijairEconomusatstovaisdėlbendrabučiuoseesančiųproblemų.


Vienyti akademin bendruomen
Vienyti akademinę bendruomenę

 • KI Kalėdos;

 • Boulingo turnyras FMF dekano taurei laimėti (didžiausias studentiškas boulingo turnyras Lietuvoje);

 • Biliardo turnyras kartu su dėstytojais;

 • Gedimino dienos;

 • KIF studentų ir administracijos boulingo turnyras;

 • Protmūšis „Medžiagų mechanikos“ tema;

 • Prisidėjimas prie renginio „Makaronų tiltai“;

 • Night to Unite;

 • Atributikos platinimas;

 • Keturiųfakultetųrenginys – INDI.


Vgtu sa pasi lym teikimas rengiant iuos dokumetus
VGTU SA pasiūlymų teikimas rengiant šiuos dokumetus

 • VGTU neformaliojosuaugusiųjųšvietimosistemojetechnologijosirfiziniųmokslųsrityjeįgytųkompetencijųvertinimoirpripažinimotvarkosaprašas;

 • VGTU studijųdalykomoduliokortelės;

 • VGTU egzaminųsesijųirbaigiamųjųdarbųrengimobeigynimoorganizavimo tvarkosaprašai2013-2014m.;

 • VGTU papildomųjųstudijųtvarkosaprašas;

 • VGTU bendriejifakultetotarybosnuostatai;

 • VGTU bendriejifakultetonuostatai;

 • VGTU fakultetostudijųkomitetonuostatai;

 • VGTU bendriejikatedrosnuostatai;

 • VGTU pažangumostrategija;

 • VGTU praktikų organizavimo tvarkos aprašas.


Socialin s akcijos
Socialinės akcijos

 • Pyragų diena Išsipildymo akcijos rėmuose;

 • Atšvaitų akcija;

 • AIDS dienos minėjimas;

 • Kraujo donorystės akcijos;

 • Gyvoji biblioteka;

 • „No smoking week“;

 • Vaikų iš globos namų futbolo treniruočių organizavimas;

 • Savanoriškaiprisijungėmeprieakcijos „Darom“;

 • Projektas „Nusirašinėklegaliai – naudoksavosmegenis“;

 • Erasmus Lietuvosmokykloms;

 • Misija Erasmus.


Iniciatyv skatinimas
Iniciatyvų skatinimas

 • VGTU šokėjos;

 • VGTU krepšinio fanai;

 • VGTU ESN išvykos į įvairius tarptautinius suvažiavimus;

 • Fotoklubo „Fotyvas“ veiklos rėmimas;

 • ESTIEM LG Vilnius (įsikūrimas, TIMES turnyras);

 • Teatro studijos „Palėpė“ tarptautinis festivalis;

 • Ansamblio „Vingis“ ir choro „Gabija“ išvykų finansavimas;

 • „Misija Erasmus“ projekto įgyvendinimas;

 • Šachmatų turnyras;

 • Step Draw rėmimas;

 • Renginys „IMKI“.


Integracija akademin bendruomen
Integracija į akademinę bendruomenę

 • Stovykla moksleiviams „Pažink profesiją“;

 • Pirmakursių stovyklos;

 • Krikštynos;

 • Kuratorių programa;

 • Studijų mugės ir atvirų durų dienos;

 • Kelionės į mokyklas;

 • KI iš arčiau;

 • Seniūnų programa;

 • „Pirmakursio užrašai“.


Garantuoti stabili organizacijos veikl
Garantuoti stabilią organizacijos veiklą

 • Sudaryti sąlygas veiklos tęstinumui;

 • Didinti biuro ir padalinių fakultetuose veiklos efektyvumą;

 • Užtikrinti finansinį stabilumą.


Sudaryti s lygas veiklos t stinumui
Sudaryti sąlygas veiklos tęstinumui

 • Aktyvus bendradarbiavimas su VGTU SA Alumni klubu (Alumni sąskrydis);

 • Ataskaitų ruošimas ir archyvavimas;

 • Patirties perdavimas visuotinių, vidinių, fakultetinių ir komitetinių mokymų metu;

 • Naujų narių pritraukimas (viso narių: 359, naujų: 226).


U tikrinti finansin stabilum
Užtikrinti finansinį stabilumą

 • SA biudžetąsudaro 4 skirtingifinansavimošaltiniai;

 • Dalyvavimoprojektinėjeveiklojestiprinimas (naujosperspektyvos LSS);

 • Finansiniųataskaitųteikimasseniūnamstvirtinti;

 • Atidesnisišlaidųplanavimas;

 • Svetainėsgaukfinansavima.ltpanaudojimas;

 • AktyvusbendradarbiavimassuVilniausmiestosavivaldybedėlįvairiųjaunimoprojektų;

 • Galimybėskirti 2 proc. gyventojųpajamųmokesčioparamą;

 • Ilgalaikiųrėmėjųpaieška;

 • Momentiniųprizųpaieškastudentams.


Didinti biuro ir padalini fakultetuose veiklos efektyvum
Didinti biuro ir padalinių fakultetuose veiklos efektyvumą

 • Rašomi veiklos planai;

 • Aktyvus kontrolės komisijos darbas;

 • Padėkos už gerą darbą (Grand Christmas, padėkos raštai);

 • Sudarytos darbo arba savanoriško darbo sutartys;

 • Pilnai įrengtas bei veikiantis CB, fakultetų aprūpinimas visa reikalinga įranga;

 • Naujos patalpos (projektas „Studentų namai“)

 • Ruošiama nauja VGTU SA darbo regalmento redakcija.


Pagrindiniai r m jai ir partneriai
Pagrindiniai efektyvumąrėmėjaiirpartneriai

 • Tiketa;

 • Loftas;

 • Operosirbaletoteatras;

 • Dažasvydžiocentras;

 • Vichy;

 • Tarantino;

 • Posh;

 • Draiveris;

 • Ramirent;

 • Snowarena;

 • Ideal;

 • Pogo baras;

 • pasTą;

 • Apollo;

 • Red bull;

 • Talentųkartą

 • AIESEC.


Renginiai projektai mokymai
Renginiai, projektai, mokymai efektyvumą

 • Night to Unite‘13

 • Inžinieriųdienos („Transmechanija“, „Tranzas“), ARDI, Laifas, Kylam, Manage days, KI dienos;

 • Doing buisnes in;

 • Tarptautinėstudentųdiena;

 • Šokiųvakarai;

 • Gediminodienos;

 • Boulingoturnyras FMF dekanotaureilaimėti;

 • SeniūnųdienabeiSeniūnųinkubatorius;

 • Visuotiniaimokymai, komititetųmokymai;

 • Išvažiuojamiejiposėdžiai;

 • Sąskrydžiai;

 • Aukštadvariotvarkymas.


Ateities gair s
Ateities gairės efektyvumą

 • Pilnai veikiantis bendrabučių tarybos modelis;

 • Pasiruošimas bendrabučių administratoriaus keitimui;

 • Studentų reikalų tarybos įkūrimas;

 • LPD pozicija;

 • Iniciatyvų skatinimo fondo įkūrimas;

 • Bendrabučių darbo ir poilsio zonos;

 • Studentų laisvalaikio centras;

 • Zonos darbui grupėse;

 • Studentų laikraštis;

 • Projektas „Garažas“.


Vgtu student atstovyb s veiklos ataskaita

Ačiū už dėmėsį bei bendrą darbą dėl studentiško rytojaus!

VGTU SA-už studentišką

rytojų!