respiratorna insuficijencija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 1427 Views
 • Uploaded on

RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA. Prof. Višnja Majerić - Kogler. DEFINICIJA. NAECC ( North American- European consensus comitee), 1994. ARDS je upalni proces u plućima sa: - akutnim nastupom respiratorne insuficijencije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA' - ostinmannual


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
respiratorna insuficijencija

RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA

Prof. Višnja Majerić - Kogler

definicija
DEFINICIJA
 • NAECC ( North American- European consensus comitee), 1994.
 • ARDS je upalni proces u plućima sa:

- akutnim nastupom respiratorne

insuficijencije

- novonastalim obostranim infiltratima na

RTG-u

- odsustvom lijevostranog srčanog

zatajenja

definicija3
DEFINICIJA

- hipoksemijom – PaO2/FiO2< 27 kPa ( 300

mmHg ) neovisno o razini PEEP-a

 • Isti kriteriji vrijede i za dijagnozu ALI, osim što je PaO2/FiO2 između 27 kPa ( 200 mmHg ) i 40 kPa ( 300mmHg )
definicija4
DEFINICIJA
 • LISS – Lung Injury Severity Score
 • Na ljestvici od 0 - 4 vrednuju se PaO2/FiO2, RTG, popustljivost pluća i razina PEEP-a
 • Konačni zbroj iznad 2.5 ukazuje na ARDS
etiologija
ETIOLOGIJA
 • direktna ozljeda pluća – 70-80%,najčešće uzrokovana pneumonijom, aspiracijom želučanog sadržaja, kontuzijom
 • indirektna ozljeda pluća – posljedica sistemne upale ( sepsa, peritonitis, pankreatitis, trauma, kardiopulmonalni bypass)
patofiziologija
PATOFIZIOLOGIJA
 • Intersticijski i alveolarni edem → porast ekstravaskularne plućne vode → smanjenje plućne popustljivosti i FRC-a te povećani mimotok → atelektaze uzrokovane težinom “mokrih“ pluća i povećanim intraabdominalnim tlakom
klini ka slika
KLINIČKA SLIKA
 • PLUĆNI SIMPTOMI:

- cijanoza

- tahipneja → hipokapnija

- dispneja

- auskultatorni nalaz

 • MANIFESTACIJE VEZANE ZA DRUGE ORGANSKE SUSTAVE
3 faze razvoja ali ards
3 FAZE RAZVOJA ALI/ARDS

1. Unutar nekoliko dana razvija se

nekardiogeni edem pluća

2. Upalna reakcija i organizacija edema

( hijaline membrane)

3. Razvoj fibroze

monitoring
MONITORING
 • dubina sedacije
 • frekvencija disanja
 • FiO2
 • periferna saturacije kisika
 • end-tidal CO2
 • parametri ventilatora
 • plinske analize
 • RTG ( najmanje dva puta tjedno)
 • invazivno mjerenje tlaka
 • balans tekućine, diureza
cilj lije enja
CILJ LIJEČENJA
 • Osigurati adekvatnu izmjenu plinova

