Download
module 5 hoofdstuk 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Module 5 – Hoofdstuk 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Module 5 – Hoofdstuk 1

Module 5 – Hoofdstuk 1

183 Views Download Presentation
Download Presentation

Module 5 – Hoofdstuk 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Module 5 – Hoofdstuk 1 Toepassingen van datacommunicatie

 2. Datacommunicatie • Waarom? • Hardware gemeenschappelijk gebruiken • Software gemeenschappelijk gebruiken • Gegevensverzamelingen eenvoudiger consistent houden

 3. Datacommunicatie Code / Protocol Medium Bron Bestemming Ontvanger Decodeer Zender Codeer

 4. Datacommunicatie Lucht Wat is de bron, het medium en de bestemming bij het internet? Ruis bij datacommunicatie Bron Medium Bestemming

 5. Computer netwerken • LAN • LocalAreaNetwork • WAN • Wide AreaNetwork

 6. Het internet Kunnen jullie je een wereld zonderinternet(toepassingen) voorstellen? Internet voor huishoudens kwam pas halverwege de jaren ‘90!

 7. Het internet • Wereldomspannend computernetwerk • Basis bestaat al sinds 1970 • Verenigde Staten • Universiteiten onderling verbonden • ARPAnet • Advanced Research Project Agency • Project van het Amerikaanse leger

 8. Is het internet gelijk aanhet World Wide Web?

 9. World Wide Web • Is niet hetzelfde als internet! • Gemaakt om makkelijker via internet te communiceren • Door middel van HTML pagina’s en webbrowsers

 10. URL • Uniform Resource Locator • Webadres • Bijvoorbeeld • www.instruct.nl

 11. Domains • Top-level domain • Voorbeelden: • de voor Duitsland • gr voor Griekenland • no voor Noorwegen • my voor Maleisië • cn voor China

 12. Populiare top-level domains • tv • van het eiland Tuvalu • to • vanwege het Engelse ‘to’, de letters zijn afkomstig van Tonga • tk • afkomstig van de Tokelau-eilanden; een tk-website kan in ruil voor een banner kosteloos worden opgezet en geëxploiteerd • nu • afkomstig van het eiland Niue

 13. Domains • developer.apple.com • Topdomain • com • Second-level domain • apple • Third-level domain of subdomain • developer

 14. Internet telefonie • Voice over IP (Internet Protocol) • VoIP • Skype • Google Talk • Gizmo5

 15. Nieuwsgroepen USENET Duizenden computers delen nieuws met elkaar

 16. Downloaden en uploaden • Uploaden • Het versturen van bestanden van je eigen computer naar een andere computer (of server) • Downloaden • Het ophalen van bestanden van een andere computer (of server) naar je eigen computer • FTP • File Transfer Protocol

 17. Intranet • Klein ‘internet’ binnen bijvoorbeeld een bedrijf • Niet hetzelfde als een lokaal netwerk! • Bijvoorbeeld • Intranet voor leerlingen met o.a. roosters en cijfers

 18. Extranet • Uitbreiding van intranet naar andere bedrijven of instellingen • Toepassingen • Klanten • Leveranciers

 19. Videoconferencing • Tijdbesparing • Kostenvermindering • Minder belasting voor het milieu

 20. E-learning Leren op afstand Via internet Delen van cursusmateriaal Contact met docenten en studenten

 21. E-Learning • Voordelen • Meer flexibiliteit • Studeren in eigen tempo • Gebruik van verschillende media • Geen reiskosten en reistijd • Nadelen • Veel zelfdiscipline vereist • Minder direct contact met docenten en medeleerlingen • Docenten niet altijd direct beschikbaar

 22. Telewerken • Voordelen • Flexibiliteit • Hogere productie • Vermindering van reistijd en reiskosten • Nadelen • Zelfdiscipline • De kosten van de inrichting van een telewerkplek • Minder contact met collega’s Door middel van internet en intranet thuis werken

 23. Mobiele communicatie • Smartphone • Apple iOS • Android • Windows Phone • GSM • Global System forMobile communications

 24. Mobiele communicatie GPRS UMTS C2000 3G

 25. GPRS • Aanvulling op GSM • Maakt internetten op mobiel mogelijk • Inmiddels achterhaald vanwege snelheid • Maximaal 114 kbps

 26. UMTS ‘Opvolger’ van GPRS In combinatie met HSDPA snelheden van maximaal 7,2 mbps In beginfase mogelijke stralingsproblemen

 27. UMTS-mastencamouflage

 28. C2000 • Niet openbaar netwerk • Wordt gebruikt door o.a. • Politie • Brandweer • Ambulance

 29. GPS Global Positioning System Bepaalt je huidige locatie op circa 10 meter nauwkeurig Ontwikkeld in 1967 Oorspronkelijk voor het Amerikaanse leger

 30. GPS Door middel van meerdere satellieten een overlappend gebied Ontvanger bevindtzich in hetoverlappendegebied

 31. GPS • Europa is bezig met een tegenhanger • Galileo • Sinds kort ook China met een concurrent • Beidou

 32. RFID Radio FrequencyIDentification Automatisch identificatiemiddel Kleine chip waarvan informatie op afstand is te lezen en/of schrijven Meer mogelijkheden dande streepjescode (barcode)

 33. RFID tag • De RFID- tag bestaat uit • een chip (als een speldenknop) • een antenne

 34. Werking RFID Antenne (1) vangt radiosignalen (3) op, uitgezonden door leesapparaat (2) Inhoud van bericht isde informatie van dechip: uniek nummerof productinformatie Leesapparaat stuurt informatie door naar informatieverwerkend systeem (4)

 35. Werking RFID

 36. Toepassingen RFID • Meest bekende • OV Chipkaart • Maar ook • Supermarkten • Honden en katten • In de horeca • Kaartjesverkoop

 37. E-commerce Kopen en verkopen, en ook betalen, van diensten en producten via het internet iDEAL is een standaard voor internetbetalingen, opgezet door de grote Nederlandse banken