GP-od-Udja-do-Šmarja-Sap - PowerPoint PPT Presentation

hang
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GP-od-Udja-do-Šmarja-Sap PowerPoint Presentation
Download Presentation
GP-od-Udja-do-Šmarja-Sap

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
GP-od-Udja-do-Šmarja-Sap
97 Views
Download Presentation

GP-od-Udja-do-Šmarja-Sap

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Grosupeljska pot je urejena tudi od Šmarja Sap do bajerjev pod vasjo Udje. V dneh sta to nalogo opravila Ivan Lavrič in Franc Štibernik