tulevaisuuden n kymi globalisaatio globaalimuutos ja suomi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaalimuutos ja Suomi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaalimuutos ja Suomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaalimuutos ja Suomi. Marja Järvelä Suomalainen yhteiskunta Luento 9 16.2.2010. Suomalainen yhteiskunta –luentosarja kevät 2010, 18 tuntia, 2 p, MaA 103.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaalimuutos ja Suomi' - brede


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tulevaisuuden n kymi globalisaatio globaalimuutos ja suomi

Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaalimuutos ja Suomi

Marja Järvelä

Suomalainen yhteiskunta

Luento 9

16.2.2010

suomalainen yhteiskunta luentosarja kev t 2010 18 tuntia 2 p maa 103
Suomalainen yhteiskunta –luentosarjakevät 2010, 18 tuntia, 2 p, MaA 103
 • 19.1. Johdanto: elämäntavan muutos jälleenrakennuksesta nykypäivään ti klo 14 Paikka M103 (Musica)
 • 21.1. Suomi maailmassa – Metsäsuomi ja tietoyhteiskunta to klo12 MaA 103
 • 26.1. Väestö, muuttoliike ja alueiden Suomi Ag Aud 2
 • 28.1 Muuttuvat työt ja työsuhteetYTT Timo AnttilaMaA103
 • 2.2. Palkkatyö, hyvinvointi ja uudet sosiaaliset jaot Ag Aud 2
 • 4.2. Koulutuspolitiikka: reformista reformiin MaA 103
 • 9.2.Niukkuudesta kulutusyhteiskuntaan Blomstedt
 • 11.2 EU Suomi ja maaseudun muutos YTT Antti PuupponenAgAud1
 • 16.2. Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaali muutos jaSuomi MaA103
 • Tentti to 25.2. 12-14 MaA 103 ja uusinta to 4.3. klo 12-14 MaB133
luennon rakenne
Luennon rakenne
 • Keskeisten käsitteiden määrittelyä
 • Globaalisaation ja globaalimuutoksen yhteisvaikutuksesta
 • Neljä skenaariota
globalisaatio
Globalisaatio
 • Globalisaatiolla tarkoitetaan mannerten välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen virtojen ja käytäntöjen lisääntymistä, kasvua, kiihtymistä ja aiempaa suurempaa merkitystä.
 • Erilaistumista vai

yhdenmukaistumista ?

(Held, D. & McGrew, A. 2002)

Kuva: Wikipedia, Maapallo

globalisoitumisen aspekteja
Globalisoitumisen aspekteja
 • Taloudellinen (Joseph E. Stiglitz; David Korten)
 • Sosiaalinen (Manuel Castells; Immanuel Wallerstein)
 • Kulttuurinen (Marshall McLuhan, Richard Sennett)
globalisaatiokritiikki
Globalisaatiokritiikkiä
 • Globalisaatio ei poista hyvinvoinnin polarisaatiota

(vai tuottaako polarisaatiota ?)

 • Globalisaatio on kuin juna, jolla ei jarruja
 • Ihmiset menettävät otettaan elämänolojensa hallinnassa
 • Globalisaatio uhkaa elinympäristöjä ja lisää viime kädessä pakolaisuutta.
globalisaatio ja moraali
Globalisaatio ja moraali
 • Arvojen universalisoituminen (esim. ihmisoikeudet)
 • Paikalliset arvot ja moniarvoisuus
 • Oikeuksien ja velvollisuuksien suhde haasteena
 • Uusia moraaliperustoja

(esim. ekososiaalinen

moraali)

globaalimuutos
Globaalimuutos
 • Globaalimuutos viittaa ilmakehässä ja luonnonympäristössä tapahtuviin muutoksiin, joilla on merkitystä maailmantasolla, sekä luonnonolojen että yhteiskuntien osalta.
 • Usein tarkoittaa samaa

kuin ilmastonmuutos.

