wsparcie eksportu przez bgk n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wsparcie eksportu przez BGK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Wsparcie eksportu przez BGK - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Wsparcie eksportu przez BGK. Piotr Stolarczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Wspierania Eksportu Katowice, 10 września 2013. Plan prezentacji. Bank Gospodarstwa Krajowego – informacje ogólne. Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu – główne założenia, obecne wykorzystanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wsparcie eksportu przez BGK' - hamish


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wsparcie eksportu przez bgk

Wsparcie eksportu przez BGK

Piotr Stolarczyk

Z-ca Dyrektora Departamentu Wspierania Eksportu

Katowice, 10 września 2013

slide2

Plan prezentacji

 • Bank Gospodarstwa Krajowego – informacje ogólne.
 • Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu – główne założenia, obecne wykorzystanie.
 • Instrumenty finansowania dostępne w ramach Programu, studium przypadku.
 • Korzyści dla Eksportera oraz Importera.
 • Dane Kontaktowe.
slide3

BGK - Podstawowe informacje

Bank pierwszego wyboru dla Państwa przy realizacji zadań zleconych (państwowe fundusze i programy rozwoju społeczno-gospodarczego)

Organizator finansowania w zakresie realizacji programu Inwestycje Polskie

 • Utworzony w 1924 r.
 • 100% własność państwa
 • Działa na mocy ustawy o BGK (nie posiada zdolności upadłościowej)
  • Ocena ratingowa Fitch równa ratingowi Skarbu Państwa „A-” w walucie obcej oraz „A” w walucie krajowej.

Organizator efektywnego modelu działalności w obszarze gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorców

(PLG de minimis)

Organizator środków i systemu wsparcia eksportu

Bank wspierający absorpcję funduszy Unii Europejskiej

slide4

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

Program został ustanowiony w 2009 roku w celu pobudzenia wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich dóbr.

Maksymalna kwota do wykorzystania na kredyty w ramach Programu wynosi 5,7 mld zł (1,4 mld EUR).

Łączne wsparcie w ramach Programu

(w mln EUR)

Wartość kredytów w ramach Programu

w podziale na kraje eksportu:

slide5

+ prefinansowanie eksportu (finansowanie eksportera)

Instrumenty finansowania dostępne w ramach Programu

Warunki uzyskania finansowania

Warunki finansowania

1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097. Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50% kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi:

- 60% dla światłowodów, samolotów sportowych, rolniczych, a także środków farmaceutycznych,

- 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego - 90% dla usług budowlanych

slide6

0.

Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK, importer ustala ze swoim bankiem warunki kredytu przy wykorzystaniu środków BGK

 • Plan prezentacji

Kredyt dla banku nabywcy

POLSKI

EKSPORTER

IMPORTER

polskich towarów i usług

1

4

 • Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem.
 • BGK zawiera umowę kredytu z bankiem importera, a bank importera zawiera umowę kredytu z importerem.

5

6

2

7

 • BGK ubezpiecza kredyt w KUKE.

BANK

IMPORTERA

2

 • Eksporter realizuje kontrakt.

7

 • Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu.

3

 • BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem bank importera. Bank importera obciąża kredytem importera.

Przepływy pieniężne

Przepływy towarów

Przepływy dokumentów

 • Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK.
slide7

0.

Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK.

 • Plan prezentacji

Postfinansowanie akredytywy

POLSKI

EKSPORTER

IMPORTER

polskich towarów i usług

 • Eksporter zawiera z importerem kontrakt eksportowy, zakładający rozliczenie akredytywą z finansowaniem BGK.

1

3

 • Na zlecenie importera bank importera otwiera akredytywę z opcją postfinansowania.

4

6

7

Eksporter realizuje kontrakt.

BANK

IMPORTERA

2

Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu.

7

BGK ubezpiecza kredyt w KUKE.

 • BGK wypłaca należności eksporterowi, uruchamia kredyt na rzecz banku importera (banku otwierającego akredytywę) a bank importera uruchamia kredyt na rzecz zleceniodawcy akredytywy (importera).

5

Przepływy pieniężne

Przepływy towarów

 • Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK.

Przepływy dokumentów

slide8

0.

Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK.

 • Plan prezentacji

Kredyt dla nabywcy (bezpośredni)

POLSKI

EKSPORTER

1

4

 • Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem.

IMPORTER

polskich towarów i usług

BGK zawiera umowę kredytu z importerem.

5

6

2

7

 • BGK ubezpiecza kredyt w KUKE.

Eksporter realizuje kontrakt.

 • Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu.

3

BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem importera.

