vandvision 2040 dit vand kommer fra oven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vandvision 2040 ”Dit vand kommer fra oven” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vandvision 2040 ”Dit vand kommer fra oven”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
harriet-valdez

Vandvision 2040 ”Dit vand kommer fra oven” - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation
Vandvision 2040 ”Dit vand kommer fra oven”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vandvision 2040”Dit vand kommer fra oven”

  2. Tårnby Kommune • 42.000 indbyggere • Fuldt udbygget • Stor lufthavn • Stor motorvej • Kystnær • Lavtliggende 7 m o.h. TÅRNBYFORSYNING Vand, varme og spildevand 30 medarbejdere (8 i vandforsyning) Lokal fokus

  3. Visions workshop med 10 krat i gulvtæppet. • NIRAS (Proceskonsulent) • Grundfos • DTU Interessenter • Lufthavnen • Tårnbyhuse – lokalt boligselskab • Kommunen

  4. Kastrup år 2040 Vi er en vandforsyning Af vand med den rette kvalitet til det konkrete formål. Der sikre kvaliteten helt ind til brugeren. Der varetager kvalitetsovervågning og kvalitetskontrol på brugerniveau.

  5. Kastrup år 2040 Biosystem – Urin, afføring og grønt køkkenaffald opsamles til biogas. ”Ingen” fækalier mv. i kloakken, badevandet eller kælderen. Kloakkerne er nu et vandressourcesystem. Vandbehandlingsanlæg der udnytter overfladevandet til brugsformål.

  6. Kastrup år 2040 Brusekabiner, vaskemaskiner opvaskemaskiner recirkulerer brugsvandet 10-20 gange. Restprodukterne bortskaffes via affaldssystemet eller biosystemet.

  7. Kastrup år 2040 Vi bruger regnvand, overfladevand og drænvand som en ressource – ikke grundvand Vandet opsamles lokalt fra tage, søer, bassiner og drænede områder i stor skala. Lufthavnen er selvforsynede med vand drænet fra deres store græsarealer.

  8. Kastrup år 2040 Vores energiforsyningen produceres lokalt. sol, jord, vind. Grundvandsressourcen udnyttes som varme og kølelager. Energi og vandløsninger er indarbejdet i boligmassen når den blev renoveret.

  9. Kastrup år 2040 Udfordringerne Sikkerhed Myndigheder Følelser Kigge os omkring Fantasi SKAT

  10. Dit vand kommer fra oven