slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ovlašćeni privredni subjekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ovlašćeni privredni subjekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ovlašćeni privredni subjekt - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Ovlašćeni privredni subjekt. Žorž Kanton Nacionalni korespondent za OPS Služba E3 « Politi ka carinjenja  » Be ograd – četvrtak 3 . novemb ar 201 1. Nastanak statusa OPS. Napadi od 11 . septembr a 2001 . godine. program C-TPAT (novemb ar 2001).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ovlašćeni privredni subjekt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ovlašćeni privredni subjekt

Žorž Kanton

Nacionalni korespondent zaOPS

Služba E3 « Politika carinjenja »

Beograd – četvrtak 3. novembar 2011.

slide2

Nastanak statusaOPS

Napadiod 11. septembra 2001. godine

program C-TPAT

(novembar 2001)

Rizici od terorističkih napada postali su deo međunarodnog logističkog lanca( okvirni standardi SAFE STO - jul 2005.)

Uspostavljanje evropskog zakonodavstva(pravilnici 648/2005 i 1875/2006)

Uvođenje statusa OPS za legalne/pouzdane trgovinske tokove

Uspostavljanje zajedničkog sistema analize rizika Bezbednost/Sigurnost u okviru Evropske zajednice

Prednosti u pogledu kontrola vezanih za bezbednost i sigurnost

Prednosti u pogledu carinskih kontrola i

formalnosti

Prethodna deklaracija

Primena zajedničkih profila rizika

slide3
L

Prednosti statusa OPS

Uredba za sprovođenje carinskog zakona predviđa:

Olakšice vezane za carinska pojednostavljenja i za kontrole koje se odnose na sigurnost i bezbednost (član 14. ter, stav 4. uredbe):

Manji broj fizičkih pregleda robe i pregleda dokumentacije

Pošiljke koje su izabrane za dalji pregled su prioritetne

Privredni subjekt može da odabere mesto gde će se sprovesti kontrola

Olakšice vezane za kontrole koje se odnose na sigurnost i bezbednost (OPSS i OPSC /član 14. ter, stav 2.i 3.)

Privredni subjekt je prethodno obavešten o kontroli robe

Sažete deklaracije mogu sadržati manji broj podataka od propisanih (OPSSi OPSC)

Olakšice vezane za ostale carinske dozvole (član 253. quater, stav 2., Pravilnik 1192/2008).

SertifikatOPS (OPSS i OPSC) omogućuje privrednom subjektu da obnovi ili dobije dozvolu vezanu za jedan od postupaka kućnog carinjenja (postupak kućnog carinjenja, postupak centralizovanog carinjenja u jednoj carinskoj ispostavi, postupak jedinstvenog carinjenja na teritoriji Evropske zajednice) uz manimalne carinske formalnosti (aneks 67)

slide4
L

Prednosti statusa OPS

van pravnog okvira

  • Uzajamno priznavanje sertifikata:
  • sa našim partnerima iz Evropske Asocijacije za slobodnu trgovine – EFTA (Švajcarska, Norveška)
  • sa zemljama koje su potpisale carinski sporazum sa EU (Andora, San Marino)
  • sa našim glavnim partnerima (Japan, Kina, SAD)

Prednosti za privrednog subjekta:

Međunarodno priznata pouzdanost preduzeća

Manji broj krađa / izgubljenih pošiljki / zakasnelih isporuka

Manji broj bezbednosnih i sigurnosnih incidenata

Garantovanje bezbednosti logističkog lanca posredstvom pouzdanih partnerstva

slide5

Proizvođač

Izvoznik

Špediter /

logističar

Držalac

skladišta

Carinski deklarant

Prevoznik

Uvoznik

Ko možeda podnese zahtev za dobijanja statusa OPS?

Svi privredni subjekti koji pripadaju logističkom lancu, i čija je delatnost pokrivena carinskim zakonodavstvom

Posledica: privredni subjekti čiji se logistički lanac ograničava isključivo na jednu zemlju,

ili na teritoriju Evropske zajednice, ne mogu biti podnosioci zahteva OPS.

slide6

3 vrste sertifikata (član 14. bis)

OPS carinska pojednostavljenja ( C )

Za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice koje se odnose na pojednostavljenja predviđena carinskim propisima.