Przepływy pieniężne

Przepływy towarów

Przepływy dokumentów

Importer spłaca kredyt na rzecz BGK.

slide9

3

5

6

7

 • Plan prezentacji

Wykup wierzytelności

 • 0. Wskazane jest aby przed podpisaniem kontraktu eksporter skontaktował się z BGK celem ustalenia zapisów odpowiadających wymogom produktu, co ułatwi aranżację wykupu.
 • 1. Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem na warunkach kredytu dostawcy (udziela importerowi kredytu kupieckiego na zakup towarów/usług).
 • 2. Eksporter ubezpiecza swoje należności w KUKE (polisa kredyt dostawcy).
 • 3. Eksporter występuje do BGK z wnioskiem o wykup przyszłych wierzytelności. BGK dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika i podejmuje decyzję odnośnie do wykupu.
 • 4. Eksporter realizuje kontrakt.
 • 5. Eksporter podpisuje z BGK umowę wykupu wierzytelności.
 • 6. Eksporter przedstawia w BGK dokumenty potwierdzające realizację kontraktu.
 • 7. BGK wypłaca eksporterowi środki za wykupioną wierzytelność.
 • 8. Importer dokonuje spłaty/spłat kredytu kupieckiego do BGK.

POLSKI EKSPORTER

IMPORTER polskich dóbr/usług

8

1

4

2

Przepływy pieniężne

Przepływy towarów

Przepływy dokumentów

slide11

Case study: finansowanie sprzedaży maszyn górniczych

 • Transakcja zrealizowana przez BGK pomimo trudnej sytuacji finansowej zagranicznego dłużnika.
 • Zabezpieczenia ograniczają się jedynie do polisy KUKE i akredytywy stand-by na kwotę odpowiadającą 2 ratom wierzytelności (zabezpiecza 6 miesięcy z okresu spłaty wynoszącego 7 lat).
 • Regres do Eksportera ograniczony jedynie do sytuacji niewywiązania się Eksportera z obowiązków wobec KUKE, naruszenia warunków ubezpieczenia bądź zobowiązań kontraktowych.
 • Niskie koszty transakcyjne: dokumentacja wykupu przygotowywana przez BGK, rola kancelarii prawnej w transakcji ograniczona jest do wydania opinii.
 • Preferencyjne oprocentowanie. Koszty finansowania ponosi zagraniczny nabywca, wartość odsetek ustalona w kontrakcie eksportowym i zaakceptowana przez BGK.
 • Prowizja administracyjna 0,5% rocznie, płacona przez Eksportera.
slide13

0.

8.

Kredyt spłacany jest ze środków własnych eksportera lub z innych kredytów udzielanych przez BGK w ramach Programu.

Podpisanie kontraktu eksportowego lub przygotowanie projektu kontraktu

 • Plan prezentacji

Prefinansowanie eksportu

Oddział

 • Eksporter składa w Oddziale BGK wniosek o kredyt z kompletem wymaganych dokumentów.
 • Eksporter składa w KUKE wniosek o wydanie gwarancji na rzecz BGK.

1

3

4

6

Eksporter zawiera z BGK umowę kredytu. KUKE wydaje gwarancję eksporterowi.

POLSKI

EKSPORTER

Eksporter przedstawia w BGK uzyskaną w KUKE gwarancję oraz spełnia pozostałe warunki wykorzystania kredytu.

2

3

Dostawca sprzedaje towary/usługi eksporterowi i wystawia za nie faktury.

Eksporter przedstawia w BGK faktury wystawione przez dostawców.

5

7

BGK opłaca faktury przedstawione przez eksportera - wykorzystanie kredytu.

DOSTAWCY

Eksportera

Przepływy pieniężne

Przepływy towarów

Przepływy dokumentów

slide14

Korzyści dla Eksportera oraz Importera

Korzyści dla Eksportera oraz Importera

Korzyści dla Eksportera:

Korzyści dla Importera:

Uzupełnienie oferty eksportera o możliwość finansowania jego zagranicznego kontrahenta

Przeniesienie ryzyka braku zapłaty na BGK (brak regresu wobec eksportera)

Umożliwienie refinansowania kredytu kupieckiego

Poprawa płynności finansowej

Zapewnienie środków na realizację produkcji eksportowej

Możliwość pozyskania finansowania na zakup polskich towarów i usług

Niskie oprocentowanie kredytu (dzięki wsparciu państwa oraz formule ‘non-profit’ programu)

Stabilny i przewidywalny polski bank publiczny w roli kredytodawcy

Okres spłaty kredytu:

do 5/7/10 lat

Kredyt w EUR lub USD

slide15

Korzyści dla Eksportera oraz Importera

Dane Kontaktowe

Departament Wspierania Eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

E-mail: dwe@bgk.com.pl

Jarosław Bełdowski

Wiceprezes, I Zastępca Prezesa

tel. +48 22 599 80 60,e-mail: Jaroslaw.Beldowski@bgk.com.pl

tel.+48 22 599 81 66,

e-mail: Arkadiusz.Zablonski@bgk.com.pl

Arkadiusz Zabłoński

Dyrektor Departamentu

Piotr Stolarczyk

Z-ca Dyrektora Departamentu

tel.+48 22 599 81 54,

e-mail: Piotr.Stolarczyk@bgk.com.pl

ad