lok ln adaptace a fenotypov plasticita n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lokální adaptace a fenotypová plasticita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Lokální adaptace a fenotypová plasticita - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Lokální adaptace a fenotypová plasticita. Dušan Kunc. Po č áte č ní uchycení v novém areálu. Fyziologická tolerance a plasticita. Univerzální genotyp. Reproduk č ní systém: samosprašnost, klonální rozmno ž ování. Reproduk č ní systém: cizosprašnost. Rychlá adaptace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokální adaptace a fenotypová plasticita' - maya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dv cesty p izp soben

Počáteční uchycení v novém areálu

Fyziologická tolerance a plasticita

Univerzální genotyp

Reprodukční systém: samosprašnost, klonální rozmnožování

Reprodukční systém: cizosprašnost

Rychlá adaptace

Tok genů mezi populacemi

Genetická diverzita uvnitř populací

Invaze rozšířená do mnoha stanovišť

Počet nezávislých zavlečení

Dvě cesty přizpůsobení

podle Parker et al. (2003)

lok ln adaptace
Lokální adaptace

Lokální adaptace:Divergentní selekce může způsobit vývoj znaků vedoucích ke zvýhodnění určité populace v daných podmínkách (zvýšení fitness) i za cenu nižší schopnosti přežití a rozmnožení se v jiných podmínkách (Williams 1966).

- tedy trade-off, zjištění reciprokými přesazovacími experimenty

Předpoklady:

 schopnost rychlé adaptivní evoluce (Maron et al. 2004)

 genetická variabilita, vícenásobná zavlečení (Parker et al. 2003)

 zpočátku tok genů (Parker et al. 2003)

 heterogenita prostředí, divergentní selekce (Alpert et Simms 2002)

 výhodou může být i předchozí růst v podobných podmínkách – tzv. „matching“ (Thuiler et al. 2005)

lok ln adaptace p klady
Lokální adaptace - příklady
 • Adaptace na malém měřítku(prostřednictvím různých edafických a biotických podmínek):Hydrocotyle bonariensis, Poa hiemata, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata,…
 • Adaptace na velkém (kontinentálním) měřítku(zejména prostřednictvím rozdílů v klimatu):Hypericum perforatum, Eschscholzia californica, Mimulus guttatus, Trifolium pratense,Dactylis glomerata,…
slide5

TIFFANY M. KNIGHT& THOMAS E. MILLER;Evolutionary Ecology Research (2004), 6: 103–114:Local adaptation within a population ofHydrocotylebonariensis

 • možný výskyt lokální adaptace: když se selekce dědičného znaku lišší prostředí od prostředí a tok genů mezi populacemi je omezený prozkoumali příčiny a existenci lokálních adaptací reciprokým přesazováním u Hydrocotyle bonariensis (Araliaceae, klonální rostlina rostoucí v různých polohách na písečných dunách, Florida)
 • původní rostliny se lišily: ve vyšší poloze podstatně delší, více internodií a větší listy
 • 10 genet z vyšší polohy a 10 z nižší polohy  skleník  zpět do dun (/; +K/-K )
slide6
 tam kde měly původ rostly lépe
 • ovlivnění zdroj x místo zjištěno u podzemních částí, nikoliv nadzemních (biomasa)
 • u míst zbavených okolní vegetace rostly rostliny stejně  lokální adaptace souvisely s okolními rostlinami rostoucími v určité části duny (kompetice)
 • maloměřítkové adaptace spíše u klonálních rostlin i v prostorově heterogenním prostředí (malý tok genů)
lok ln adaptace1
Lokální adaptace

nejsou znakem, který rostliny zvýhodní během uchycování, ale spíše až později může podpořit rozšiřování.

lokálně adaptovaná společenstva mohou být více odolná k invazím.

přihlédnout k míře maternálního efektu. Dokáži si totiž představit, že i vysoce fenotypově plastický genotyp s poměrně vysokým maternálním efektem by mohl být prezentován jako lokální adaptace (jejíž vývoj je časově náročnější).

zajímavé by mohlo být i zjišťování, zda se stupněm sukcese roste vždy také počet lokálně adaptovaných druhů a populací.

fenotypov plasticita
Fenotypová plasticita

Cesta „univerzálního genotypu“ (Baker 1965)

Adaptivní fenotypová plasticita = selekce přímo podporuje fenotypovou proměnlivost (Burns et Winn 2006), musí tedy zvyšovat fitness (Gianoli et González-Teuber 2005)

Opět role prostředí a selekce (van Kleunen et Fischer 2005)

Spíše u samosprašně, či klonálně se množících druhů

Pěstování na gradientu (živinový, vlhkostí, půdní,…)

Výhodou v raných fázích invaze

fenotypov plasticita p klady
Fenotypová plasticita - příklady
 • Convolvulus chilensis (Gianoli et González-Teuber 2005)
 • Parthenium hysterophorus(Annapurna et Singh 2003)
 • Lythrum salicaria(Mal et Lovett-Doust 2005)
 • Isatis tinctoria(Monaco et al. 2005)
 • Pennisetum setaceum(Poulin et al. 2007)
slide10

ERNESTO GIANOLI & MARCIA GONZÁLEZ-TEUBER; Evolutionary Ecology (2005) 19: 603–613: Environmental heterogeneity and populationdifferentiation in plasticity to drought in Convolvuluschilensis (Convolvulaceae)

 • vyšší heterogenita prostředí  selektuje vyšší stupeň fenotypové plasticity
 • fenotypové odpovědi na vlhkostním gradientu půdy u Convolvulus chilensis
 • pěstování ve skleníku (diaspory ze tří populací z prostředí s různou heterogenitou)
slide11
z mnoha morfologických a ekofyziologických znaků vykazovaly rozdíly jen plocha listu, tvar listu, hodnota listové plochy a hustota listových trichomů  největší plasticita u populací s největšími odchylkami v průběhu roku
 • adaptivní podstata měřených znaků a množství celkové biomasy jako rostlinná fitness v prostředí chudém na vodu
kdy je kter cesta v hodou pro invazn druhy
Kdy je která cesta výhodou pro invazní druhy?

Fenotypová plasticita:- obsazení široké škály prostředí- reakce na změny prostředí mají smysl- potomstvo se dostává do různých prostředí- počáteční stádia invaze

Lokální adaptace:- umožnění přežití jediného genotypu- výkyvy prostředí rychlé- invaze do pozdějších stádií sukcese- příliš vysoká cena plasticity

Kombinace