bgk elite spillerm de n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BGK Elite Spillermøde PowerPoint Presentation
Download Presentation
BGK Elite Spillermøde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

BGK Elite Spillermøde - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

BGK Elite Spillermøde. BGC, 2012-11-03. Sæson 2013…….. Så går vi i gang!. Dagsorden. Velkomst og indledning BGK Eliteudvalget – hvem er de – opgaver og ansvar Kort evaluering og status efter sæson 2012 Mission, Vision og Målsætninger for BGK Elite 2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BGK Elite Spillermøde' - luann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bgk elite spillerm de

BGK EliteSpillermøde

BGC, 2012-11-03

Sæson 2013…….. Så går vi i gang!

dagsorden

Dagsorden

Velkomst og indledning

BGK Eliteudvalget – hvem er de – opgaver og ansvar

Kort evaluering og status efter sæson 2012

Mission, Vision og Målsætninger for BGK Elite 2013

Sæsonplan (Vinter) 2012/2013, samt grovplan sommersæson 2013

Spørgsmål ?!

”Årets Spiller 2013”

Team Building – ”Putte Cup”

Afslutning!

slide4

Sportsudvalget

 • Næstformand i BGK Bestyrelse,
 • Formand for Juniorudvalget
 • Formand for Eliteudvalg
 • En repræsentant for BGK Erhvervsklub, samt
 • BGK Pro.
slide5

Sportsudvalget.

Opgaver for udvalget er:

 • Kommunikation udvalgene imellem og til BGK Bestyrelse/BGK Erhvervsklub.
 • Forum for tvister eller uenigheder udvalgene imellem.
 • Inspirator for udvalgene.
 • Håndtere opgaver der ikke umiddelbart kan placeres i et af udvalgene.

Sportsudvalget skal fastlægge BGK sportslige strategier, med henblik på at opnå de bedst mulige resultater inden for elitegolf.

evaluering hvad var godt

Gejst, engagement, fællesskabet er der – men man vil gerne have flere fælles aktiviteter på tværs af trupperne!

 • ”ShankmeisterOpen” – super tiltag, der giver mulighed for ”at træne for alvor”
 • God idé med trupper fra sæsonstart – men man ønsker dog fortsat at kunne træne sammen på tværs af trupperne!
 • Træningslejr for 1. hold OK
 • Mental træning OK – for dem der anvender det –bør fastholdes
Evaluering – hvad var godt!
evaluering hvad kan blive bedre

Vigende deltagelse i træning, manglende afbud til træning idet det fra sæsonstart af planlægningsmæssige hensyn blev forudsat at man deltog – med mindre der blev meldt afbud!

 • Vigende tilslutning til fællesaktiviteter – puttecups, sæsonafslutning og tilsvarende
 • Man vil gerne have mere spilletræning – især for spillere der ikke kommer på hold
 • Trænerne bør overvåge/tilbagemelde i forbindelse med spilletræning på banen
 • Udtagelse af bruttotrupper forud for spillerunder i DGU Holdturnering skal ske senest 14. dage før aktuel runde.
 • Kortspilstræning skal fastholdes – krav om deltagelse af A-spillere
 • Mangler en god damespiller på 1. holds niveau
 • Spillerstatistik introduceret men ikke anvendt godt nok – krav til A-spillere at de anvender dette
 • For ”captains” gennemføres en ”Captains Day” (Regler, Sæsonplan, Administration m.v.)
Evaluering – hvad kan blive bedre!
mvs hvad vil vi

Eliteudvalgets mission

Eliteudvalget i Breinholtgård Golf Klub (BGK) vil være

 • et synligt aktiv for BGK
 • med til positivt at præge udviklingen i BGK, samt
 • med til at skabe en sund og bæredygtig Eliteafdeling, hvor spillernes sportslige interesser bliver varetaget.
MVS – hvad vil vi!
vision

Eliteudvalgets Vision

Visionerne udtrykker de værdier, som BGK Elite gerne vil signalere til omverdenen, og skal virke som inspiration til det fortsatte udviklingsarbejde i klubben.

Det er BGK Elites vision:

 • Konstant at ligge i toppen af dansk elitegolf.
 • At skabe de bedst mulige rammer og vilkår - såvel sportsligt, menneskeligt som økonomisk – med henblik på at understøtte BGK Elite- og BGK Juniorafdeling.
 • At BGK Juniorafdeling skal fungere som udviklingssted og fødekæde til BGK Elite.
Vision!
strategi

BGK Elite vil forblive i Elitedivisionen (Damer eller Herrer) for om muligt i 2013 men senest i 2014 at opnå kvalifikation til slutspillet om Danmarksmesterskabet.

