slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Tutkimusprojektin esittely: “Tuottavuus, tehokkuus ja uusi talous” ”Nonparametric Methods in Economics of Production, Natural Resources, and the Environment”. Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002. Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Fields of Expertise / departments Plant Sciences

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002' - ham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tutkimusprojektin esittely:“Tuottavuus, tehokkuus ja uusi talous” ”Nonparametric Methods in Economics of Production, Natural Resources, and the Environment”

Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002

slide2

Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Fields of Expertise / departments

 • Plant Sciences
 • Environmental Sciences
 • Animal Sciences
 • Agrotechnology and Food Sciences
 • Social Sciences

8 semi-independent market-oriented research centers

Vuoden 1999 tilastoja:

henkilökunta: 2247 henkilötyövuotta

Opiskelijoita 4079, joista 329 ulkomaisia.

Sisäänotto 902. Tohtoritutkintoja 182.

kokonais tuottavuus
(Kokonais)tuottavuus

Tuotos(indeksi)

Panos(indeksi)

mit yhteist julkisella taloudella ymp rist n ja uuden talouden kanssa
Mitä yhteistä julkisella taloudella ympäristön ja uuden talouden kanssa?
 • tuotokset ja panokset hankalasti mitattavia
  • esim. koulutus, terveydenhuolto, ilmansaateet, melu, ”inhimillinen pääoma”, tieto-taito.
 • tuotosten ja panosten “hinnat” puutteellisia
  • ei toimivia markkinoita, riskit & epävarmuus
 • skaalatuotot ja erikoistuminen ?
 • Haasteita tuottavuuden mittamiselle ja analysoinnille
projektin tausta
Projektin tausta
 • 1998 – 2001 Cherchye – Kuosmanen – Post yhteistyö, ei-konveksit teknologiat.
 • 4/2001 Väitös HKKK:lla. Aktiivista viran ja rahoitusmahdollisuuksien hakua.
 • 8/2001 Kööpenhaminaan vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin viransijaisuuteen. Operaatiotutkimuksen laitos.
 • 11/2001 Emil Aaltosen säätiö. 3-vuotinen projektiapuraha tutkimusprojektille ”Tuottavuus, tehokkuus, ja uusi talous”.
 • 1.2.2002 Vakinainen apulaisprofessuuri, Wageningen Universiteit, Alankomaat. Ympäristö- ja luonnonvara taloustiede.
 • 2002 Yhteistyöverkoston luomista
projektin painopistealueita ja ominaispiirteit
Projektin painopistealueita ja ominaispiirteitä
 • Tutkimusmenetelmät ja niihin liittyvä kehitystyö
  • Ei-parametrinen lähestymistapa (’revealed preference’, stokastinen dominanssi, Data Envelopment Analysis (DEA), yms.
 • Korkea laatuvaatimus: Tulokset pyritään julkaisemaan arvostetuissa kansainvälisissä referee-prosessia hyödyntävissä aikakausjulkaisuissa
 • ”Pirstaleisuus”: Käytännön tutkimustyö keskittyy ”pieniin”, helposti hallittaviin, toteuttamiskelpoisiin osaprojekteihin. Ei ahtaita rajoja tutkimusongelmille.
slide7

Timo Kuosmanen (projektin johtaja)

  • tuotantoteoria
  • ei-parametriset menetelmät (DEA, SD)
 • Tarmo Räty (VATT)
  • julkisen talouden tuotos- ja tuottavuus
 • Laurens Cherchye (Catholic University of Leuven, Belgia)
  • kestävän kehityksen indeksi
  • julkisen talouden tuotos- ja tuottavuus
slide8

Jørgen Tind (Kööpenhaminan yliopisto, Tanska)

  • ei-konveksit teknologiat, optimointiongelman mallintaminen
 • Justus Wesseler (Wageningen Universiteit)
  • travel-cost menetelmä ympäristön taloudellisen arvon mittaamisessa
  • reaalioptiot ja riskipreferenssit
 • Veli-Pekka Heikkinen (Varma-Sampo)
  • katastrofi riskit ja metsäportfolion hallinta
slide9

Tohtoriopiskelijat:

 • Timo Sipiläinen (Helsingin yliopisto)
  • maatalouden tuottavuus ja tehokkuus
  • skaalavaikutukset
 • Vincent Otto (Wageningen Universiteit)
  • radikaalit teknologiset innovaatiot
  • ympäristön kestävä kehitys
 • Abhilash Nair (Indian Institute of Technology, Bombay)
  • SD portfolio tehokkuus, sijoitusrahastot
slide10

Tutkimusapulaiset / gradu ohjattavat:

 • Lin Zhang
  • hotellien eko-tehokkuus Pekingissä
 • Huitong Wang
  • investointisyklit, kapasiteetin käyttöasteen ympäristövaikutukset
 • Cara Ge
  • maankäytön portfolioanalyysi
julkisen sektorin tuotos ja tuottavuus
Julkisen sektorin tuotos ja tuottavuus
 • Motivaatio:
  • julkinen tuotanto tärkeä osa kansantaloutta
  • kansantalouden tilinpidossa julkinen tuotanto lasketaan panoskäytön mukaan. Mahdollinen arvonlisäys, joka huomioidaan yksityisellä sektorilla, jätetään julkisella puolella huomioimatta.
  • Vaikka yleisesti tunnustetaan että BKT ei ole vertailukelpoinen mittari eri maiden välillä (eikä se ole tilinpidon olennaisin tehtäväkään), säilyy BKT/capita keskeisimpänä taloudellisen hyvinvoinnin indikaattorina.
julkisen sektorin tuotos ja tuottavuus1
Julkisen sektorin tuotos ja tuottavuus
 • Tutkimusprobleema:
  • Mitä suuruusluokkaa julkisen sektorin arvonlisäys on koko BKT:sta? Vrt. esim. koulutus, terveydenhuolto.
  • Jos pyrkimuksenä on kansainvälinen hyvinvointi vertailu (eli tilinpidon funktioista voidaan tinkiä), niin miten BKT mittaria voitaisiin korjata/parantaa erityisesti julkisen tuotannon ja ympäristön laadun osalta?
tilastokeskuksen projekti huomioita
Tilastokeskuksen projekti - huomioita
 • Tuotosten aggregointi: Tuotosten/palveluiden painottaminen niiden kustannusosuuden mukaan?
  • Takaisinkytkentä panoskäyttöön.
  • Onko kalliiden tai työläiden palveluiden tuottaminen aina yhteiskunnan kannalta toivottavaa?
  • Insentiivit: Kannustaako tuotosmittari (riittävästi) omaksumaan kustannuksia ja/tai aikaa säästäviä työtapoja ja teknologioita jotka liittyvät tiettyyn tuotokseen, jos ko. tuotoksen painoarvo (suhteessa muihin tuotoksiin) samalla pienenee?
tilastokeskuksen projekti huomioita1
Tilastokeskuksen projekti - huomioita
 • Tuotosten intertemporaalinen allokointi.
  • Esim. yliopistotutkinnot, yliopistojen ja muiden asiantuntijaelinten tutkimukset ja julkaisut.
 • Voi selittää ainakin osittain tuotos- ja tuottavuusindeksin suurehkot vaihtelut eri vuosina.
 • Yksinkertainen ratkaisu: liukuva keskiarvo paljon aikaa vievistä tuotoksista.