PaO2 > 8 kPa

SaO2 > 90 %

pH 7.2 - 7.4

lije enje
LIJEČENJE
 • Ukoliko je bolesnik hemodinamski nestabilan, ali održava PaO2 iznad 8 kPa uz suplementaciju kisika putem maske, indicirana je hemodinamska, prije ventilatorne invazivne ( intubacija) potpore jer sedacija i inicijacija pozitivne ventilacije mogu uzrokovati značajan kardiovaskularni kolaps tijekom hipovolemije.
lije enje12
LIJEČENJE
 • Ukoliko je bolesnik iscrpljen sa frekvencijom disanja 30 - 35 / minuti, PaO2 < 7 – 8 kPa uz suplementaciju kisika sa porastom PaCO2 ili pH < 7.3 indicirana je mehanička ventilacija.
nippv ne invazivna ventilacija pozitivnim tlakom
NIPPV – ne - invazivna ventilacija pozitivnim tlakom
 • Ukoliko je bolesnik pri svijesti
 • Kooperativan
 • Hemodinamski stabilan
 • Tolerira kratka razdoblja bez ventilacijske potpore
 • Može duboko udahnuti
 • Ne pokazuje znakove umora
indikacije za intubaciju
INDIKACIJE ZA INTUBACIJU
 • Neadekvatna izmjena plinova primjenom NIPPV
 • U slučaju kontraindikacije za NIPPV
 • Kod poremećaja svijesti
 • Nemogućnosti održavanja dišnog puta
 • Kompromitiranog CNS-a ( ozljeda glave, edem)
 • Akutnog kirurškog zahvata
intubacija
INTUBACIJA
 • Oralna intubacija
 • Intubacija pomoću fiberbronhoskopa na budnom bolesniku
 • Nazalna intubacija na slijepo
traheotomija
TRAHEOTOMIJA
 • Rijetko mjera prvog izbora osim kod kompromitiranog gornjeg dišnog puta
 • Za dugotrajnu ventilacijsku potporu ili kod odvajanja od respiratora
 • Relativno kontraindicirana u akutnoj fazi
 • Kontraindicirana kod poremećaja koagulacije
open lung koncept
“OPEN LUNG“ KONCEPT
 • Lachmann i Jonson
 • "Recruitment" manevar za otvaranje kolabiranih regija pluća, praćen primjenom PEEP-a koji će prevenirati kolaps regija u kojima je manevar primijenjen.
 • Taj pristup je djelotvoran u ranoj fazi ALI/ARDS te smanjuje potrebu za krajnjim mjerama (ECMO).
open lung koncept18
“OPEN LUNG“ KONCEPT
 • Cilj je primijeniti tlak, dovoljno visok da otvori većinu dijelova kolabiranog pluća.
 • Kako pleuralni tlak raste iz "ne-zavisnih" prema "zavisnim" dijelovima pluća, kolaps nastaje samo ako je transpulmonalni tlak 0 ili negativan. Iz toga slijedi da su dijelovi sa najvećom tendencijom kolapsa "zavisni", te je potreban visoki tlak u dišnim putevima da se ti "zavisni" dijelovi otvore.
open lung koncept19
“OPEN LUNG“ KONCEPT
 • Posljedice primjene tlaka od 40-60 cmH2O:

- distenzija "ne-zavisnih" dijelova pluća

- otvaranje dišnih puteva u "zavisnim" regijama

- otvaranje manje kolabiranih dišnih puteva u

donjim regijama pluća

peep od 15 20 cmh 2 o
PEEP od 15-20 cmH2O
 • METODA MANUELNE HIPERINFLACIJE

-ventilacija pomoću balona sa manometrom, valvulom i dodatkom za mješavinu O2/zrak pod tlakom, sa PEEP-om 15-20cmH2O. Pluća se prenapušu do tlaka 45-55 cmH2O i taj tlak se drži 20-30 sekundi. Manevar se ponovi dva puta.

slide21
PEEP
 • PRIMJENA CPAP-a
 • METODA ZADRŽAVANJA PRODUŽENE INSPIRATORNE PAUZE

- ukupni inspiratorni tlak se poveća na 45-50 cmH2O nakon čega se primijeni inspiratorna pauza od 20 sekundi.

Manevar se ponovi tri puta.

slide22
PEEP
 • Lachmann METODA
 • - primjena tlačno kontrolirane ventilacije, I:E 1:1,

frekvencija 8-10/minuti, PEEP 20 cmH2O, vršni inspiratorni tlak se poveća na 50-55 cmH2O te se tako ventilira bolesnika 2 minute

parametri ventilatora
PARAMETRI VENTILATORA
 • Manji volumeni – 6 ml/kg
 • Niske vrijednosti vršnog inspiratornog tlaka u dišnim putevima < 30-35 cmH2O ( uzeti u obzir plućnu popustljivost)

→ permisivna hiperkapnija

 • PEEP – 18-20 cmH2O
parametri ventilatora 2 metode primjene peep a
PARAMETRI VENTILATORA – 2 METODE PRIMJENE PEEP-a
 • METODA "NAJBOLJE ARTERIJSKE OKSIGENACIJE"

-titracija PEEP- od viših prema nižim vrijednostima dovodi do smanjenja arterijske oksigenacije nakon "de - recruitmenta“

