przysz o inwestowania warszawa kwiecie 2009 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przyszłość inwestowania Warszawa, kwiecień 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przyszłość inwestowania Warszawa, kwiecień 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Przyszłość inwestowania Warszawa, kwiecień 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

SUPERFUND TFI SA. Przyszłość inwestowania Warszawa, kwiecień 2009. Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI. Dow Jones – June 1929 to May 1933. September 1929

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przyszłość inwestowania Warszawa, kwiecień 2009' - hampton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne.
 • Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI.
dow jones june 1929 to may 1933
Dow Jones – June 1929 to May 1933

September 1929

“There is no cause to worry. The high tide of prosperity will continue”- Andrew W. Mellon, Secretary of the Treasury

dow jones june 1929 to may 19334
Dow Jones – June 1929 to May 1933

October 25, 1929

Brokerage Houses Are Optimistic on the Recovery of Stocks - Brokers in Meeting Predict Recovery

– The New York Times

dow jones june 1929 to may 19335
Dow Jones – June 1929 to May 1933

October 27, 1929

Brokers Believe Worst Is Over and Recommend Buying of Real Bargains

– New York Herald Tribune

dow jones june 1929 to may 19336
Dow Jones – June 1929 to May 1933

October 31, 1929

Stocks Up in Strong Rally; Rockefellers Big Buyers; Exchanges Close 2-1/2 Days

– New York Herald Tribune

dow jones june 1929 to may 19337
Dow Jones – June 1929 to May 1933

December 5, 1929“The Government’s business is in sound condition.”– Andrew W. Mellon, Secretary of the Treasury

dow jones june 1929 to may 19338
Dow Jones – June 1929 to May 1933

March 8, 1930“President Hoover predicted today that the worst effect of the crash

upon unemployment will have been passed during the next sixty days.”– Washington dispatch.

dow jones june 1929 to may 19339
Dow Jones – June 1929 to May 1933

June 29, 1930“The worst is over without a doubt.”– James J. Davis, Secretary of Labor.

dow jones june 1929 to may 193310
Dow Jones – June 1929 to May 1933

September 12, 1930“We have hit bottom and are on the upswing.”– James J. Davis, Secretary of Labor.

slide13
Część I.
 • Dywersyfikacja
 • - Technika zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, która zakłada posiadanie różnych aktywów w jednym portfelu inwestycyjnym w celu obniżenia ryzyka portfela.
 • - Fluktuacje stóp zwrotu poszczególnego składnika w portfelu mają mniejszy wpływ na stopę zwrotu z całości inwestycji.
rodzaje dywersyfikacji
Rodzaje dywersyfikacji
 • Dywersyfikacja naiwna
 • Losowy dobór instrumentów do portfela
 • Dywersyfikacja w ramach kategorii ratingowych
 • Dobór instrumentów finansowych na podstawie różnic w ratingu emitentów (instrumenty dłużne)
 • Dywersyfikacja horyzontalna
 • Dobór instrumentów do portfela tej samej klasy aktywów, np. należących do jednego indeksu lub jednej branży.
c d rodzaje dywersyfikacji
c.d. Rodzaje dywersyfikacji
 • Dywersyfikacja wertykalna
 • Inwestowanie w aktywa różnych kategorii i klas. Może zakładać budowanie portfela poprzez inwestycje w akcje, dzieła sztuki, obligacje lub instrumenty pochodne. Przy odpowiedniej konstrukcji jest dywersyfikacją efektywną.
 • Dywersyfikacja międzynarodowa (geograficzna)
 • Dobór papierów wartościowych z różnych krajów lub kontynentów, co redukuje korelację stóp zwrotu. Powoduje powstanie ryzyka kursowego oraz staje się coraz mniej efektywna w warunkach globalizacji.
c d rodzaje dywersyfikacji16
c.d. Rodzaje dywersyfikacji
 • Dywersyfikacja zgodna z teorią portfelową Markowitza (!)
 • Dobór aktywów o niskiej lub zerowej korelacji w celu obniżenia ryzyka portfela. Daje dużo większą skuteczność niż dywersyfikacja prosta.
 • Nadmierna dywersyfikacja
 • Powoduje wysokie koszty transakcyjne i problemy z bieżącym analizowaniem danych
t eoria portfelowa markowitza
Teoria Portfelowa Markowitza
 • Harry M. Markowitz
 • 1990 – Nagroda Nobla
 • „Nowoczesna teoria portfelowa“
 • Portfel inwestycyjny składający się z nieskorelowanych instrumentów prowadzi do niższego ryzyka oraz wyższej stopy zwrotu.
zmiana filozofii zarz dzania portfelem
Zmiana filozofii zarządzania portfelem
 • Czasy przed H. Markowitzem:
 • - zarządzanie portfelem zbliżone do teorii konsumenta (mikroekonomia)
 • - brak niepewności co do ceny sprzedaży
 • - ryzyko nie jest kalkulowane
 • Czasy po H. Markowitzu:
 • algebraiczne ujęcie ryzyka poprzez nieliniowy (!) parametr (wariancja stopy zwrotu)
 • preferencje inwestora są racjonalne, co oznacza, że woli wysoką stopę zwrotu przy minimalnym ryzyku
slide19
Wzór

