ordklasser och fraser n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ordklasser och fraser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ordklasser och fraser

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Ordklasser och fraser - PowerPoint PPT Presentation

209 Views
Download Presentation

Ordklasser och fraser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ordklasser och fraser Anna Jirestål, Linnéuniversitetet, Växjö – www.lektion.se

 2. Substantiv • Konkreta (saker vi kan uppfatta med våra sinnen) Artist, ek, mygga, elevråd, fiol • Abstrakta (saker vi inte kan uppfatta med våra sinnen) Givmildhet, glädje, kunskap, lycka, huvudvärk, ondska • Egennamn Lovisa, Sahara, Sverige, Växjö, Lillan, Svensson

 3. Substantiv forts. Bestämd/obestämd form Obestämd form Singular obestämd: (en) banan Plural obestämd: (flera) bananer Bestämd form Singular bestämd: (den) bananen Plural bestämd: (de) bananerna Genus • Utrum (n-ord) En banan, bananen En stol, stolen • Neutrum (t-ord) Ett äpple, äpplet Ett bord, bordet

 4. Substantiv forts. • Genitiv • Bildas alltid med ändelsen –s • Peters, myggans, kärlekens, flickans, vinets, turens, • Singular (ental) Katt, hund, hus, flicka, moln, telefon, sång, rykte, vårta • Plural (flertal) Katter, hundar, flickor, moln, telefoner, sånger, rykten, vårtor

 5. Substantiv forts. • Substantivfraser/Nominalfraser • Består av ett substantiv som utgör huvudordet i frasen samt eventuella attribut. De gamla skorna står i garderoben. Attr. Attr. HO Jag såg inte lyktan.– Lyktan står här utan attribut men räknas NF ändå som nominalfras.

 6. Adjektiv • Beskriver och talar om hur någon eller något är: Rolig, död, gul, varmare, gladast, bäst, söt, kall • Bestämmer substantiv eller pronomen: • Lisa har en hallonröd mössa • Hon är ledsen idag. * Komparation (egenskapen förstärks) Positiv Komparativ Superlativ Rolig Roligare Roligast Exotisk mer exotisk mest exotisk Liten mindre minst

 7. Adjektiv forts. • Adjektivfraser - I adjektivfraser är huvudordet alltid ett adjektiv. • Adjektivfraser kan användas framför substantiv som attribut. En litenstuga Han äter enbart svensk mat HO • Adjektivfraser kan också stå självständigt, som predikativ. Jag är jättesnäll. Han blev alldeles paff. HO

 8. Pronomen Pronomen ersätter substantiv eller ibland hela satser • Personliga pronomen

 9. Pronomen forts. • Reflexiva pronomen • Syftar tillbaka på subjektet (den som gör något) i satsen. Jag tvättar mig. Du tvättar dig. Han tvättar sig. • Demonstrativa pronomen (utpekande pronomen) Den här, den där, det här, det där, de här, de där, denna, detta, dessa, sådan, sådant, sådana Den här boken vill jag läsa. Sådant oväsen det var!

 10. Pronomen forts. • Relativa pronomen(tillbakasyftande) Som, vilken, vilket, vilka, vad, vars Jag har en syster somär frisör. Hon tog en bronsmedalj, vilket ingen hade väntat sig. Här är hunden varsägare försvann. • Interrogativa pronomen (frågande pronomen) - Inleder frågor: vad, vem, vilka, vilken, vilket, hurdan Vem kommer på middag? Vad gör du?

 11. Pronomen forts. • Indefinita pronomen (obestämda pronomen) man, någon, något, några, ingen, inget, inga, alla, många, allting, somliga, ingenting, andra Mankan inte få alltinghär i världen, säger somliga. • Pronomen kan vara attribut i nominalfraser: dessa skor • Pronomen kan också bilda egna nominalfraser: Han såg henne

 12. Verb • Ord som betecknar handlingar, händelser och tillstånd • Tema (visar hur ett verb böjs)

 13. Verb forts. • Tempus (visar när något händer, om det har hänt, händer nu eller kommer att hända)

 14. Verb forts. • Imperativ (uppmaningar) Komhit! Håll käft! Ät inte så slafsigt! • Finita/infinita verb • Finita verb är alla verb som står i presens, imperfekt eller imperativ. Han sover.Sitt still i båten! • Aktiv/passiv form Aktiv form: Passiv form: Lena köper tavlan. Tavlan köps av Lena. IFK har vunnit serien. Serien har vunnits av IFK.

 15. Verb forts. • Huvudverb och hjälpverb Huvudverb = Innehåller själva betydelsen. Hjälpverb = Hjälper till att bilda tempus. Vilket är huvudverb och vilket är hjälpverb? Han ska äta. Hon har spelat fotboll. Hon kommer att sjunga.

 16. Verb forts. • Verbfraser • Innehåller alltid ett finit verb. • Kan byggas ut med bestämningar. I följande meningar är verbfrasen understruken och huvudverbet är fetstilt. Vill du läsa? (finit + infinit verb) Vill du läsa boken imorgon? (finit + infinit verb + objekt + adverbial)

 17. Adverb”Grammatikens osorterade låda” • Adverb som bestämning till verb Han spelar ofta. • Adverb som bestämning till adjektiv Han spelar fantastiskt bra fotboll. • Adverb som bestämning till adverb Han spelar fantastiskt bra. • Adverb som bestämning till en hel sats Han kan verkligen spela. inte, icke, antagligen, egentligen, faktiskt, förmodligen, givetvis, ju, kanske, möjligen, nog, tydligen, verkligen, alltså, dessutom, dock, däremot, emellertid, heller, likväl, nämligen, också, tvärtom, ändå, även

 18. Prepositioner • ”Småord” som anger bland annat riktning och läge • Oböjbara • Finns även flerordiga • Står ofta framför substantiv, pronomen eller verb i infinitiv • Prepositionsfras • Tillsammans med sitt huvudord vildar prepositionen en prepositionsfras. Vi ses på torget Vi åker om en timme HO HO Bakom, bredvid, efter, framför, från, genom, hos, i, mellan, mot, på, till, under, vid över, på grund av, för…skull, för…sedan, med anledning av

 19. Konjunktioner • Bindeord som samordnar satser, satsdelar och ord. • Led som ska bindas samman måste vara av samma slag. • Huvudsats + Huvudsats Min faster Anna fyller år ochjag måste hitta en present. • Bisats + bisats Jag vet att Marie åkte sentochatt Johan skulle vänta på henne hemma. och, samt, men, eller, utan, för, ty, så, fast

 20. Subjunktioner • Oböjliga bindeord som inleder bisatser (bisatser=satser som inte kan ”stå själva”) Hon trodde att hon träffat honom förut. När mamma ringde hade jag redan somnat. Han har aldrig pengar fastän han arbetar heltid. när, förrän, medan, sedan, tills, innan, därför att, eftersom, så att, för att, om, ifall, som, än

 21. Räkneord Grundtal = ett, två, tre… Ordningstal = första, andra, tredje… Interjektioner • Utropsord, svordomar och andra uttryck för känslor. Aj! Usch! Nähä? Va? Du är ju helt galen, för fan! Artiklar Obestämd artikel = en, ett en gul flagga Bestämd artikel = den, det, de den gula flaggan Infinitivmärket ”att” • Infinitivmärket står direkt före verbets infinitivform (grundform). Ex. Att laga gröt är min passion.