- nakon "recruitment" manevra PEEP je postavljen na 18 - 20 cmH2O

- PEEP se postupno snižava za 1 cmH2O svake 2-3 minute dok se ne smanji arterijska oksigenacija → tlak kolapsa

- učini se novi "recruitment" manevar, a PEEP se postavi 1 cmH2O više od tlaka kolapsa

parametri ventilatora 2 metode primjene peep a25
PARAMETRI VENTILATORA – 2 METODE PRIMJENE PEEP-a
 • METODA NAJBOLJE "BREATH TO BREATH “ POPUSTLJIVOSTI

- snižavanjem PEEP-a raste popustljivost do maksimalnih vrijednosti, a nakon toga pada

- tlak na maksimalnoj razini je sličan tlaku kolapsa

- postupak je isti kao kod prethodne metode

suportivne mjere
SUPORTIVNE MJERE

1. LIJEČENJE INFEKCIJE

2. UNOS TEKUĆINE

→ nema konsenzusa za primjenu kristaloida ili koloida (uključujući albumin)

→ restrikcija ili negativna bilanca tekućine, bez ugrožavanja centralne hemodinamike ili tkivne perfuzije mogu poboljšati oksigenaciju i ishod

suportivne mjere27
SUPORTIVNE MJERE

3. PREHRANA

→ preferira se enteralna prehrana

→ nema konzistentnih podataka o

korisnom učinku imunomodulatorne

nutritivne terapije

suportivne mjere28
SUPORTIVNE MJERE

4. NAMJEŠTAJ BOLESNIKA – PRONE POLOŽAJ

→ pleuralni tlak se više homogeno distribiura te uzrokuje povećanu ventilaciju u dorzalnim regijama

→ oksigenacija se povećava u 70 % bolesnika

→ kointraindiciran kod intrakranijske hipertenzije, nestabilnih fraktura, frakture kralježnice, fraktura kosti lica, rano nakon sternotomije

suportivne mjere29
SUPORTIVNE MJERE

5. FIZIOTERAPIJA

6. FARMAKOLOŠKA TERAPIJA

→ plućni vazoaktivni lijekovi

NO i prostaciklini

almitrin

→ kortikosteroidi – u velikom dozama kroz prva 24 sata kao profilaksa nemaju učinak na oksigenaciju

- indicirani su kod ARDS koji je posljedica Pneumocystis carinii pneumonije, tuberkuloze, vaskulitisa

suportivne mjere30
SUPORTIVNE MJERE

6. FARMAKOLOŠKA TERAPIJA

→ surfaktant

- redovna terapija u djece

- kod odraslih primjena u obliku

aerosola ili transtrahealno poboljšava

oksigenaciju i plućnu mehaniku

suportivne mjere31
SUPORTIVNE MJERE

7. ECMO

- indiciran kod teške hipoksije i

hiperkapnije

- vensko-arterijski pristup

- potrebna je sistemna heparinizacija

- preživljenje iznosi 60-70%

komplikacije ventilatorne potpore
KOMPLIKACIJE VENTILATORNE POTPORE

1. HEMODINAMSKE

- ventilatorna terapija generira pozitivni

tlak u toraksu → smanjenje venskog

punjenja i pad CO

- primjena tekućine je obično dostatna

terapijska mjera

komplikacije ventilatorne potpore33
KOMPLIKACIJE VENTILATORNE POTPORE

2. NOZOKOMIJALNE INFEKCIJE I VAP

- selektivna digestivna dekontaminacija i subglotična drenaža smanuju incidencu VAP-a

3. VALI – ventilator associated lung injury

VILI – ventilator induced lung injury

- nastaju zbog visokog transpulmonalnog tlaka (barotrauma) i velikog distendiranog volumena pluća ( volutrauma)

komplikacije ventilatorne potpore34
KOMPLIKACIJE VENTILATORNE POTPORE
 • PEEP!
 • KLINIČKA SLIKA: tenzijski pneumotoraks, subkutani emfizem, retroperitonealni emfizem
 • TERAPIJA: - drenaža tenzijskog pneumotoraksa

- sniziti tlakove u dišnim putevima smanjenjem tidal volumena i inspiratornog vremena ( smanjenje I:E omjera)

- ventilacija tubusom dvostrukog lumena