R dgiverdagen 13 mars 2014
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Rådgiverdagen 13. mars 2014. Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014 Camilla Haugland Seksjonssjef - Seksjon for opptak og tilrettelegging. Agenda. Frister og fremgangsmåte ved søknad Hvor finner søkerne informasjon ? Opptaksregelverk, kvalifisering og rangering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hamish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
R dgiverdagen 13 mars 2014

Rådgiverdagen 13. mars 2014

Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014

Camilla Haugland

Seksjonssjef - Seksjon for opptak og tilrettelegging


Agenda
Agenda

 • Frister og fremgangsmåte ved søknad

 • Hvor finner søkerne informasjon?

 • Opptaksregelverk, kvalifisering og rangering

 • Endringer i årets opptak vil bli fremhevet:

  • Små endringer i nettsøknaden

  • Noen regelverksendringer


S knadsfristen
Søknadsfristen

 • 15. april

 • NB: 1. mars for søkere med:

  • dokumenterte grunner for tidlig opptak

  • dokumenterte grunner for særskilt vurdering

   • må ha generell studiekompetanse

   • må dokumentere forhold (sykdom, funksjonshemming, ulykke eller annet) som har påvirket karakterene fra videregående skole

   • det er ikke sannsynlig å få tilbud om studieplass om man ligger mange poeng under poenggrensen, søkere må ha likeverdige ferdigheter og kunnskaper med andre som får tilbud om opptak

  • videregående utdanning fra land utenfor Norden

  • ønske om opptak på grunnlag av realkompetanse

   • Søkere over 25 år som ikke har generell studiekompetanse. Hvert lærested definerer nødvendige kvalifikasjoner for sine studier

  • søknad til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT

 • Søknadsfristen for IB er fra i år 15. april


Fremgangsm te ved s knad
Fremgangsmåte ved søknad

 • Alle må søke via nettsøknad på SOs nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/

 • Brukerveiledning for nettsøknad på SOs nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/veiledning-2014.pdf

 • Søkere som trenger mer hjelp til utfylling kan kontakte SO eller et lærested som deltar i opptaket. Ved UiO: Knutepunktet


Innsending av dokumentasjon
Innsending av dokumentasjon

 • SØKER SELV ANSVARLIG!

 • Søkere må selv skrive ut følgeskjemaet fra nettsøknaden og sende til saksbehandlende lærested sammen med dokumentasjonen sin

 • Søkere med e-vitnemål i NVB ser disse i nettsøknaden. De samme vitnemålene er tilgjengelige for lærestedene og trengs ikke sendes inn

 • Ikke alle vitnemål blir importert i NVB

 • Søker varsles via e-post hvis et nytt elektronisk vitnemål gjøres tilgjengelig i nettsøknaden


Innsending av dokumentasjon1
Innsendingav dokumentasjon

 • Må søkeren sende inn følgeskjema?

  • Hvis vitnemål som ligger/kommer elektronisk er det eneste søkeren skal dokumentere, trenger ikke vedkommende å sende inn følgeskjema

  • Har søkeren annen dokumentasjon som ligger til grunn for søknaden, må denne sendes inn sammen med følgeskjemaet innen frist for innsending

 • Det er søkerens ansvar å forsikre seg om at vitnemål er tilgjengelig for saksbehandlende lærested innen 1. juli. Har ikke søkeren fått e-vm i god tid før da, må papirkopi sendes inn


Innsending av dokumentasjon2
Innsending av dokumentasjon

 • Det er ikke krav om bekreftede kopier, men kopiene som sendes inn må være tydelige og lesbare

 • Dokumentasjonen må sendes inn via post – det er ikke mulig å sende den som vedlegg til e-post

 • Søker må i nettsøknaden samtykke til å vise frem originaler på forespørsel

 • Hvis det er noen mangler ved dokumentasjonen som sendes inn, får søkeren en e-post. Viktig å følge med på e-postadressen som oppgis i nettsøknaden!


Innsending av dokumentasjon3
Innsending av dokumentasjon

 • http://www.samordnaopptak.no/info/soke/sokeprossesen/riktig-dokumentasjon/index.html

 • Klikk på kategoriene i venstremenyen for eksempler på hvordan ulike typer dokumentasjon skal se utViktige datoer i opptaket
Viktige datoer i opptaket

 • 20. mars: Frist for å sende inn følgeskjema for 1. mars-søkere

 • 10. mai: Frist for å sende inn følgeskjema for 15. april-søkere

 • 1. juli: Omprioriteringsfrist:Frist for å endre rekkefølgen på søknadsalternativene

 • 1. juli: Ettersendingsfrist:Gjelder kun dokumentasjon på utdanning som blir avsluttet våren 2014


Viktige datoer i opptaket1
Viktige datoer i opptaket

 • 20. juli: Hovedopptak/tilbud – Svar blir publisert i nettsøknaden

  26. juli: Svarfrist hovedopptaket – Søker må takke ja eller nei til eventuelle tilbud i nettsøknad

 • 20. juli kl. 9: ‘Ledige studieplasser’ åpner Husk elektronisk ID! Åpent både for nye og eksisterende søkere. Oversikt legges ut 19. juli kl. 9

 • 29. juli: Nasjonalt suppleringsopptak


Hvor finnes s kerinformasjon
Hvor finnes søkerinformasjon?

 • Nettsøknad og all generell informasjon på Samordna opptaks nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/

 • Informasjon om studietilbudet v/UiO

  • i studiekatalogen

  • på UiOs nettsider

  • i tabellen over studier og læresteder hos Samordna opptak:

   http://www.samordnaopptak.no/studier


S kerh ndboka
Søkerhåndboka

 • Søkerhåndboka trykkes ikke opp lenger

  All informasjon som før sto her finnes på:

  http://www.samordnaopptak.no/info/

 • Det ligger en PDF-versjon som kan skrives ut på denne siden:

  http://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/studieoversikt_2014_laerested_endelig.pdf


Samordna opptaks nettsider
Samordna opptaks nettsider

 • SO fikk nye nettsider til fjorårets opptak

 • Ny informasjonsstruktur, med bare fire menyvalg fra forsiden

 • Tydeligere prioritering av innhold, ønsker å gjøre temaene som er viktigst for brukerne lettest tilgjengelig

 • Alle sider skrevet etter klarspråkprinsipper

 • Ny grafisk profil og logo


Opptaksregelverk
Opptaksregelverk

 • Regelverketer gitt av Kunnskapsdepartementet (forskrift omopptak til høyere utdanning)

 • Regulerer bl.a. bestemmelser om kvalifisering (opptakskrav): Normalt krav om generell studiekompetanse


Opptaksregelverk1
Opptaksregelverk

 • Noen studier har krav om spesielle opptakskrav i tillegg, som oftest fag fra videregående skole

  • Spesielle opptakskrav ved UiO: Informasjon i studiekatalogen, på SOs nettsider og på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomi

 • NYTT: Fra og med årets opptak blir det gitt 0,5 språkpoeng for hver av programfagene Gresk I, Gresk II, Latin I og Latin II

 • Revisjon av omregningstabell for IB er utsatt. For årets opptak gjelder nåværende tabell: http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/ib/poengberegning/


Rangering og kvoter
Rangering og kvoter

 • Kvote for førstegangsvitnemål

  • 50% av studieplassene

  • 21 år eller yngre i opptaksåret

  • Førstegangsvitnemål fra videregående skole

  • NB! Kun karakterpoeng fra førstegangsvitnemålet, inkl. språk- og realfagspoeng (maks 4) regnes med. Maks 1,5 poeng per språk-/realfag

 • Ordinær kvote (alle søkere)

  • I tillegg til karakterpoeng regnes alderspoeng (maks 8, 2 i året fra fylte 20) og tilleggspoeng for høyere utdanning/ militær-/siviltjeneste el. folkehøgskole (maks 2) med

  • Får regnet med nye fag/forbedringer


 • R dgiverdagen 13 mars 2014

  • NB!Søkere som er kvalifisert i kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer samtidig i ordinær kvote (med tilleggspoeng/nye fag/forbedringer)

  • http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/. Klikk på «Slik regner vi ut poengsummen din» for mer informasjon om poengberegning


  Poenggrenser
  Poenggrenser

  • Oversikt over fjorårets poenggrenser finnes bl.a:

   • i tabellen over studier og læresteder på SOs nettsider:

   • på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomi

  • Poenggrensen til et studium er den laveste poengsummen som ga tilbud på studiet i hver kvote i fjorårets opptak. Vi vet ikke hva årets poenggrenser blir!


  Kontaktinformasjon
  Kontaktinformasjon

  UiOs kontaktpunkt for søkere er

  Knutepunktet

  Tlf. 22 85 82 00 (man-fre 10-15)

  E-post: studentinfo@admin.uio.no

  Nettside: http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html