 • BGK Elite vil med et hold i 1. Division Damer somminimum at forblive i 1. division og senest 2014 at kvalificere sig til oprykningsspil til Elitedivisionen
 • 3. Division herrer skal som minimum forbliver i tredje division og senest 2014 kvalificere sig til oprykningsspil til 2. Division.
 • BGK Elite vil under forudsætning af at der er spillermateriale tilstede, til stadighed have et herre og et damehold i Kvalifikationsrækken, idet minimum et af holdene hvert år skal kvalificere sig til oprykningsspil til næst højere række.
 • Individuelt vil BGK Elite arbejde til stadighed levere Junior/Ynglingespillere, der styrkemæssigt er placeret imellem de 10 bedste elitespillere i Danmark
 • Levere en Europatourspiller i 2018!
Strategi!
sportslige m ls tninger

Sportslige målsætninger

 • Det er Eliteudvalgets overordnede mål og ambition at have både dame- og herreelitehold der er førende indenfor dansk golf.
 • At deltage med minimum 3 og indtil 5 hold i DGU’s Danmarksturnering hvert år
 • Eliteafdelingen skal udvikle, tiltrække eksterne og fastholde egne spillere, således at de kan nå højest mulige niveau indenfor Dansk elitegolf.
Sportslige målsætninger!
slide13

Elitedivision - Herrer:

 • År 2013: Blive i Elitedivisionen – om muligt kvalificere sig til medaljeslutspil.
 • År 2014: Kvalificere sig til Slutspil i Elitedivisionen.
 • År 2015: Danmarksmester.
 • 1. division Damer
 • År 2013: Minimum forbliven i 1. Division, kvalifikation til oprykningsspil og oprykning til Elitedivision.
 • År 2014: Kvalifikation til Slutspil om Danmarksmesterskabet
 • År 2015: Danmarksmester.
 • 3. division Herrer:
 • År 2013: Blive i 3. division.
 • År 2014: Være blandt de bedste i 3. division – oprykningsspil.
 • År 2015: Oprykning til 2. division.
 • Kvalifikationsrækken Herrer/Damer:
 • År 2013 og fremefter: Kvalifikation til oprykningsspil/oprykning til 4. Division.
opfyldelse af handlingsplan

Forudsætning:

 • Alle spillere i BGK Elite Trup – som minimum spillere udpeget til at indgå i 1. holdtrupper (Kategori A) – forudsættes at deltage i alle træninger med mindre anden særlig aftale er truffet spiller, træner og FMD/Eliteudvalget imellem.
 • Den enkelte SKAL altid melde afbud til træneren ved forfald!
 • Ved manglende afbud gennemføres indledningsvis en samtale med FMD for Eliteudvalget.
 • Ved gentagen fravær uden afbud, vil det blive betragtet som en beslutning om ikke længere at ville være en del af den pågældende spillerkategori (A, B eller C)
Opfyldelse af Handlingsplan!
tr ning tr ning

Vintertræning:

 • Vintertræning gennemføres en gang ugentligt på Tirsdage i tidsrummet 17:00 – 21:00. Sted: Træningslokale på BGC!

Fysisk træning

 • Spillere udpeget til og optaget i BGK Elitetrup forventes at deltage i fysisk træning på søndage i perioden NOV 2012 – FEB 2013. Tid: 16:00 – 17:30. Sted: Hjerting Skole.
 • Indhold: Konditions-, muskel- og styrketræning – kombineret med bevægelighedstræning – og lidt boldspil!

Sommertræning:

 • Sommertræning gennemføres
  • en gang ugentligt på Tirsdage i tidsrummet 17:00 – 20:00 og
  • Torsdage ”Short Game” i tidsrummet 16:00 – 18:00.
 • Træning gennemføres på BGC
 • Træningen omfatter
  • teknisk træning ved BGK Pro´er understøttet af videotræning
  • ”Shortgame” træning en gang ugentligt
  • Spilletræning via bl. a. ”Shank Meister Open” hhv. deltagelse i evt. åbne turneringer
Træning, træning ….
slide17

Turneringer:

Hvis man bliver udtaget til BGK Elitetrup, deltager spillerne i følgende turneringer

 • Division og Kvalifikationshold
 • Klubmesterskaber, samt
 • Elite AM´s.
 • Derudover kan der ansøges om deltagelse i andre – herunder - individuelle turneringer.