Gdzie

Vp – wariancja stóp zwrotu portfela

Wi - udział akcji -tej spółki w portfelu,

Si - odchylenie standardowe stopy zwrotu akcji i- tej spółki,

Pi- współczynnik korelacji stóp zwrotu akcji i - tej oraz j - tej spółki.

zasada doboru aktyw w zgodnie z teori markowitza
Zasada doboru aktywów zgodnie z teorią Markowitza:
 • Korelacja stóp zwrotu*
 • * Przy braku krótkiej sprzedaży
b dy inwestor w nieprofesjonalnych przy konstrukcji portfeli
Błędy inwestorów nieprofesjonalnych przy konstrukcji portfeli
 • Subiektywne odczucia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w poszczególne aktywa; brak analizy danych,
 • Ignorowanie korelacji instrumentów finansowych, bazując na tzw. „availability heuristics”
 • Uwzględnienie korelacji intuicyjnie, a nie matematycznie,
 • Zbyt duża pewność siebie i brak pokory wobec rynku (np. : przekonanie, że własne analizy są odkrywcze, bazują na informacjach pozarynkowych lub wiara we własne szczęście). Prowadzi to do inwestowania agresywnego => agresywnych strat.
c d b dy inwestor w nieprofesjonalnych przy konstrukcji portfeli
c.d Błędy inwestorów nieprofesjonalnych przy konstrukcji portfeli
 • Dywersyfikacja powinna być dynamiczna. Przebudowany portfel powinien od nowa uwzględniać zależności i wagi składników w portfelu.
 • Inwestowanie składa się z 2 decyzji: zajęcia pozycji i zamknięcia. Każda jest równie ważna,
 • Uwaga: Głównym czynnikiem porażki jest myślenie życzeniowe, niski poziom wiedzy specjalistycznej oraz brak rzeczywistej dywersyfikacji portfela.
slide24
Dywersyfikacja poprzez inwestycje alternatywne na przykładzie funduszy Managed Futures.
cechy charakterystyczne klasy managed futures
Cechy charakterystyczne klasy Managed Futures
 • Polityka inwestycyjna bazuje na pozycjach w kontraktach terminowych,
 • Możliwość zajmowania pozycji krótkich i długich,
 • Szerokie spektrum dla dywersyfikacji – ponad 100 rynków (pieniężne, stopy, soft i hard commodities, indeksy giełdowe, spread’y)
 • Inwestycja w instrumenty w obrocie publicznym (giełda - rynek regulowany) stawia fundusz Managed Futures w pozycję subiektu nadzorowanego przez regulatorów rynku. Znacząco to obniża ryzyko systemowe i nieprzejrzystości w zarządzaniu,
cechy charakterystyczne klasy managed futures27
Cechy charakterystyczne klasy Managed Futures

Najczęstszą strategią inwestycyjną jest strategia „trend following”. Trend is your friend - podstawowe znaczenie ma trend a nie kierunek ruchu.

