slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BGK – PEWNY PARTNER PowerPoint Presentation
Download Presentation
BGK – PEWNY PARTNER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

BGK – PEWNY PARTNER - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Fundusz Termomodernizacji Warsztaty Projekt InoFin Warszawa, 17 maj 2007 r. BGK – PEWNY PARTNER. Bank Gospodarstwa Krajowego BGK został powołany do życia w 1924 r. BGK należy w 100% do Skarbu Państwa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BGK – PEWNY PARTNER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fundusz Termomodernizacji

Warsztaty Projekt InoFin

Warszawa, 17 maj 2007 r.

BGK – PEWNY PARTNER

slide2

Bank Gospodarstwa Krajowego

 • BGK został powołany do życia w 1924 r.
 • BGK należy w 100% do Skarbu Państwa.
 • BGK jest jedynym bankiem państwowym w Polsce obsługującym zadania rządowe. Pełni szczególną rolę w polskim systemie bankowym. Za jego pośrednictwem Państwo realizuje swe cele społeczno-gospodarcze.
 • BGK prowadzi jednocześnie działalność komercyjną (poprzez Oddziały i Filie)
 • Aktualnie Bank administruje wieloma funduszami celowymi Państwa oraz wieloma programami rządowymi.

BGK – PEWNY PARTNER

slide3

Fundusz Termomodernizacji – podstawy prawne funkcjonowania

 • W dniu 18 grudnia 1998 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o

wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162 poz. 1121 z dnia 30 grudnia 1998 r.).

 • Fundusz Termomodernizacji nie posiada osobowości prawnej i został umiejscowiony w Banku Gospodarstwa Krajowego (Centrala w Warszawie).

BGK – PEWNY PARTNER

slide4

Fundusz Termomodernizacji – podstawowe informacje

 • Środki Funduszu zgodnie z uchwaloną na rok 2007 ustawą budżetową zostaną zasilone w kwocie 250 mln. zł.
 • Od początku istnienia Funduszu (1999 r.) do końca marca 2007 r. wpłynęło 9496 wniosków, przyznano 6394 premie na kwotę ponad 340 mln zł.
 • Przyznawanie premii jest udzielane na podstawie umów o współpracy zawartych pomiędzy 20 Bankami Kredytującymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

BGK – PEWNY PARTNER

slide5

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,
 • wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków,
 • zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

BGK – PEWNY PARTNER

slide6

Co to jest premia termomodernizacyjna?

 • Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora

realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia.

 • Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu.
 • Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.

BGK – PEWNY PARTNER

slide7

Kto może się ubiegać o premię termomodernizacyjną?

 • O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.:

 • osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa

handlowego),

 • gminy,
 • osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

BGK – PEWNY PARTNER

slide8

Schemat postępowania przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną

 • Wykonanie audytu energetycznego.
 • Zawarcie umowy kredytowej z bankiem kredytującym.
 • Weryfikacja audytu energetycznego i przyznanie premii

termomodernizacyjnej przez BGK.

 • Uruchomienie kredytowania w banku kredytującym.
 • Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji.
 • Realizacja termomodernizacji z wykorzystaniem kredytu.
 • Użytkowanie budynku przy zmniejszonym zużyciu energii i niższych

kosztach, spłata kredytu pomniejszonego o premie termomodernizacyjną.

BGK – PEWNY PARTNER

slide9

Informacje dotyczące wyników Funduszu Termomodernizacji od początku funkcjonowania programu do dnia 31.03.2007 r. (dane liczbowe)

BGK – PEWNY PARTNER

slide10

Informacje dotyczące wyników Funduszu Termomodernizacji od początku funkcjonowania programu do dnia 31.03.2007 r. (struktura procentowa)

BGK – PEWNY PARTNER

slide12

Wnioski o przyznanie premii termomdernizacyjnej z województw wg:

Najbardziej aktywnych Najmniej aktywnych

 • Mazowieckie - 1317 Świętokrzyskie - 38
 • Wielkopolskie - 950 Podkarpackie - 146
 • Warmińsko-Mazurskie - 928 Opolskie - 174
 • Małopolskie - 899 Kujawsko – Pom. - 384
 • Łódzkie - 767 Lubuskie - 422

stan na dzień 31.03.2007 r.

BGK – PEWNY PARTNER

slide13

Banki kredytujące wg wielkości przyznanych premii stan na dzień 31marca 2007 r.

BGK – PEWNY PARTNER

slide14

Banki kredytujące wg wielkości przyznanych premii (01.01.2006r. - 31.03. 2007r.)

BGK – PEWNY PARTNER

slide15

W dniu 31 maja 2006 roku środki przeznaczone na zasilenie Funduszu Termomodernizacji w wysokości 100,0 mln zł. wyczerpały się.

W grudniu 2006 roku wpłynęły do banku dodatkowe środki z budżetu w wysokości 24,9 mln zł.

 • W ustawie budżetowej na rok 2007 rząd zaakceptował środki przeznaczone na zasilenie Funduszu Termomodernizacji w wysokości 250 mln zł.
 • W I kwartale 2007 roku do BGK wpłynęły środki w wysokości 150 mln zł.

BGK – PEWNY PARTNER

slide16

Informacje ogólne

Fundusz Termomodernizacji

Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Tel. (0 22) 52 29 639, 52 29 532, 52 29 121

fax (0 22) 52 29 194

e-mail:bgk@bgk.com.pl, jerzy.gliniecki@bgk.com.pl

www.bgk.com.pl

Lista audytorów energetycznych:

www.bgk.com.pl

BGK – PEWNY PARTNER