sexu ln dosp v n reproduk n zdrav 8 ro n k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sexuální dospívání Reprodukční zdraví 8. ročník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sexuální dospívání Reprodukční zdraví 8. ročník

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Sexuální dospívání Reprodukční zdraví 8. ročník - PowerPoint PPT Presentation

haley
288 Views
Download Presentation

Sexuální dospívání Reprodukční zdraví 8. ročník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sexuální dospíváníReprodukční zdraví8. ročník Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

  2. Pohlavní život mládeže v současné době a jeho charakteristika 1. kontroverzní vztah k sexu (pohlavní styk nechápou jako vyvrcholení citových a harmonických vztahů mezi partnery, ale jako biologickou potřebu) 2. nahodilé vybírání partnerů (bez citového požitku, často pod vlivem alkoholu) 3. sexuální promiskuita (udržování vztahu i s několika partnery současně, rychlé a časté střídání sexuálních partnerů)

  3. Pohlavní život mládeže v současné době a jeho charakteristika 4. problémy v oblasti citové a mravní 5. zvýšené riziko přenosu pohlavních chorob 6. zvýšené riziko potkání člověka trpícího sexuální úchylkou

  4. Předčasná sexuální zkušenost Urychlování tělesných změn naší generace. Nedostatečná kontrola vůle nad vlastním jednáním (sexuální pud převládne nad odpovědností). Člověk započne svůj sexuální život dříve, než vyzraje psychicky. Člověk je připraven pouze pro fyzické stránce.

  5. Jaká rizika může přinést předčasná sexuální zkušenost? těhotenství interrupce promiskuita prostituce sexuálně přenosné choroby zánětlivá onemocnění pohlavních orgánů návykové látky Toto všechno stále více ohrožuje zdraví v oblasti reprodukce.

  6. Těhotenství u mladistvých – jeho rizika omezení sociálního a profesionálního rozvoje sociální izolace otec obvykle chybí dítě je často nedonošené nepřipravenost a nezralost pro rodičovství závislost na vlastních rodičích socioekonomické nevýhody vyšší rozvodovost

  7. Reprodukční zdraví… …schopnost otěhotnět, donosit a porodit zdravé dítě Interrupce… …umělé přerušení těhotenství. Interrupce je omezena: • délkou těhotenství • Interrupce se provádí do 12. týdne těhotenství (na žádost žadatelky). • Po 12. týdnu se interrupce provádí pouze ze zdravotních důvodů.

  8. plod je poškozený (genetické poškození, vývojová vada) • život matky je ohrožen • infekční onemocnění v raném stádiu těhotenství • po 24. týdnu se těhotenství ukončuje pouze v případech záchrany života matky nebo v případě vážného poškození plodu • b) věkem žadatelky • žadatelka do 16 let – nutný je souhlas žadatelky a jejího zákonného zástupce • žadatelka od 16 do 18 let – nutný je souhlas žadatele, ale je zde povinnost vyrozumět o provedeném výkonu jejího zákonného zástupce • žadatelka nad 18 let – nutný je souhlas žadatelky, provádí se maximálně 2x ročně

  9. Kovář, P., Regulace početí – podáváme studentům správné a aktuální informace? Časopis Prevence Janošková, D., Ondráčková, M., Čábalová, D., Marková, H., Šebková, J., Občanská výchova 8 Rodinná výchova 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-393-0 Janošková, D., Ondráčková, M., Čábalová, D., Občanská výchova 8 Rodinná výchova 8 příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-394-9