Privredni resursi i uslovi
Download
1 / 13

Privredni resursi i uslovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Privredni resursi i uslovi. Mirela Oprea Jovana Popović. Sadržaj. Uvod Geografski položaj naše zemlje Istorijsko nasleđe Nove društvene pretpostavke Ljudski resursi Privredna infrastruktura Proizvodni kapaciteti Prirodni resursi i uslovi. Uvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Privredni resursi i uslovi' - hanae-zamora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Privredni resursi i uslovi

Privredni resursi i uslovi

Mirela Oprea

Jovana Popović


Sadr aj
Sadržaj

 • Uvod

 • Geografski položaj naše zemlje

 • Istorijsko nasleđe

 • Nove društvene pretpostavke

 • Ljudski resursi

 • Privredna infrastruktura

 • Proizvodni kapaciteti

 • Prirodni resursi i uslovi


Privredni resursi i uslovi
Uvod

 • Pored društvenih (politički i privredni sistem) i prirodnih uslova (zemljište, šume, voda, biljni i životinjski svet, rude, klima, geografski položaj itd.) na ekonomski rast i razvoj jedne nacionalne ekonomije deluju raspoloživost, struktura i kvalitet privrednih resursa (prirodnih, ljudskih i materijalnih).

 • Uzimajući u obzir da su privredni resursi i uslovi retki, ograničeni i oskudni, moraju se racionalno koristiti.


Geografski polo aj
Geografski položaj

 • Geografski položaj je položaj neke tačke Zemljine površine u odnosu na teritorije i objekte koji se nalaze van tog mesta.

 • Geografska pozicija jedne zemlje ne može valorizovati samo stanovištva fizičkih obeležja.

 • Prednosti ili hendikepi koji proizlaze iz geografskog položaja zemlje za njenu privredu mogu biti značajan uticajni faktor.

 • Srbija ima povoljan geografski položaj.

 • Srbija je kontinentalna država i nalazi se u jugoistočnoj Evropi (na Balkanskom poluostrvu), a drugim manjim delom u srednjoj Evropi (Panonska nizija).


Geografski polo aj1
Geografski položaj

 • Srbija je pretežno balkanska, manjim delom planinska i podunavska zemlja.

 • Srbija se nalazi u jugoistočnoj Evropi, između 41°53′ i 46°11′ severne geografske širine i 18°49′ i 23°00′ istočne geografske dužine.

 • Dužina granica naše zemlje je 2114,2 km. Graniči se sa 8 zemalja.

 • Važan kvalitet Srbije predstavlja Dunav, koji veže našu zemlju sa svim podunavskim zemljama.Istorijsko nasle e
Istorijsko nasleđe

 • Mnogi značajni ekonomski problemi koji se danas rešavaju u našoj zemlji, javljaju se kao istorijsko nasleđe.

 • Privredno nasleđe Srbije je bilo uslovljeno stepenom razvijenosti i ekonomskog ambijenta na njenom prostranstvu.

 • Istorija Srbije znatno je uticala na ekonomski rast i razvoj naše zemlje, kao i na mentalitet, standard i kulturu našeg naroda (kao što su ratna dešavanja, raspad SFRJ, sankcije i bombardovanje zemlje 90-ih godina).


Nove dru tvene pretpostavke
Nove društvene pretpostavke

 • Na prostoru današnje Srbije, u odnosu na političke promene 2000. godine, došlo je do bitnih promena kada su u pitanju društvene pretpostavke ekonomskog razvoja.

 • Gradi se otvorena tržišna privreda i uspostavljaju se svestrani odnosi sa relevantnim zemljama.

 • Ekonomski potencijal počinje sve više da se sagleda kroz njegovu sposobnost da generiše nova znanja i da ih efikasno integriše u proizvodni sistem.

 • Dolazi do racionalnijeg korišćenja koje pruža moderno tržište ekonomije.


Ljudski resursi
Ljudski resursi

 • Oni predstavljaju važnu polugu privrednog razvoja i društvenog napretka naše zemlje.

 • Osnovni problem predstavlja to što veliki broj obrazovanih ljudi napušta zemlju da bi boravili i radili u inostranstvu.

 • Povratak tih stanovnika predstavljao bi izuzetno veliku šansu za našu zemlju.


Privredna infrastruktura
Privredna infrastruktura

 • Naša zemlja ima razvijenu saobraćajnu infrastrukturu (železnički, vodni saobraćaj, drumski, vazdušni), telekomunikacionu infrastrukturu,naftovodnu i gasovodnu infrastrukturu.

 • 3.809 km železničke mreže, 39.719 km kategorisanih puteva, 5 aerodroma, 372 km naftovoda, 1.169 km gasovoda, kao i 23 pretplatnika fiksne telefonije na 100 stanovnika čine privrednu infrastrukturu naše zemlje.


Proizvodni kapaciteti
Proizvodni kapaciteti

 • Srbija raspolaže bitnim proizvodnim potencijalima koji služe za proizvodnju primarne poljoprivrede, prehrambenih dobara, kao i za proizvodnju primarne energije.

 • Trgovina uglavnom ima razvijenu infrastrukturu.

 • Povećanje stepena zastarelosti privrednih kapaciteta.

 • Narušavanje i medjunarodna konkurentnost privrede Srbije.


Prirodni resursi
Prirodni resursi

 • Karakteristični za našu zemlju jesu povoljni prirodni uslovi i raznovrsnost resursa.

 • Neracionalno korišćenje resursa.

 • Naša teritorija može se sagledati sa stanovišta rasploživosti poljoprivrednog zemljišta i obradive površine.

 • Srbija ima ukupnu površinu pod šumama od 2.313 ha.

 • Vodni potencijal Srbije čine površinske i podzemne vode.

 • Naša zemlja ima bogatu bioraznovrsnost.

 • Energetski izvori.