slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii PaedDr. Ivana Töpferová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii PaedDr. Ivana Töpferová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii PaedDr. Ivana Töpferová - PowerPoint PPT Presentation


 • 281 Views
 • Uploaded on

Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY. Anotace: výuková prezentace v prvním ročníku studia Předmět: chemie Ročník: I. ročník SŠ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii PaedDr. Ivana Töpferová' - harriet-guerra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii

PaedDr. Ivana Töpferová

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

CZ.1.07/1.5.00/34.0861

MODERNIZACE VÝUKY

slide2

Anotace: výuková prezentace v prvním ročníku studia

Předmět:chemie

Ročník: I. ročník SŠ

Tematický celek: organická chemie a biochemie

Klíčová slova: vzorce, řetězce, vazby, izomerie, modely, IUPAC

Forma:vysvětlování, skupinová práce s modely

Datum vytvoření: 26. 2. 2013

molekuly organick ch slou enin

Molekuly organických sloučenin

Uhlík je čtyřvazný.

Atomy uhlíku tvoří různě dlouhé řetězce a cykly.

Mezi atomy uhlíku jsou vazby jednoduché, dvojné nebo trojné.

Na atomy uhlíku se váží další prvky.

typy vzorc
Typy vzorců
 • strukturní vzorce = znázorňují počet atomů, jejich uspořádání a spojení atomů vazbami
 • racionální vzorce = zjednodušená forma strukturních vzorců, souhrnně uvádějí jednotlivé skupiny atomů

CH4 CH3 – CH3 CH3 – OH

typy vzorc1
Typy vzorců
 • sumární (souhrnné) vzorce = udávají počty atomů jednotlivých prvků v pořadí C, H, O a potom atomy dalších prvků v abecedním pořadí

CH4 C2H6 CH4O

 • perspektivní vzorce = znázorňují složení, uspořádání, vzájemné spojení i prostorovou orientaci atomů

Obr. 1 Molekula methanu

n zvoslov organick ch slou enin
Názvosloví organických sloučenin

Nejvyšší mezinárodní autorita v chemickém názvosloví je IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii)

Příklad:

CH3 – CH2 – OH

 • systematické: ethanol
 • triviální: líh, spiritus
 • dvousložkové: ethylalkohol

Obr. 1 Láhev ethanolu

typy model
Typy modelů

Model = pomůcka k popisu struktury a prostorového uspořádání atomů v molekulách

 • kuličkové modely

= atomy jsou zobrazeny jako kuličky a vazby jako tyčinky

 • kalotové modely

= sestaveny z kulových vrchlíků různých barev pro různé atomy

Obr. 2 Model molekuly dimethyletheru

Obr. 3 Model molekuly kyseliny methanové

typy model1
Typy modelů
 • trubičkové modely

= skládají se z fragmentů, které se liší velikostí a barvou, spojených trubičkami různé délky

 • počítačové modely

= programy pro práci vytváření geometrie molekuly, vizualizaci a měření charakteristik

Např. ChemSketch, Rasmol, VMD, …

Obr. 4 Model molekuly ethanolu

izomerie
Izomerie

= dvě nebo více sloučenin má stejnýsumární vzorec, liší se uspořádáním atomů v molekule a fyzikálními, chemickými, biologickými vlastnostmi

Druhy:

 • konstituční: konstituce = stavba

= izomery se odlišují pořadím spojení atomů a násobných vazeb

 • stereoizomerie: konfigurační = izomery mají stejnou konstituci, odlišují se však prostorovým uspořádáním

konformační =atomy a skupiny atomů se mohou otáčet okolo jednoduché vazby

konstitu n izomerie
Konstituční izomerie

Druhy:

a) řetězová = rozdílné uspořádání uhlíkových atomů v řetězci molekuly

C5H12 je vzorec:

 • pentanu CH3–CH2–CH2–CH2–CH3

2. 2-methylbutanu (isopentanu)

3. 2,2-dimethylpropanu (neopentanu)

konstitu n izomerie1
Konstituční izomerie

Druhy:

b) polohová = rozdílná poloha násobné vazby

v řetězci nebo rozdílné umístění některého atomu nebo skupiny atomů v molekule

C4H8 je vzorec:

 • 1-butanu CH2=CH–CH2–CH3
 • 2-butanu CH3–CH=CH–CH3
konstitu n izomerie2
Konstituční izomerie

Druhy:

c) funkční = skupinová = přítomnost rozdílných charakteristických skupin atomů v molekule

C2H6O je vzorec:

1. ethanolu CH3–CH2–OH

2. dimethyletheru H3C–O–CH3

Vyhledejte teploty varu těchto látek v MFCH tabulkách pro SŠ.

Teplota varu ethanolu je 78,3 °C a dimethyletheru je -24°C.

konstitu n izomerie3
Konstituční izomerie

Druhy:

d) tautomerie = izomery se liší polohou dvojné vazby a uhlíku

Formy:

Keto – CH2 – C – Amino – CH = C – NH2

|||

O

Enol – CH= C – OH Imino – CH2 – C = NH

||

konfigura n izomerie stereoizomerie
Konfigurační izomerie(stereoizomerie)

Druhy:

a) geometrická = příčinou je přítomnost dvojné vazby v molekule, kolem které neexistuje volná otáčivost atomů

C2Br2F2 je vzorec:

 • cis – 1,2-dibrom-1,2-difluorethenu

2. trans-1,2-dibrom-1,2-difluorethenu

konfigura n izomerie stereoizomerie1
Konfigurační izomerie (stereoizomerie)

Druhy:

b) optická = příčinou je přítomnost uhlíkového atomu v hybridním stavu sp3, který k sobě váže čtyři různé atomy nebo skupiny atomů

konforma n izomerie stereoizomerie
Konformační izomerie(stereoizomerie)

= izomery se liší prostorovým uspořádáním a stabilitou

= židličková a vaničková

= zákrytová a střídavá (nezákrytová)

typy et zc
Typy řetězců

Atomy uhlíku tvoří ve sloučeninách různě dlouhé řetězce(různě rozvětvené) a cykly:

C C C C

C C C

C

C C

C C

přímý

otevřený

rozvětvený

řetězec

uzavřený

cyklický

vazby v molekul ch organick ch slou enin
Vazby v molekulách organických sloučenin
 • Typy vazeb: převážně kovalentní
 • jednoduché
 • dvojné
 • trojné

Důkaz uhlíku

 • Rozdělení podle rozmístění dvojných vazeb:
 • kumulované C = C = C
 • konjugované C = C – C = C – C
 • izolované C = C – C – C = C
modely organick ch slou enin
Modely organických sloučenin

Obr. 5, 6, 7 Modely methanu,

ethenu a ethynu

seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1, 5, 6, 7 foto Ivana Töpferová

Obr. 2, 3, 4 byly vytvořeny v programu ACD/ChemSketch(Freeware)

Vzorce byly vytvořeny v programu ACD/ChemSketch(Freeware)

Pomůcky: stavebnice pro stavbu modelů organických sloučenin

pou it zdroje
Použité zdroje:
 • ŠIBOR, J., PLUCKOVÁ, I., MACH, J. Chemie pro 9. ročník. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7289-282-2.
 • BANÝR, J., BENEŠ, P. A KOLEKTIV. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, a.s., 1995. ISBN 80-85937-11-5.
 • Čtrnáctová, H., KOLÁŘ, K., SVOBODOVÁ, M., ZEMÁNEK, F. Přehled chemie pro základní školy. Praha: SPN a.s. , 2006. ISBN 80-7235-260-1.