globaalimuutoksen m rittely
Globaalimuutoksen määrittelyä
 • Ihmisen toimin aiheutettu maapallon ekologisen systeemin (systeemien) muuntelu,

joka nostaa esille yhteiskuntapoliittisen kysymyksen kestävästä kehityksestä.

globaalimuutoksen osatekij it
Globaalimuutoksen osatekijöitä
 • Ilmastonmuutos, otsonikerroksen ohenema
 • Biodiversiteetin kaventuminen, geenimuunneltujen tuotteiden ja eliöiden ekologiset, sosio-ekonomiset ja moraaliset riskit
 • Puhtaan veden puute

Kuva: Tekniikka ja talous 2007

suomi ja ilmastonmuutos
Suomi ja ilmastonmuutos
 • Suomi ja EUn “ilmastokupla”
 • Mittava jalanjälki
 • Ekotehokas suurtuotanto
 • Kylmä ilmasto
luonnonvara suomi
Luonnonvara Suomi
 • Vesirikas maa
 • Vauras myös biomassan osalta
 • Paljon vartija huipputeknologiassa (esim. geenimuunnellut pohjoisen puulajit)
 • Mahdollinen hyötyjä

ilmastonmuutoksesta

lyhyellä tähtäimellä

(esim. kasvukauden

pidentyminen).

Kuva: Reijo L. 2009

globalisaatio ja globaalimuutos tulevaisuusperspektiivin
Globalisaatio ja globaalimuutos tulevaisuusperspektiivinä
 • Vientiteollisuuden päästökauppaongelmat
 • Energiapolitiikan haasteet: hajautettua

vai keskitettyä; kotimaista vai tuontienergiaa

• Perinteisen teollisuuden ekotehokkuus punnintaan

• Kotimarkkinoille lisää painoarvoa

• Kotimaista ruokaa ?

• Hyvinvointipalveluja vientiinkin ?

• Suurempi rooli kansainvälisessä kehitystyössä ?

tulevaisuus skenaarioina
Tulevaisuus skenaarioina

Perustana lähtötilanne 1995 ja sen ajan integraation mahdollisuudet

1. Vahva integraatio läntiseen Eurooppaan

2. Itämeren skenaario

3. Integraatio itään

4. Globalisoitumisskenaario

toteutunut skenaario
Toteutunut skenaario
 • Yhdistelmä kaikista malleista niin että Eurooppa skenaario dominoi ja globalisoitumisskenaario hyvänä kakkosena.
 • Esim. keskeisillä

teollisuudenaloilla.

eurooppa skenaario
Eurooppa-skenaario
 • Vahvuudet
 • Vältetään sosiaalinen ja poliittinen eristäytyminen suhteessa Eurooppaan
 • Ylikansallisten ympäristöongelmien hoitamiselle on suuremmat mahdollisuudet
 • EUn täysjäsenyys yhteismarkkinoihin takaa suurimman mahdollisen tuen kaupalle ja taloudelliselle vuorovaikukselle Euroopassa
eurooppa skenaario1
Eurooppa-skenaario
 • Kielteistä
 • Joillakin talouden toimintasektoreilla esim. maataloudessa reuna-alueongelmat korostuvat, samalla kansallisvaltion edellytykset turvata sektoreiden toimintaa ovat rajoitetut
 • Integraatio ei vastaa tasapuolisesti kaikkien väestöryhmien etuja
 • Vaikka sosiaalipolitiikka luetaan EUssa kunkin valtion sisäiseksi asiaksi, muodostuu sosiaalipolitiikalle uusia reunaehtoja.
it meren skenaario
Itämeren skenaario

Myönteistä

 • Mahdollisuus uusiin markkinoihin ja yhteistoimintaan entisissä sosialistisissa maissa
 • Taloudellinen toimeliaisuus voi lisätä sosiaalista liikkuvuutta ja parantaa toimeentuloedellytyksiä alueella
 • Pohjoismainen hyvinvointivaltioperinne voi muodostua toimivaksi kehitysmalliksi
it meren skenaario1
Itämeren skenaario

