slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paszport do eksportu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paszport do eksportu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Paszport do eksportu - PowerPoint PPT Presentation


 • 287 Views
 • Uploaded on

W ramach „Paszportu do eksportu”, wspierane są projekty mające na celu wejście polskich przedsiębiorców na nowe rynki. Ponadto dofinansowaniu podlegają wszelkie działania przyczyniające się do zwiększenia udziału eksportu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstw. Podobnie, jak projekty promujące polskie marki na rynkach zagranicznych. Działanie to dotyczy również wzmocnienia konkurencyjności polskich firm za granicą.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Paszport do eksportu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Paszport do eksportu”

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide2

Wstęp

Plan prezentacji

1. Cel Działania

2. Beneficjenci

3. Etapy uzyskania dofinansowania

4. Wydatki kwalifikowane

5. Pomoc de minimis

6. Schemat ubiegania się o dotację

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide3

Działanie 6.1 – Cel

Cel Działania

Celem działania 6.1 PO IG jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide4

Działanie 6.1 – Beneficjenci

 • Beneficjenci:
 • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy,
 • prowadzący działalność i mający siedzibę na terytorium RP,
 • posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożony jest wniosek o dofinansowanie udział eksportu (sprzedaż zarówno na JRE, jak i poza nim) w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %.

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide5

Działanie 6.1 PO IG – Definicja MŚP

 • Konieczność uwzględniania powiązań kapitałowych i osobowych.
 • Udział Skarbu Państwa powyżej 25% - przedsiębiorstwo się nie kwalifikuje.

Źródło: Nowa definicja MŚP w: „Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia”, str. 14

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide6

Działanie 6.1 – Etap I i Etap II

Dofinansowaniem w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" mogą zostać objęte dwa typy projektów realizowane w dwóch kolejnych etapach: 

I etap – przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu (PRE)

Wsparcie na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usługi doradczej związanej z przygotowaniem PRE. Jednocześnie kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 10 000 PLN.

II etap – wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Wsparcie na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu nie może być wyższe niż 50% całości wydatków, które kwalifikują się do objęcia wsparciem. Ponadto, kwota wsparcia nie może przekroczyć 200 000 PLN.

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide7

Działanie 6.1 – Wysokość dofinansowania i wydatki kwalifikowane – Etap I

 • Wydatek kwalifikowany:
 • zakup usługi doradczej związanej z przygotowaniem Planu Rozwoju Eksportu (zasadniczo w kwotach netto).
 • Poziom dofinansowania:
 • maksymalna intensywność wsparcia: 80% kosztów kwalifikowanych;
 • maksymalna kwota wsparcia: 10 000 PLN.
 • Rodzaj udzielonej pomocy publicznej: de minimis.
 • Sposób wypłaty dofinansowania: refundacja.

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide8

Działanie 6.1 – Wysokość dofinansowania i wydatki kwalifikowane – Etap II (1/2)

Wydatki kwalifikowane:

Udział w zagranicznych imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy,

Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,

Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,

Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,

Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide9

Działanie 6.1 – Wysokość dofinansowania i wydatki kwalifikowane – Etap II (2/2)

 • Poziom dofinansowania:
 • maksymalna intensywność wsparcia: 50% kosztów kwalifikowanych;
 • maksymalna kwota wsparcia: 200 000 PLN.
 • Rodzaj udzielonej pomocy publicznej: de minimis.
 • Sposób wypłaty dofinansowania: refundacja lub zaliczka.

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide10

Przygotowanie wniosku do I etapu

Działanie 6.1 – Schemat ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 PO IG

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Przygotowanie PRE

Rozliczenie dotacji w ramach I etapu

Przygotowanie wniosku do II etapu

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Wdrożenie PRE i rozliczenie dotacji

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa

slide11

Zapraszamy do kontaktu z naszym Konsultantem pod numerem telefonu

12 427 51 02

http://nytko.eu/

NYTKO sp. z o.o.

ul. Lubicz 26/10

31-504 Kraków

tel. +48 12 4275100

fax. +48 12 4275111

biuro@nytko.eu

NIP 675-141-65-89

REGON 120949850

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00

Opracowanie: Zespół NYTKO sp. z o.o.

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa