Dr ma gorzata starczewska krzysztoszek warszawa 16 10 2007 mkrzysztoszek@prywatni pl
Download
1 / 70

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 16.10.2007 [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

„Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”. KONKURENCYJNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 2007. dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 16.10.2007 [email protected] Agenda. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (GUS) Kondycja sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 16.10.2007 [email protected]' - mahlah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr ma gorzata starczewska krzysztoszek warszawa 16 10 2007 mkrzysztoszek@prywatni pl

„Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”

KONKURENCYJNOŚĆ

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

2007

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Warszawa, 16.10.2007

[email protected]


Agenda

 • Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (GUS)

 • Kondycja sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)

 • Czynniki budujące konkurencyjność sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)

 • Czynniki ograniczające konkurencyjność sektora MŚP (badanie PKPP Lewiatan)


Sektor przedsiębiorstw w Polsce zdominowany jest przez mikroprzedsiębiorstwa, których działało

w 2005 r. 1,615 mln, przy 1,676 mln wszystkich aktywnych firm.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007


MSP zatrudniały w 2005 r. 60% pracowników pracujących w sektorze przedsiębiorstw.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007


… miały również 60% udział w przychodach sektora przedsiębiorstw. Charakteryzowały się także niższym współczynnikiem kosztów niż firmy duże.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007


… przychody te MSP osiągają dysponując 42% wartości środków trwałych brutto.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007


MSP = 117,7 mld zł środków trwałych brutto.

I w efekcie osiągają ponad 68% udział

w zysku brutto.

54,8 mld zł

70,3 mld zł

25,5 mld zł

21,9 mld zł

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007


MSP charakteryzują się wyższą niż firmy duże rentownością obrotu brutto.

Mikroprzedsiębiorstwa są najbardziej rentowną grupą w sektorze przedsiębiorstw.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007


… ale zysk brutto przypadający na rentownością obrotu brutto.

1 MSP jest bardzo niski, szczególnie

niski - w grupie mikroprzedsiębiorstw.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007


Nakłady inwestycyjne MSP rentownością obrotu brutto. są mniejsze niż

nakłady inwestycyjne firm dużych.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007


Obraz sektora msp
OBRAZ SEKTORA MSP rentownością obrotu brutto.

 • MSP to 99,8% ogólne liczby przedsiębiorstw

 • MSP zatrudniają 60% pracujących w sektorze przedsiębiorstw

 • MSP mają 60% udział w przychodach sektora przedsiębiorstw

 • Który osiągają dysponując 42% aktywów trwałych sektora przedsiębiorstw

 • MSP charakteryzują się wyższą rentownością obrotu brutto niż firmy duże

 • Dzięki czemu wypracowują 68% zysku brutto sektora przedsiębiorstw

 • Jednak zysk brutto przypadający na 1 przedsiębiorstwo jest w MSP bardzo niski

 • Mikroprzedsiębiorstwa są grupą firm o najwyższej rentowności, wysokiej „produktywności zatrudnienia” i wysokiej „produktywności płac”, ale bardzo niskiej wartości zysku brutto przypadającej na 1 przedsiębiorstwo.


Agenda rentownością obrotu brutto.

 • Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (GUS)

 • Kondycja sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)

 • Czynniki budujące konkurencyjność sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)

 • Czynniki ograniczające konkurencyjność sektora MŚP (badanie PKPP Lewiatan)


Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP”, PKPP Lewiatan,

ankietowanie - CBOS

Badanie zostało przygotowane przez ekspertów PKPP Lewiatan

i zrealizowane na zlecenie PKPP przez Centrum Badania Opinii Społecznej

(CBOS) w okresie 19 lipca – 5 września 2007 r.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej losowej próbie 1093

aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, firm będących

własnością osób fizycznych lub spółek z większościowym udziałem

kapitału prywatnego, w tym także sprywatyzowanych przedsiębiorstw

Państwowych, zatrudniających od 2 do 249 pracowników.

Próba przedsiębiorstw MŚP została wylosowana z operatu GUS (REGON).

Badane były przedsiębiorstwa zatrudniające 2 lub więcej pracowników,

gdzie tytułem prawnym zatrudnienia jest terminowa lub bezterminowa

umowa o pracę.

Wywiady z respondentami były realizowane metodą wywiadu

bezpośredniego (face-to-face) przez ankieterów CBOS.


T em dla oceny kondycji msp jest 6 2 wzrost pkb w 2006 r i 7 1 wzrost pkb w 1 po owie 2007 r
Tłem dla oceny kondycji MSP jest 6,2% wzrost PKB w 2006 r. i 7,1% wzrost PKB w 1. połowie 2007 r.

2006

 • Wzrost spożycia o 4,8%

 • Wzrost inwestycji o 15,6%

 • Wzrost eksportu o 23,1% (euro)

  2007 (1. połowa)

 • Wzrost spożycia o 5%

 • Wzrost inwestycji o 25,3%

 • Wzrost eksportu o 14,4%

 • Wzrost wynagrodzeń o 9%

 • Wzrost zatrudnienia o 4,4%

 • Brak bariery popytowej

 • Występują bariery podaży: rynek pracy i stopień wykorzystania mocy wytwórczych


Jak oceniają swoją kondycję małe i średnie firmy ?

To był dobry rok.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Jednak tylko 24% MSP zwiększyło inwestycje,

i to przede wszystkim w oparciu o kapitały własne.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Spadło zainteresowanie inwestycjami w B+R

i wprowadzaniem na rynek nowych produktów, .

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Msp korzystaj z dobrej koniunktury
MSP korzystają z dobrej koniunktury

 • Zwiększają przychody

 • Zwiększają udziały w rynku

 • Zwiększają zyski

  ale

 • Nie zwiększają skłonności do inwestowania, w tym do inwestycji w B+R

 • Wycofują się ze sprzedaży na eksport

 • Nie interesują się wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek

 • Finansują działalność i inwestycje przede wszystkim ze środków własnych


Pytanie
Pytanie

Czy koncentracja MSP na działaniach krótkookresowych wykorzystujących

dobrą koniunkturę to:

 • differentia specifica małych i średnich przedsiębiorstw

  czy też

 • Efekt istniejących ograniczeń instytucjonalnych (formalnych i nieformalnych), które nie pozwalają MSP na działanie w długiej perspektywie


Oczekiwania MSP - Małe i średnie firmy oczekują pozytywnych zmian, ich optymizm rośnie.

Aczkolwiek nie dotyczy on eksportu.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


… oraz - inwestycji w majątek trwały . pozytywnych zmian, ich optymizm rośnie.

Brak również chęci do korzystania z dźwigni finansowej.

Są za to ciągle duże oczekiwania dotyczące funduszy unijnych.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r. potwierdzają koncentrację na celach krótkookresowych.

Nie odpowiadają jednak na pytanie

o przyczyny koncentracji

na krótkim okresie.


Tezę o realizacji przez MSP krótkookresowych celów potwierdza wyższa wypłata dywidendy, a także fakt, iż większość MSP wypłaciła dywidendę równą 50% zysków.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


I to przy malejącym wsparciu kapitałami zewnętrznymi ... potwierdza wyższa wypłata dywidendy, a także fakt, iż większość MSP wypłaciła dywidendę równą 50% zysków.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


...które są dostępne, ale przedsiębiorstwa nie planują z nich korzystać.

*/ przyczyny wewnętrzne: trudności ze spłatą, brak zabezpieczeń

**/ przyczyny zewnętrzne: zbyt uciążliwe formalności, niechęć banków do udzielania kredytów

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Kondycja msp 2006 2007
KONDYCJA MSP 2006/2007 z nich korzystać.

 • Wzrost sprzedaży, zysków, udziałów w rynku

 • Wzrost inwestycji tylko w 24% MSP

 • Spadek zadłużenia

 • Brak zainteresowania eksportem

 • Brak zainteresowania wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług

 • Bardzo niski wzrost nakładów na B+R, na ochronę środowiska

 • Spadek skłonności do innowacyjności

 • Oczekiwania w 2007 r. – „struktura” oczekiwań taka sama, ale „wartość” oczekiwań wyższa.


Agenda z nich korzystać.

 • Kondycja sektora przedsiębiorstw (GUS*/)

 • Kondycja sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)

 • Czynniki budujące konkurencyjność sektora MŚP

 • (badania PKPP Lewiatan)

 • 4. Czynniki ograniczające konkurencyjność sektora MŚP (badanie PKPP Lewiatan)


Co buduje siłę konkurencyjną MSP? z nich korzystać.

Cena czy innowacyjność ?

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Cena i jakość. z nich korzystać.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Ale – co jest dobrym znakiem – MSP zauważają również wizerunek przedsiębiorstwa oraz kompetencje i motywacje pracowników.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


W najbliższych 2-4 latach koncepcja budowy pozycji konkurencyjnej przez MSP nie ulegnie istotnej zmianie.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


… aczkolwiek – co jest dobrym prognostykiem – w obszarach nowoczesnego podejścia do konkurencyjności powinny nastąpić zmiany.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Wiele czynników budujących pozycję konkurencyjną firm wymaga inwestycji. W 2006 r. rozpoczęło inwestycje mniej firm, niż w 2004 i 2005 r.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


48% MSP nie inwestowało w 2006 r. wymaga inwestycji. W 2006 r. rozpoczęło inwestycje mniej firm, niż w 2004 i 2005 r.

Ciągle znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne miała

koniunktura gospodarcza, a nie brak kapitału.

47,9% (71,3%) - koniunktura

50,9% (49,4%) - czynniki wewnętrzne

17,2% (47,3%) - niestabilność

w gospodarce

8,5% (26,0%) - kapitał

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Inwestycje skorelowane były z realizacją krótkookresowych celów – zwiększaniem zdolności do zaspakajania popytu.

‘2006

‘2006

‘2006

‘2006

‘2006

‘2006

‘2006

‘2006

‘2006

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Nie zmieniają się źródła finansowania inwestycji – MSP bazują na środkach własnych

Maleje udział kredytów bankowych.

}

73,1% - środki własne

}

69,1% - środki własne

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Dobra koniunktura wpłynęła istotnie na strukturę finansowania majątku przez MSP – spłaciły dużą część swoich zobowiązań.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Czy świadomości MSP, że działania innowacyjne mogą zwiększyć ich siłę konkurencyjną – zmniejsza się czy też podporządkowana została realizacji bieżących celów ?

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Co jest barierą dla inwestycji w innowacje ? zwiększyć ich siłę konkurencyjną – zmniejsza się czy też podporządkowana została realizacji bieżących celów ?

Ciągle brak wiedzy o istniejących możliwościach uzyskania ulg w podatku oraz brak wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących produktów/usług dostarczanych przez MSP na rynek.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Weryfikacją pozycji konkurencyjnej firm sektora MSP jest ich udział w eksporcie.

Odsetek firm-eksporterów wśród MSP nie jest duży.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


A ich udział w eksporciemógłby być większy, gdyby instytucje państwowe zajmowały się nie tylko inwestorami zagranicznymi, ale także polskimi eksporterami i promocją Polski.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Weryfikacją pozycji konkurencyjnej firm sektora MŚP jest również porównanie własnych produktów/usług z odpowiednimi produktami w UE. W opinii MSP tracą one przewagę cenową, a nie zyskują przewagi w innych obszarach.

Cena

79,3% (85,7%)

Jakość

83,6% (88,2%)

Innowacyjność

73,7% (74,7%)

Dystrybucja

52,1% (53,2%)

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Czy fundusze unijne mogą wspierać budowę również porównanie własnych produktów/usług z odpowiednimi produktami w UE.

pozycji konkurencyjnej przez MSP ?

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


W opinii MSP – inwestycje w majątek trwały – tak. również porównanie własnych produktów/usług z odpowiednimi produktami w UE.

