Download
ordklasser n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ordklasser PowerPoint Presentation

Ordklasser

360 Views Download Presentation
Download Presentation

Ordklasser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ordklasser

 2. Tidigare • Verb • Substantiv • Adjektiv • Pronomen • Räkneord

 3. Verb

 4. Grundform • ATT Ett verbs infinitivmärke

 5. Ta tema • Köpa köpte köpt • Starta startade startades • Nå nådde nått • Kliva klev klivit • Vinna vann vunnit • Knyta knöt knutit

 6. Starka och svaga verb • Oregelbundna (Starka)= vokalväxling • bryta – bröt - brutit finna, fann, funnit • Regelbundna (Svaga) =samma rotmorfem • hoppa - hoppade - hoppat bo - bodde - bott

 7. SubstantivEn, ett, flera • Konkreta • människor målvakt • djur sork • växter tall • saker fotboll • ämnen vatten • grupper av föremål/individer ex lag

 8. Abstrakta • Känslor glädje • Egenskaper skicklighet • Tillstånd trötthet • Handlingar passning • Förlopp soluppgång

 9. Adjektiv • Ord som beskriver substantiv. • Talar om hur något är eller ser ut. • Kompareras: regelbundet, oregelbundet eller med mer och mest

 10. Bestämd/obestämdsingular/plural • Bil • Pojken • Blommorna • Hästar

 11. Positiv, Komparativ och Superlativ • ny ny-areny-ast (regelbundet) • dyr dyr-aredyr-ast (regelbundet) • lång läng-reläng-st (oregelbundet) • liten mindre minst (oregelbundet) • spännande mer spännande mest spännande

 12. Pronomen • 1:a person: den som talar • 2:a person: den man talar till • 3:e person: den man talarom 3:e 1:a 2:a

 13. Pronomen- personliga • Singular • jag mig • du dig • han/hon honom/henne • den/det den/ det

 14. Plural • vi oss • ni er • de dem - Han lånade hennes kamera. • Fåglarna är vaksamma när de letar efter föda

 15. Pronomen- possesiva • Talar om vem som äger något. • min, mitt, mina • din • deras • hennes/hans

 16. Pronomen- Reflexiva • Syftar tillbaka på den som gör något • sig • sin • sitt • sina

 17. Pronomen- Relativa • Syftar tillbaka på ett ord eller uttryck som redan nämnts. • som • vilken/vilket, vilka • vars • vad Han hittade inte boken som han köpt. Den var spårlöst borta, vilket retade honom till vansinne. Han letade efter en bok vars namna han glömt bort. Trots att han tänkte allt vad han orkade.

 18. Räkneord • Tal • Ordningstal • Datum • Fjärde, 21:a, 13, arton, 5 februari 2008, 24.12.2010

 19. Lite mer…. • Adverb • Prepositioner • Konjunktioner • Subjunktioner • Interjektioner

 20. Adverb • Tidsadverb • Rumsadverb • Sättsadverb • Satsadverb

 21. Tidsadverb • När? • I går var jag på konsert. • Jag ska snart berätta om den.

 22. Rumsadverb • Var? Konserten var utomhus. • Vart? Hela klassen gick dit. • Varifrån? Vi gick hemifrån klockan sju

 23. Sättsadverb • Hur? • Jag lyssnade noga på musiken. • Den var bra.

 24. Satsadverb • Adverb som säger något om en hel sats. • Exempelvis: inte, kanske, naturligtvis, nog, nämligen, tydligen, tyvärr, ändå, antagligen, lyckligtvis.. - Hon vann ju lyckligtvis.

 25. Prepositioner • Beskriver förhållande mellanplatser, saker, personer • Med, till, om, av, på, bakom, från ,över… • I bokenfanns bilder av maträtter. • Alla talade om henne. • Jag sitter i soffan och du på stolen. • På grund av att du sa så där vill jag inte…..

 26. Konjunktioner • Bindeord som används för att sätta ihop ord eller satser. • De vanligaste är: och, eller, men, utan, för…. • Har inte direkt någon egen betydelse… • Falun och Göteborg har modevisningar i vår. • Emma visar kläder och Kalle designar dem. • Hon förstod att hon skulle bli lite sen, men att hon ändå skulle hinna byta om.

 27. Subjunktioner • Finns många olika och kan bestå av flera ord. • Underlättar att göra dig förstådd. • Använder man fel kan det lätt bli missförstånd. • Viktig funktion - inleda bisatser. • Hon skriver. Hon har något att säga. • Hon skriver därför att hon har något att säga. • Jag tycker om att läsa. Jag lånar många böcker. • ?

 28. Interjektioner • Kallas också utropsord Om du börjar en sats/mening med en interjektion ska du sätta ut efter utropsordet. - Nej, jag vill inte! • hej, jalla, aj, blä, ja, jaså, okej, nej, poff, vrooom, bä, pip, jäklar, psst, oj…..