Download
ji t n kvality technologick ch proces n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jištění kvality technologických procesů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jištění kvality technologických procesů

Jištění kvality technologických procesů

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Jištění kvality technologických procesů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jištění kvality technologických procesů D 1.Sterilizační procesy

 2. Obsah • sterilizace • základy procesu • druhy • použití

 3. Sterilizační procesy • Sterilizační procesy slouží k odstraňování – zabíjení - mikroorganismů • Patří ke kritickým krokům výroby sterilních produktů.

 4. Sterilizační procesy • vyr 34_Sterilizace teplem.doc • Každý sterilizační proces musí být validován a vhodně monitorován • Záznam o sterilizaci musí být součástí dokumentace sterilních produktů

 5. Sterilizační procesy • Dosažení sterilizační úrovně ( SAL - Sterility Assurance Level ): z populace 106 přežije méně než 1 mikroorganismus • Proces kterým se odstraňují všechny mikroorganismy : bakterie, viry , houby atd.

 6. Sterilizace • Sterilizace vlhkým teplem • Sterilizace suchým teplem • Sterilizace zářením • Sterilizace chemická • Sterilizace filtrací

 7. Sterilizace • Snižování – usmrcování MO ( mikroorganismů ) lze formálně popsat pomocí kinetiky reakcí prvního řádu • dC/ dt = k C • C koncentrace MO v čase • C0 koncentrace MO na počátku sterilizace (bioburden) • t čas • k rychlostní konstatnta hynutí MO • D – Decimal Reduction Time - čas zahřívání nebo působení sterilizačního prostředí potřebný na to, aby se obsah MO snížil při dané teplotě o jeden řád • F0 - smrtící účinek ( čas ) • F0 = D * log C0 / C

 8. Sterilizace • D - je specifické podle druhu MO. Údaje jsou vztahovány k teplotě standardní 121°C. • Platí pravidlo pro parní sterilizace, že snížením teploty o 10°C vzroste hodnota D cca 10 x • BI biologický indikátor – používá se rezistentní např. nejčastěji Bacilus stearothermophillus nebo Bacilus coagulans s D od 0,1 – 2 minuty • Předpokládá se usmrcení všech BI v testu - do systému se vkládá např. až 10 BI – prokazuje se redukce MO nejméně o 6 řádů

 9. Faktor F – vztažný čas • Sterilizační účinnost může být hodnocena na základě teploty a času nebo na základě výpočtu „F“ hodnot : • F = i 10 (Ti-Tstd)/Z . ti • Ti ~ okamžitá hodnota teploty • Tstd ~ standardní teplota pro daný typ sterilizace • ti ~ časový interval • Z ~ změna teploty, která způsobí změnu hodnoty D o 1 řád • D ~ čas potřebný za dané teploty k redukci mikroorganismů o 90 % • a) sterilizace sytou parou: Fo=i 10 (Ti-121)/10 . ti • b) sterilizace suchým teplem: FH=i 10 (Ti-160)/20 . ti • c) depyrogenizace suchým teplem:FD=i 10 (Ti-250)/46,4. ti

 10. Sterilizace vlhkým teplem • Sterilizace teplem ( uveden pouze příklad ): • Vlhké teplo :např. vaření ve vodě 100°C 30 minut opakované 3x po 24 hodinách • Zahřívání ve vodní páře pod tlakem : • 150 kPa 110°C, 40 minut • 170 kPa 115°C, 30 minut • 200 kPa 120°C, 20 minut

 11. Sterilizace vlhkým teplem • Parní sterilizace ( teplota 121°C , 15 – 20 minut – nepřežití MO v materiálech nebo na povrchu objektů ) • Sterilizováním ve farmaceutické praxi se rozumí snížení počtu mikroorganismů o 3 až 6 řádů.

 12. Sterilizace suchým teplem • Přenos tepla vzduchem. Při procesu chybí hydratace a hydrolýza molekul. Proces probíhá denaturací molekul v buňce. Nutno dodat více tepla ve srovnání s vlhkou sterilizací. • Popis sterilizace lze popsat analogicky s vlhkou sterilizací

 13. Sterilizace suchým teplem • Teplota se zpravidla volí 160°C po dobu 120 minut • Indikátory s MO Bacillus subtilis • Proces je řízen podle charakteru vsádky (např.poréznost), podle geometrie, způsobu přenosu tepla

 14. Sterilizace suchým teplem • Záznamy teplot v nejstudenějším místě • Sterilizaci předchází vyhřátí celého prostoru • Zpravidla nucený oběh filtrovaného vzduchu v komoře • Při chlazení nutno použít sterilní vzduch, plyn

 15. Sterilizace zářením • Používá se γ záření nebo β záření • Dochází k denaturaci nebo ničení molekul (rozklad vody na peroxidy , které ničí buňku) • Sterilizace je prováděna v suchém stavu materiálu • Doba ozařování je specifická síle zdroje • Použití pro materiály, které nesnáší tepelnou sterilizaci • Nutno prokázat, že při sterilizaci nedochází k škodlivým účinkům na materiál

 16. Chemická sterilizace • Při sterilizaci dochází k chemické reakci nukleofilů nebo radikálů s molekulami v buňkách. Tím dochází k denaturaci molekul. • Ethylenoxid, peroxid vodíku, kyselina peroctová, oxid chloričitý, formaldehyd • K indikaci se používá Bacilus subtilis nebo stearothermophilus

 17. Chemická sterilizace • Používá se u specifických případů • Nesmí docházet ke škodlivým účinkům na produkt • Zabezpečení dostatečného kontaktu media s předměty, povrchy • Průběžné kontroly monitoring teploty, tlaku, vlhkost

 18. Sterilizace filtrací • Bakteriální filtrace (zpravidla papírové svinuté – svíčkové filtry s velikostí „otvorů“ 0,2 μm ) může být metodou sterilizační, ale i pouze aseptickým postupem pokud se produkt plní do sterilních nádob , které se sterilně uzavírají.

 19. Sterilizace • Konec přednášky č. D1