Zaczynają także interesować się szkoleniami.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Pozycja konkurencyjna msp
POZYCJA KONKURENCYJNA MSP również porównanie własnych produktów/usług z odpowiednimi produktami w UE.

 • Siłą MSP są, i będą w najbliższej przyszłości, ceny.

 • Rośnie znaczenie jakości jako podstawy budowy pozycji konkurencyjnej.

 • MSP dostrzegają również wizerunek oraz kompetencje i motywacje pracowników jako czynniki pozwalające budować pozycję konkurencyjną.

 • Maleje znaczenie innowacyjności jako czynnika budowania siły konkurencyjnej.

 • Skłonność do inwestycji, szczególnie pozwalających realizować długoterminowe cele, w tym inwestycji proinnowacyjnych – jest słabsza

 • Utrzymuje się małe zainteresowanie MSP eksportem

 • MSP bazują na ciągle silniejszej od konkurentów działających na rynku UE pozycji cenowej, ale ta przewaga słabnie, a MSP nie zyskują innych przewag konkurencyjnych (jakość, innowacyjność, kanały dystrybucji)

 • Sytuacja ta będzie się utrwalać, bowiem MSP nie planują zmiany strategii budowy swojej pozycji konkurencyjnej


Kondycja msp poprawia si
Kondycja MSP poprawia się również porównanie własnych produktów/usług z odpowiednimi produktami w UE.

Konkurencyjność krótkoterminowa MSP jest zadawalająca

Dlaczego MSP nie budują dzisiaj podstaw swojej długookresowej konkurencyjności ?


Agenda również porównanie własnych produktów/usług z odpowiednimi produktami w UE.

 • Kondycja sektora przedsiębiorstw (GUS*/)

 • Kondycja sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)

 • Czynniki budujące konkurencyjność sektora MŚP

 • (badania PKPP Lewiatan)

 • 4. Czynniki ograniczające konkurencyjność sektora MŚP (badanie PKPP Lewiatan)


Bariery rozwoju małych i średnich firm również porównanie własnych produktów/usług z odpowiednimi produktami w UE.

są od lat te same.

MSP od lat o nich mówią ...


Barierami rozwoju sektora MŚP są pozapłacowe koszty pracy, podatki, procedury administracyjne, nieelastyczne prawo pracy, szara strefa, ...

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Wysokie pozapłacowe koszty pracy ograniczają pracy, podatki, procedury administracyjne, nieelastyczne prawo pracy, szara strefa, ...

skłonność MSP do zwiększania zatrudnienia, powiększają szarą strefę.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan


Ustawy podatkowe są najbardziej uciążliwymi przepisami prawa – są niejasne i podlegają częstym zmianom, co zwiększa ryzyko działalności, a tym samym wpływa negatywnie na konkurencyjność firm.

57,8%

negatywnych wskazań

na ustawy podatkowe

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan


Przy barierach podatkowych MSP zwracają również uwagę na podatek VAT, którego niejednolita stawka rodzi wiele problemów.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan


Prawie połowa MSP chciałaby obniżenia stawki podatek VAT, którego niejednolita stawka rodzi wiele problemów.

podatku dochodowego (PIT/CIT). Niezmiernie ważne jest dla nich również bezpieczeństwo podatkowe.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan


Nieelastyczne prawo pracy wpływa na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów dotyczących zatrudnienia. Większość pracodawców uważa, że problem ten ulegnie marginalizacji wraz z liberalizacją regulacji.

54,9%

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan


Negatywny wpływ na rozwój MSP mają również zaburzenia pracodawców przepisów dotyczących zatrudnienia. Większość pracodawców uważa, że problem ten ulegnie marginalizacji wraz z liberalizacją regulacji.

w konkurencyjności na rynku wywołane

konkurencją ze strony szarej strefy.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Aż 11,5% MŚP potrzebowała w ciągu ostatniego 1,5 roku pracowników i nie może ich do dzisiaj znaleźć.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


I to nie budowlańcy byli najbardziej poszukiwanymi pracownikami, a handlowcy.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Aczkolwiek to handlowców najkrócej (przeciętnie) szukały MSP.