Kielteistä

 • Pääoman niukkuus laajoilla alueilla rajoittaa taloudellista toimeliaisuutta
 • Toimintakulttuurien erot vaikeita ylittää
 • Yhteiset integroitumisen intressiperusteet vähäisemmät kuin Länsi-Euroopassa
integraatio it n
Integraatio itään

Myönteistä

 • asiantuntemuksen, teknologian ja yrityskulttuurin vienti laajasti mahdollista
 • Markkinat kehittymättömät, mutta potentiaalisesti erittäin suuret
 • Pienyrityksillä ja kansalaisaktiivisuudella enemmän tilaa ja matalammat kynnykset kuin Länsi-Euroopan suunnalla
integraatio it n1
Integraatio itään

Kielteistä

 • Venäjän taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset olot vakiintumattomat
 • Taloudelliset voitot voivat olla suuria, mutta myös riskit erityisen suuria
 • Kulttuurierot vaikeasti ylitettäviä
globalisoitumisskenaario
Globalisoitumisskenaario

Myönteistä

 • Kaikkia toiminnallisia ideoita ja markkinamahdolliuuksia kannustetaan ja käytetään hyväksi
 • Kehitysmaihin suuntautuva asiantuntemuksen, teknologian ja yrityskulttuurin vienti mahdollista
 • Kansainvälisen erikoistumisen ja työnjaon hyväksikäyttö laajasti mahdollista
globalisoitumisskenaario1
Globalisoitumisskenaario

Kielteistä

 • Taloudellisen ja poliittisen yhteistoiminnan vakiintumattomuus todennäköisesti lisääntyy (kriisiherkkyys)
 • Pääomat saattavat karata ulkomaisiin kasvukeskuksiin
 • Sosiaalisesti raskas skenaario, joka vaatii kansalaisilta sekä muutos- että muuttovalmiutta.
suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus
Suomi ja muu maailmaLyhyt historiakertaus

Kansallisen identiteetin aaltoliikettä 1950-2006

1950 jälleenrakennusta, sotakorvauksia, sisua ja saunaa (erillisyys maailman keskuksista, uuden identiteetin rakennusta)

suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus1
Suomi ja muu maailmaLyhyt historiakertaus
 • 1960-luku

idän ja lännen välissä – ristivetoa poliittisessa identiteeteissä

urbanisoitunut kuluttaja

katsoo länteen

Kuva: Koskesta voimaa kokoelma

suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus2
Suomi ja muu maailmaLyhyt historiakertaus

1970-luvu

 • Uusien sukupolvien esiinmarssi
 • Hyvinvointikansalaisuus syntyy

Kuva: Yle

suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus3
Suomi ja muu maailmaLyhyt historiakertaus

1980-luku

 • uudet suomalaiset yhteiskunnat:

kulutus-, koulutus-, tieto-, hyvinvointi-

“Pohjolan Japani” – nopea high tech kehitys

• uudet liikkeet

Kuva: Aurora-lehti

Kuva:YLE

suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus4
Suomi ja muu maailmaLyhyt historiakertaus

1990-luvu

 • Neuvostoliiton romahdus – poliittisen kahtiajaon kuolema
 • Katse Länteen ja äkkiä
 • Lama: takaisin Lintukotoon
 • EU-jäsenyys
 • Modernisoitumisen maailmanennätyksiä kirjataan (nopeat rakennemuutokset ja teknologian kehitys)

Kuva:Yle

suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus5
Suomi ja muu maailmaLyhyt historiakertaus

Vuodesta 2000-

Osaamisyhteiskunta Kiina-ilmiön edessä

Mihin tarvitaan kansallista kulttuuria ?

Vastaako Suomi globaalimuutoksen haasteeseen ?

Riittääkö osaamisyhteiskunnassa kumppanuutta ?

Kuvat: YLE