zem d lsk plodiny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zemědělské plodiny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zemědělské plodiny

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Zemědělské plodiny - PowerPoint PPT Presentation

haley-frost
229 Views
Download Presentation

Zemědělské plodiny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Na polích zemědělci pěstují zemědělské plodiny a luštěniny Jsou základem výživy lidí (obilí, brambory, rýže) a hospodářských zvířat (řepa, kukuřice) Zemědělské plodiny

  2. Šablona č.7 Vypracovala: Květuše Vendégová Prvouka 2.ročník ZŠ ZŠ a MŚ Višňová 29.listopadu 2010 Obrázky www.google.cz