Træningslejr/Udland:

 • BGK Elitetrup gennemfører træningslejr/udland – uge 13/2013 – med indtil 9 herrer og 6 damer, en træner og to ”captains”. Juniorer optaget på ”BGK Junior Golf Academy” kan kvalificere sig til at deltage såfremt der er ledige pladser.

Træningslejr/Indland:

 • Fastlægges senest ultimo FEB 2013. Vil blive tilbudt Kategori B spillere.

Skadeforebyggelse:

 • Hvis en spiller har brug for at forebygge, eller rette op på skader, som kan relateres til golfspillet, kan den enkelte spiller ansøge Sportsudvalget om et tilskud hertil.
 • BGK Elite vil søge at indgå aftale vedrørende fysioterapi.
elitekoncept

Der vil på baggrund af spillernes alder, køn, ambitioner og potentiale blive stillet krav til den enkelte spiller/medlem af Elietruppen.

 • Klubbens tilbud til den enkelte elitespiller vil afhænge af de økonomiske forudsætninger samt træningsindsats, talent og tilknytning til klubben.
 • De enkelte spilleres potentiale samt udviklingsmuligheder fastlægges af klubbens Pro på baggrund af spillerens personlige målsætning for sæsonen.
 • Træneren udarbejder i samarbejde med spilleren en spillerprofil, der afleveres til Eliteudvalget i begyndelsen af kalenderåret.
 • Et særligt juniortalent kan af Eliteudvalget besluttes optaget i seniorelitetruppen efter nærmere aftale mellem træner og juniorleder, den enkelte spiller og dennes forældre. Junioren bør fortsat deltage i individuelle junioreliteturneringer, men kan i særlige tilfælde også deltage i senioreliteturneringer
Elitekoncept!
bgk elitespilleres rettigheder

En elitespiller (Kategori A) tilknyttet BGK Elite vil under forudsætning af tilstrækkelige økonomiske midler få tilbudt

 • Minimum en ugentlig træningssamling samt indtil 8 individuelle træningspas, der fastlægges ved sæsonstart.
 • For juniorer dog indtil tre samlinger der gennemføres under ledelse af Junior Elitetræneren i rammen af ”BGK Junior Golf Academy”
 • Individuel træning i begrænset omfang – fx, et akut teknisk problem.
 • Vintertræning.
 • Frie træningsbolde til træning og opvarmning i forbindelse med turneringer, samt frie bolde til holdmatcher (hvis sponsor findes!)
 • Derudover gives mulighed for
 • Træningslejr og træningssamlinger med delvis økonomisk støtte.
 • Deltagelse i holdturneringer.
 • Deltagelse i individuelle turneringer.
 • Relevante kurser fx internt regelkursus, kostvejledning.
BGK Elitespilleres rettigheder!
elitespillerens pligter

Melder til (vintertræning) hhv. afbud til planlagt træning (sommer)

 • Deltage i spillermøder indkaldt af Eliteudvalg eller Pro
 • Deltage minimum tre gange årligt i frivilligt arbejde i Juniorafdelingsregi
 • Fungere som mentor for udpegede spillere i regi af Junioreliteudvalget
 • Udarbejder en personlig målsætnings- og handleplan for hver sæson (Kategori A).
 • Udarbejder budget for og tilmelde sig til turneringer efter forudgående koordination med BGK Eliteudvalg.
 • Overholder de økonomiske rammer og tidsfrister i forbindelse med rejseudlæg jf. regler for afregning og aflevering af bilag.
 • Repræsentere klubben på værdig vis såvel på som udenfor banen.
 • Benytter det af klubben valgte tøj ved deltagelse på hold i DGU holdturnering
 • Deltager i Erhvervsklubbens arrangementer – eks. vis Elite AM og Erhvervsdage
 • Deltager i BGK klubmesterskaber.
 • Aktivt anvender tilbud om fysisk og mental træning
 • Aktivt anvender anbefalet statistikmodul
Elitespillerens pligter.
bgk elite spillerm de1

BGK EliteSpillermøde

AKTIVITETSPLAN

rets spiller 2013

”Årets Spiller 2013”

Kriterier:

Træningsindsats og engagement i forhold til Klub!

Resultater individuelt og i relation til hold!

Opfyldelse af målsætning!

Indstilles af spillere og ledere i Elitetruppen

Kåres en gang årligt ved udgangen af sæsonen

bgk elite s son 2013

BGK EliteSæson 2013

Rigtig god sæson til alle !

Spørgsmål?