Za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice kod carinskih kontrola koje se odnose na sigurnost i bezbednost kada roba ulazi ili napušta teritoriju EU.

OPS sigurnosti bezbednost (S)

Za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice i pojednostavljenja koja predviđaju oba sertifikata.



OPSkompletan sertifikat ( +) (CS)

Status OPS izdat od strane jedne zemlje članice priznat je od strane ostalih zemalja članica EU (član 5. bis Evropskog carinskog zakona)

Vrste sertifikata OPS

la demande

Zahtev koji podnosi pravno lice treba da obuhvata sve objekte podnosioca zahteva koji su uključeni u međunarodni logistički lanac.

Zahtev se sastoji od:

Evropskog obrasca za podnošenje zahteva (aneks 1 quater Uredbe o sprovođenju carinskog zakona)

Upitnika za samoprocenu, harmonizovanog na nivou EU

La demande

Zahtev

NB : Sve informacije(osim one iz upitnika) registruju se u sistem EOS

slide8
ll

OPS carinska pojednostavljenja

Uredno vođenje računovodstva i olakšan pristup računovodstvenoj evidenciji i evidenciji o prevozu

Odvojeni logistički sistemi za robu iz EU i za stranu robu.

Svi navedeni kriterijumi su kumulativni

Sistem koji omogućuje detektovanje nepravilnosti i prevara.

Zadovoljavajuća procedura za regulisanje dozvola i odobrenja u vezi sa merama trgovinske politike ili zajedničke poljoprivredne politike.

Arhiviranje evidencije i zaštita od gubitka podataka

Zaposlenima se ukazuje na potrebu prijavljivanja uočenih prevara ili nepravilnosti, i obaveštavanja GD o poteškoćama sa kojima se suočavaju u pogledu poštovanja propisa.

Odgovarajuće sigurnosne mere za zaštitu informacionog sistema.

Finansijska likvidnost u poslednje 3 godine.

Kriterijumi za izdavanje sertifikata OPS
slide9
ll

Stroga pravila vezana za zaštitu od nezakonitog upada u objekte, pre svega prostora gde se skladišti roba.

OPS sigurnost i bezbednost

Kontrola jedinica za prevoz ili isporuku robe prilikom prijema ili otpreme robe.

Svi navedeni kriterijumi su kumulativni

Procedura za razlikovanje robe koja podleže zabranama ili ograničenjima od ostale robe.

Privredni subjekt se obavezao da će uspostaviti pouzdane odnose sa svojim poslovnim partnerima u cilju zaštite međunarodne trgovine.

Provera potencijalnih zaposlenih koji će raditi na sigurnosno osetljivim mestima (u meri u kojoj to dozvoljavaju propisi).

Zaposleni na radnim mestima vezanim za međunarodnu logistiku učestvuju u programima posvećenim razvoju svesti o bezbednosti.

Kriterijumi za izdavanje sertifikata OPS
provera ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata ops
Provera ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata OPS
  • Provera, za koju je zadužena specijalizovana služba, zasniva se na evropskoj metodologiji i sastoji se od:
  • izrade kartografskog prikaza rizika na osnovu raspoloživih informacija (Upitnik za samoprocenu, baza podataka)
  • dopunske kontrole na terenu

NB : Bez obzira na odluku carinskog organa nadležnog za izdavanje sertifikata, podnosiocu zahteva se dostavlja izveštaj sa ili bez preporuka.

odluka carinskog organa zadu enog za izdavanje sertifikata

Na osnovu preporuka službe zadužene za proveru ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata OPS, i rezultata konsultacije sa ostalim zemljama članicama Evropske unije, carisnki organ zadužen za izdavanje sertifikata:

izdaje sertifikat: u tom slučaju se obaveštava Evropska komisija, i obaveštenje o izdavanju sertifikata se objavljuje na internet sajtu Generalne direkcije TAXUD

Sertifikat stupa na snagu10 radnih dana od dana izdavanja sertifikata

ili

Odbacuje zahtev za izdavanje sertifikata: carinski organ obaveštava privrednog subjekta o odbacivanju zahteva, navodeći razloge za ovakvu odluku. Privredni subjekt ima rok od 30 kalendarskih dana da iznese svoj stav.

