slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Martynas Pankauskas Aplinkos apsaugos agentūros PowerPoint Presentation
Download Presentation
Martynas Pankauskas Aplinkos apsaugos agentūros

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Martynas Pankauskas Aplinkos apsaugos agentūros - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

Nemuno UBR pagrindinių ir papildomų priemonių programos įgyvendinimas - esama situacija, problemos ir galimybės. Programos priemonės ir jų galimi poveikiai vandens telkinių būklei Akmenos-Danės upės baseine. Martynas Pankauskas Aplinkos apsaugos agentūros.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Martynas Pankauskas Aplinkos apsaugos agentūros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nemuno UBR pagrindinių ir papildomų priemonių programos įgyvendinimas - esama situacija, problemos ir galimybės. Programos priemonės ir jų galimi poveikiai vandens telkinių būklei Akmenos-Danės upės baseine

Martynas Pankauskas

Aplinkos apsaugos agentūros

upi basein rajon valdymo plan ir priemoni program esm
Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų esmė
 • UBR valdymo planai ir priemonių programos turi būti paremtos išsamia informacija apie esamą vandens telkinių būklę, taršos šaltinius.
 • Reikalinga moksliškai pagrįsta informacija kokia yra žmogaus nepaveikta vandens telkinių būklė, kad būtų galima rasti teisingą atskaitą, kas tai yra gera būklė, kad teisingai nustatytume siektinus tikslus.
slide4
Reikalinga gerai suprasti gamtoje vykstančius procesus, tam kad galėtume numatyti kokios priemonės gali būti efektyviausios ir per kokį laikotarpį jos padės pasiekti tikslus.
 • Reikia įvertinti, kurie sektoriai daro didžiausią įtaką tam, kad imtis priemonių jai sumažinti.
 • Reikia žinoti socialinius-ekonominius veiksnius, kad būtų galima numatyti kur ilgalaikėje perspektyvoje didės vandens telkinių naudojimas ir poveikis jų būklei.
slide5
Įvertinti vandensaugos tikslų pasiekimo kaštus bei socialines ir ekonomines pasekmes.
 • UBR valdymo planų ir priemonių programų sėkmė priklauso ir nuo to, kuo yra įtrauktas didesnis ratas suinteresuotų atstovų, kurie atsakingi už vandens telkinių būklės gerinimą ir kurie geriau žino situaciją vietoje, taip pat vandens naudotojų, kurie turėdami daugiau informacijos apie daromą poveikį vandens telkiniams galėtų pasiekti, kad šis vandens telkinių naudojimas būtų tausojantis.
siekiant geros vandens telkini b kl s
Siekiant geros vandens telkinių būklės:

ES šalys vienu metu susistemino turimą informaciją, įvertino esamą vandens telkinių būklę, poveikį ir parinko priemones gerai vandens telkinių būklei siekti.

situacija lietuvoje
Situacija Lietuvoje
 • Nemuno UBR Priemonių programa ir Valdymo planas rengtas remiantis vandens telkinių būklės monitoringo duomenimis, duomenimis teiktais įmonių apie išleidžiamą taršą, įvairiais statistiniais duomenimis, mokslininkų, ekonomistų atlikta įvairiapuse analize, modeliavimo rezultatais, įvertinta galimybė minimaliomis sąnaudomis pasiekti gerą būklę (kaštų/naudos analizė).
kin s veiklos poveikiai vandens telkiniams
ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIAI VANDENS TELKINIAMS
 • PASKLIDOSIOS TARŠOS
 • SUTELTOSIOS TARŠOS
 • HIDROMORFOLOGINIŲ PAKEITIMŲ
 • HIDROELEKTRINIŲ
priemoni programa vandensaugos tikslams pasiekti
Priemonių programa vandensaugos tikslams pasiekti

Pagrindinės priemonės

Papildomos priemonės

 • Miestų nuotekų valymo
 • Nitratų
 • Geriamojo vandens
 • Paukščių
 • Buveinių
 • Maudyklų
 • Nuotekų dumblo
 • Augalų apsaugos priemonių
 • Poveikio aplinkai vertinimo
 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
 • Stambių avarijų (SEVESO)
 • Sutelktajai taršai mažinti (miestų ir pramonės nuotekos)
 • Pasklidajai taršai mažinti (žemės ūkio)
 • Hidromorfologinei būklei gerinti
priemon s skirtos g e rai b klei vandens telkiniuose siekti
Priemonės, skirtos gerai būklei vandens telkiniuose siekti
 • Vandens telkinių taršos iš sutelktųjų taršos šaltinių mažinimas;
 • Vandens telkinių taršos iš pasklidosios taršos šaltinių mažinimas;
 • Vandens telkinių hidromorfologinės būklės gerinimas;
 • Tarpinių ir priekrantės vandens būklės gerinimas;
 • Tiriamasis monitoringas;
 • Visuomenės švietimas vandens telkinių būklės gerinimo klausimais.
a i u d mes
Ačiū už dėmesį

Ačiū už dėmesį