izomerie l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZOMERIE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

IZOMERIE - PowerPoint PPT Presentation

terrene
505 Views
Download Presentation

IZOMERIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IZOMERIE Unele fractiuni petroliere care contin alcani sunt folosite in mod curent la curatarea petelor de pe haine! Fenomenul “părinte”al dezvoltării industriei si calitătiivietii. Grupa II: Ilie A., Enache C., Barbu M., Badea C., Preda M., Florea D.

 2. ŞTIAŢI CĂ termenul “izomerie” provine din limba greaca? isos =asemănător meros = particulă Izomeria • Este fenomenul de existenţă a substantelor organice cu aceeaşi compoziţie moleculară, dar cu structură diferită. • Este fenomenul prin care o substanta prezinta izomeri.

 3. Pentru a demonstra fenomenul de izomerie,noi am ales expunerea mai multor substante care au izomeri,prezentandu-le asemanarile si deosebirile. C H 5 12 n-pentan 2,2-dimetilpropan ( neopentan ) 2-metilbutan ( izopentan )

 4. n-pentan CH – CH - CH – CH - CH 3 2 2 2 3 Pentaneste unul dintre izomerii ce se pot obtine din formula moleculara C 5 H 12. Acest izomer face parte din categoria alcanilor si este folosit in laboratoare ca solvent. Pentan-ul este cea mai volatila hidrocarbura lichida la temperatura camerei fiind folosit cel mai adesea ca si solvent. Din cauza nepolaritatii si a lipsei sale de functionalitate,puterea sa de functionalitate este redusa,asadar doar substantele nepolare sunt solubile in el. Exceptand toate aceste pentan-ul este miscibil cu cei mai comuni solventi nepolari(eterii,hidrocarburile aromate,etc.)

 5. Proprietatile n-pentanului

 6. UTILIZARILE n-pentanului Pentan * este unul dintre agentii de sulfurare primari utilizati in producţia de spumă de polistiren; * este utilizat ca mediu de lucru in centralele electrice geotermale; * este utilizat in rafinăriile de prelucrare a petrolului;

 7. 2-metilbutanizopentan CH - CH - CH - CH | CH 3 2 3 3 Izopentan cunoscut de asemenea ca si metilbutan/2-metilbutan este un alcan care prezinta catena ramificata,avand aceeasi formula moleculara ca si n-pentan(C 5 H 12). Este un lichid extrem de inflamabil la temperatura si presiunea camerei. Punctul de fierbere este cu doar cateva grade mai mare decat tempreatura camerei;izopentanul fiind extrem de volatil intr-o zi caduroasa se evapora foarte usor. Izopentenul este utilizat in reactie cu azotul lichid pentru a ajunge la o temperatura baie de -160 ° C.

 8. Proprietatile izopentanului Formula moleculara C5H 12. Masa molara72.15 g / mol Aspectul lichid incolor Densitatea0.620 g / ml, lichid Punctul de topire-160 ° C (113 K) Punctul de fierbere28 ° C (301 K) Solubilitate in apaNemiscibil Reactii de substitutie (se distrug legaturile C – H ) Reactii de ionizare (se distrug legaturile C – C ) Reactii de oxidare (se distrug legaurile C – H ; C – C ) Reactii de descompunere termica ( se distrug legaturile de C – H ; C – C )

 9. UTILIZARILE izopentanului Izopentan -este folosit drept combustibil; -este folosit la motoarele cu reactie.

 10. 2,2-dimetilpropanneopentan CH | CH - C - CH | CH 3 3 3 Neopentanulcunoscut si sub denumirea de dimetilpropan/2,2-dimetilpropan face parte dinc categoria alcanilor prezentand o catena aciclica ramificata,avand formula moleculara C5H 12. Este un gaz extrem de inflamabil la temperatura camerei,putand devenii foarte volatil intr-o zi rece sau cand este supus unei presiuni ridicate. 3

 11. Proprietatile neopentanului Formula moleculara C5H12 Masa molara72.15 g mol -1 Aspectul de gaz incolor Densitatea0.627 g / cm 3 Punct de topire-18 ° C (255 K) Punct de fierbere10 ° C (283 K) Reactii de substitutie (se distrug legaturile C – H ) Reactii de ionizare (se distrug legaturile C – C ) Reactii de oxidare (se distrug legaurile C – H ; C – C ) Reactii de descompunere termica ( se distrug legaturile de C – H ; C – C )

 12. Utilizarile neopentanului Este utilizat in sintezele organice; INFO+ In industria petrochimica,procesul de izomerie este utilizat pentru obtinerea benzinelor superioare.

 13. C4 H10 • Butanuleste un compus chimic din categoria alcanilor, o hidrocarbură saturată aciclică, cu o catenă de patru atomi de carbon legaţi prin legături simple. • Formula chimică: CH3-CH2-CH2-CH3 • Izobutan esteun gaz extrem de inflamabil, • Formulăchimică:(CH 3) 3 CH Butelii cubutangaz – încălzirea locuinţei, a apei manajere

 14. METILPROPAN

 15. BUTAN

 16. FENOMENUL DE IZOMERIEButan,Metilpropan – izomeri de catena

 17. CONCLUZII • Ilustrarea proprietatilor si utilizarilor diferite ale unor compusi organici care au aceeasi formula moleculara dar asezare structurala diferita se demostreaza fenomenul de izomerie precum si necesitatea existenei acestui fenomen pentru facilitarea vietii noastre. • Pe cat de benefic este acest fenomen in usurarea tuturor muncilor,pe atat nocivitatea lui ne ataca in mod involuntar.

 18. Derivatii halogenilor (Cl, Br, F, I, HCl, HF)-sunt poluanti toxici care actioneaza asupra organismelor si provin din industria chimica, de producere a aluminei.Foarte sensibile la flor(F) sunt coniferele si pomii fructiferi care la o concentratie de 60-100ppb mor. • Aldehidele-exemplu:acroleina, foarte toxica si iritanta pt. om, substanta eliminata in natura de rafinariile de petrol, motoarele autovehiculelor, de crematoarele de gunoaie menajere. INFO + Din amestecul de derivanti clourati cu diferite grade de substitutie rezultat din reactia de clourare a metanului, componentii sunt separati prin distilare. Sunt utilizati ca solventi(CCl4),agenti frigorifici(CH3Cl),anestezici (CH2Cl2) si intermediari in sinteze organice!