Odluka carinskog organa zaduženog za izdavanje sertifikata

NB : Rok za obradu zahteva je od 120 kalendarskih dana, i može biti produžen za 60 dana u slučaju da carinski organi nisu u mogućnosti da ispoštuju rok od 120 dana.

Carinski organ zadužen za izdavanje sertifikata može da prihvati, na zahtev privrednog subjekta, da rok za obradu zahteva bude produžen.

sankcije nakon izdavanja sertifikata ops

SUSPENZIJA

1)U slučaju prekršaja zbog kojeg može da se pokrene krivični postupak

Suspenzija važi sve dok traje sudski postupak.

2) U slučaju da se utvrdi nepoštovanje kriterijuma za dobijanje sertifikata tokom revizije koja se sprovodi u cilju preispitivanja ispunjenosti kriterijuma i uslova

Rok suspenzije je od 30 dana + 30 dodatnih dana ako se ukaže potreba

Privredni subjekt ima rok od 30 dana od dana prijema obaveštenja da iznese svoj stav

3) Na zahtev privrednog subjekta

Privredni subjekt je taj koji određuje rok suspenzije sertifikata.

Sankcije nakon izdavanja sertifikata OPS
sankcije nakon izdavanja sertifikata ops1
Sankcije nakon izdavanja sertifikata OPS

ODUZIMANJE SERTIFIKATA

U slučaju da je ovlašćeni privredni subjekt izvršio ozbiljan prekršaj carinskih propisa

U tom slučaju, privredni subjekt ne može da podnese novi zahtev u periodu od 3 godine od dana

oduzimanja sertifikata

2)Kada privredni subjekt kome je suspendovan status OPS nije preduzeo potrebne mere

u cilju ispunjavanja uslova

U tom slučaju, privredni subjekt ne može da podnese novi zahtev u periodu od 3 godine od dana

oduzimanja sertifikata

3) Na zahtev privrednog subjekta

Nije određen rok za podnošenje novog zahteva

op te stanje na dan 15 oktobra 2011 godine
Opšte stanje na dan 15. oktobra 2011. godine

6000

5000

ZAHTEVI

Izdati sertifikati

4000

3000

2000

1000

0

Malta

Grčka

Estonija

Bugarska

Litvanija

Portugal

Irlska

Slovenija

Letonija

Italija

Poljska

Kipar

Austrija

Španija

Finska

Rumunija

Belgija

Slovačka

Nemačka

Holandija

Mađarska

Danska

Francuska

Luksemburg

Švedska

Češka Rep.

Velika Britanija

code des douanes modernis avantages accrus sans remise en cause importante du statut

Sva 3 sertifikata OPS ostala su neizmenjena

Dodat je kriterijum vezan profesionalnu kompetentnost u okviru izdavanja sertifikata OPSC

Dodatne prednosti za sve pojednostavljene postupke i carinska pojednostaljenja:

centralizovano carinjenje

samoprocena

oslobođenje od obaveze dostavljanja garancije

Code des douanes Modernisé : avantages accrus sans remise en cause importante du statut

Modernizovan carinski zakon: veći broj prednosti bez znatnih izmena u pogledu uslova za izdavanje sertifikata OPS

le statut oea pour en savoir plus

Sajt Evropske komisije DG TAXUD http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/who_is_concerned/index_en.htm

Program za učenje namenjen privrednim subjektima

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/aeo/index_en.htm

Spisak evropskih ovlašćenih privrednih subjekata

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/aeohome_en.htm

Hvala na pažnji

Le statut OEA : pour en savoir plus

Status OPS: ako želite da saznate nešto više