I osób na stanowiska menedżerskie.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Czy sytuacja na rynku pracy przekładała się na przyczyny wzrostu wynagrodzeń ? Wydaje się, że tak, ale ciągle najistotniejsze dla decyzji o podwyżkach były wyniki finansowe MSP.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Wśród firm, które poszukiwały pracowników, aż 46,4% musiało zaoferować wyższe niż planowało wynagrodzenie, aby pracownika pozyskać.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Skala tych podwyżek dla największej grupy MSP odpowiadała wzrostowi wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw 50+.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Uciążliwe procedury administracyjne wzrostowi wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw 50+.

to koszty dla przedsiębiorstw i dla całej gospodarki.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Słabość sądów gospodarczych nie zapewnia szybkiego rozwiązywania problemów.

.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Uciążliwe procedury administracyjne są „wspierane” przez sposób obsługi firm w niektórych urzędach administracji państwowej – złą organizację pracy, brak profesjonalizmu, biurokratyczne podejście do klientów. Ranking w takim podejściu ciągle wygrywa ZUS, ale jest już znacznie lepiej.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Kierownictwo firm nie może optymalizować swojego czasu pracy – przeszkadza w tym konieczność dopełniania różnych formalności urzędniczych, które pochłaniają 16,6% ich czasu pracy (1,2 godz.).

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan


Bariery, z którymi MSP muszą sobie radzić od wielu lat pracy – przeszkadza w tym konieczność dopełniania różnych formalności urzędniczych, które pochłaniają 16,6% ich czasu pracy (1,2 godz.).

powoduje, że 4,7% firm rozważa możliwość przeniesienia

działalności do innych krajów UE.

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan


Bariery rozwoju msp 2007
Bariery rozwoju MSP’2007 pracy – przeszkadza w tym konieczność dopełniania różnych formalności urzędniczych, które pochłaniają 16,6% ich czasu pracy (1,2 godz.).

 • Wysokie pozapłacowe koszty pracy

 • Brak przejrzystości, jednoznaczności podatków

 • Wysokie podatki i wysoki koszt ich pobierania

 • Nieelastyczne prawo pracy

 • Konkurencja ze strony szarej strefy

 • Brak wykwalifikowanych pracowników

 • Nieefektywne procedury administracyjne

 • Konkurencja ze strony uprzywilejowanych przedsiębiorstw

 • Zatory płatnicze

 • Biurokratyczne procedury bankowe

 • Niski poziom infrastruktury gospodarczej

 • Popyt na produkty/usługi na rynku polskim

 • Sytuacja polityczna w kraju

 • ..............................


Podsumowanie
PODSUMOWANIE pracy – przeszkadza w tym konieczność dopełniania różnych formalności urzędniczych, które pochłaniają 16,6% ich czasu pracy (1,2 godz.).

 • Krótkoterminowa pozycja konkurencyjna polskich MSP jest dobra, ale MSP nie inwestują w tworzenie długoterminowej konkurencyjności

 • Przyczyny braku koncentracji na długookresowych celach tkwią w formalnych i nieformalnych barierach instytucjonalnych, których ciągle nie udaję się zreformować

 • MSP prawie wyczerpały swoje „krótkoterminowe” rezerwy konkurencyjności. Gdy przyjdzie okres osłabienia koniunktury – będą traciły swoje pozycje konkurencyjne, a w konsekwencji – upadały.

 • Niezbędne jest przyspieszenie reform instytucjonalnych – tylko one mogą „otworzyć” MSP na działanie w długim okresie.


To, jak dzisiaj działają małe i średnie przedsiębiorstwa - koncentracja na celach krótkookresowych – to rodzajprzedsiębiorczego„włoskiego strajku”.

Ani przedsiębiorstwa, ani gospodarka

nie wytrzymają tego długo !


PODZIĘKOWANIA przedsiębiorstwa

DLA

Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.

dzięki któremu możliwa jest realizacja

badania i organizacja konferencji


ad