Download
tarkus og meg i trafikken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TARKUS OG MEG I TRAFIKKEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
TARKUS OG MEG I TRAFIKKEN

TARKUS OG MEG I TRAFIKKEN

173 Views Download Presentation
Download Presentation

TARKUS OG MEG I TRAFIKKEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TARKUSOG MEG I TRAFIKKEN Nordhagen barnehage

  2. LITT OM TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGEN Trafikkopplæring i barnehagen innbefatter barn i alderen 1-6 år. Jevne drypp med trafikkopplæring vil kunne gi det enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjenger og passasjer og seinere i livet som syklist og sjåfør i trafikkbildet. Trafikkopplæring kan være så mangt. Holdninger og bruk av generelle regler i barnehagen kan eksempelvis overføres til holdninger og praktisering av trafikkregler. Det er vi voksne og våres holdninger barna tar etter, derfor bør vi gå foran som gode forbilder. Dette gjelder både i barnehagen og også rundt om i hjemmene. Vi vil fokusere på at den praktiske læringen kommer først i undervisningen. Barna lærer mest om trafikk ved å oppdage ting selv, men at vi voksne er med som veiledere, en de kan prate med å få støtte av. Når vi nå skal lære om trafikksikkerhet, kommer vi til å bruke nærmiljøet vårt når vi går på tur, og samlingstundene våre til å gi en innføring av hva trafikkregler er. Holdninger til trafikksikkerhet dannes tidlig, og en overgang fra å bli passet på til å bli en selvstendig trafikkant tar mange år, og krever god veiledning og støtte. Gjennom trafikkopplæring skal praktiske ferdigheter øves opp, gode vaner og holdninger etableres, samtidig som at barna får kunnskap og forståelse for hvordan trafikken fungerer. Vi håper i samarbeid med dere som foreldre at vi får til gode holdninger og vaner når det gjelder trafikksikkerhet, slik at vi i fremtiden kan unngå ulykker og skader på barna våre. LYKKE TIL Eileen Finstad Trafikkansvarlig i barnehagene

  3. GRUNNLEGGENDE TRAFIKKREGLER OG SIKKERHETSUTSYR • Jeg går alltid rolig over veien • Jeg ser alltid til begge sider • Jeg går alltid på venstre side • Jeg stopper alltid ved fotgjengerskiltet/overgangen før vi går over • Jeg stenger alltid porten inn til barnehagen • Jeg rygger alltid bilen inn til parkering • Jeg bruker alltid bilbelte (selv på korte turer) • Jeg bruker alltid sykkelhjelm • Jeg bruker alltid refleks/refleksvest KAN DU SVARE JA PÅ ALT DETTE ER DU ET GODT FORBILDE FOR BARNA DINE

  4. TUSSEBO Mål: Vi skal bli kjent med TARKUS og vennene hans gjennom sanger, bilder, musikk, bøker, samtaler og dramatisering Grunnlegende trafikkregler • Parkeringsplass • Port • På tur i barnehagen • Refleksvester • Gå på riktig side av veien • Se og lytt Sykkelløp

  5. TROLLSTUA Mål: Vi skal bli kjent med TARKUS og vennene hans gjennom sanger, bilder, musikk, bøker, samtaler og dramatisering På tur i barnehagen Trafikk i barnehagen • Prate om årstider som påvirker trafikken Bruke TARKUS, bøker , sanger og div. matr. Lage TARKUS i krympeplast • Refleks (mørke, regn, dårlig sikt) • Se på skilt og gangfelt • Oppsøke ulike trafikkmiljøer • Prate om høyre og venstre • Hvordan ferdes jeg i trafikken

  6. UTEOMRÅDET – EN DEL AV TRAFIKKSIKKERHETSOPPLÆRINGEN • Sykkelfri sone – øverste del av uteområdet • Malt STOPP strek med tilhørende skilt • Malte fotgjengerstriper på asfalten • Skilt på forskjellige områder i sykkelbanen