Pozycje są zarządzane poprzez sygnały systemu komputerowego.

slide30

Rosnące ryzyko na pozycję

Redukcja pozycji

Trendfollowing i Money Management

c d cechy charakterystyczne klasy managed futures
c.d. Cechy charakterystyczne klasy Managed Futures
 • Fundusze Managed Futures są typu Absolute Return, liczy się wyłącznie zysk bezwzględny, a nie wynik w porównaniu z benchmarkiem.
 • Decyzje inwestycyjne podejmowane najczęściej są przez system komputerowy. Ma to wiele zalet: brak emocji (chciwość, strach, myślenie życzeniowe), szybsza reakcja, możliwość pracy 24h na dobę przy 100% odporności na stres.
 • Najważniejsze: Bardzo dobry dywersyfikator. Praktycznie zerowa korelacja z głównymi rynkami bazowymi.
portfel sk adaj cy si z wig hang seng s p 500
Portfel składający się z: WIG, Hang Seng, S&P 500
 • Dywersyfikacja geograficzna poprzez Hang Seng i S&P 500 pogorszy stopę zwrotu, natomiast zredukuje ryzyko.
 • Portfel o najniższym ryzyku średniorocznie przez cały okres generuje zysk na poziomie + 1,5%
 • Minimalne ryzyko jest bardzo duże, max drawdown ponad 55%
portfel sk adaj cy si z wig hang seng obligacje wiatowe
Portfel składający się z: WIG, Hang Seng, Obligacje Światowe
 • Dywersyfikacja akcji poprzez inną klasę aktywów (obligacje) poprawia portfel. Odchylenie standardowe jest znacznie zredukowane,
 • Średnioroczna stopa zwrotu jest niska (+ 4,95%) dla portfela o minimalnej wariancji.
portfel sk adaj cy si z wig hang seng waluta eur usd
Portfel składający się z: WIG, Hang Seng, waluta (EUR/USD)
 • Dywersyfikacja portfela akcji (WIG, Hang Seng) poprzez walutę obniża stopę zwrotu przy mniej wydajnym obniżeniu ryzyka,
 • Stopa zwrotu portfela o minimalnym ryzyku wynosi + 0,3%, średniorocznie przez cały okres.
portfel sk adaj cy si z wig hang seng surowce gaz naturalny
Portfel składający się z: WIG, Hang Seng, surowce (gaz naturalny)
 • Dywersyfikacja akcji poprzez inną klasę aktywów (surowce) znacznie pogorszyła portfel.
 • Zmienność portfela wzrasta wraz ze wzrostem udziału towarów, przy spadającej stopie zwrotu.
 • Portfel o minimalnej wariancji zawiera 90% WIG
portfel sk adaj cy si z wig hang seng superfund q ag
Portfel składający się z: WIG, Hang Seng, Superfund Q-AG
 • Istnieje wiele efektywnych portfeli generujących pozytywną stopę zwrotu.
 • Portfel o najniższym ryzyku ma ok. 35% Superfund Q-AG, 48% WIG i 11% Hang Seng. Rentowność +12%
 • Dywersyfikacja akcji poprzez fundusze Managed Futures znacznie poprawia portfel inwestora na obu parametrach.
portfel sk adaj cy si z wig obligacje wiatowe superfund q ag
Portfel składający się z: WIG, Obligacje Światowe, Superfund Q-AG
 • Istnieje wiele efektywnych portfeli generujących pozytywną stopę zwrotu.
 • Najwyższa stopa zwrotu + 18,29% średniorocznie jest przy 100% Superfund Q-AG.
 • Portfel o najniższym ryzyku ma 20% Superfund Q-AG, 35% WIG i 25% Obligacji Światowych. Rentowność ponad + 10%
 • Dywersyfikacja akcji poprzez fundusze Managed Futures i obligacje znacznie poprawia portfel inwestora.
kontakt
Superfund TFI SA

Pl. Trzech Krzyży 18

00-499 Warszawa

Tel.: +4822 556 88 60

Fax: +4822 556 88 80

superfundtfi@superfund.com

www.superfund.pl

Kontakt